Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Cel szkolenia
 • Nabycie umiejętności technik komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie facylitacji grup
 • rozpoznawania poziomu dojrzałości grupy i prawidłowe wspieranie grupy w na różnych fazach rozwoju
 • umiejętności stwarzania równowagi pomiędzy odmiennymi preferencjami osób w grupie
 • umiejętność zarządzania konfliktem w grupie
 • umiejętności ustalania każdorazowo kontraktu z grupą
 • wspieranie grupy w osiągnięciu jej celu
 • wspierania pracy grupy poprzez umiejętne stosowanie technik i narzędzi
 • reagowanie na zróżnicowane zaangażowanie członków grupy
 • zastosowanie we właściwym momencie techniki twórczego i procesowego myślenia
Korzyści
 • Rozwój umiejętności zarządzania zespołem podczas spotkań
 • Osiąganie założonego celu spotkań dzięki sprawnym wykorzystaniu odpowiednich technik i narzędzi
 • Nabranie pewności siebie w prowadzeniu spotkań
 • Rozwój umiejętności bycia uważnym na potrzeby grupy
 • Prowadzenie grupy ku osiąganiu celów spotkania
 • Nabycie postawy zwiększającej u uczestników zaangażowanie i energię
Zakres szkolenia
 • Facylitacja – czyli co ?
  • Obszary, w których warto stosować facylitację
  • Model Pracy Facylitatora – „Trzy P”
  • Cele pracy facylitatora
  • Rola i zadania facylitatora podczas spotkań grupowych
  • Jakie są różnice miedzy facylitatorem a coachem, trenerem, konsultantem;
  • Wpływ postawy facylitatora i jego zachowania podczas spotkania na pracy z grupą
 • Techniki komunikacyjne niezbędne w procesie facylitacji grup
  • Zasady dobrej komunikacji –komunikaty budujące porozumienie
  • Aktywne i przyjazne słuchanie: klaryfikacja, parafraza, doprecyzowanie
  • Techniki zadawania pytań i kierowania dyskusji do celu spotkania
  • Stosowanie Komunikatu „Ja”
  • Informacje zwrotne jako element zarządzania dyskusją
  • Komunikacja niewerbalna facylitatora
 • Zasady efektywnego prowadzenia spotkań
  • Budowanie dobrego nastawienia i zaangażowania uczestników na „Dzień Dobry” – Model OCZARUJ
  • Potrzeby uczestników przed rozpoczęciem spotkania
  • Wyznaczanie celu spotkania
  • Ustalanie kontraktu i zasad współpracy z grupą
  • Metody prowadzenia spotkań: informacyjne, decyzyjne, rozwiązywanie problemów
 • Techniki prowadzenia spotkań np. Retrospekcji, Daily
  • Wpływ postawy facylitatora na przebieg spotkania
  • Metody interaktywne angażujące uczestników
  • Metody kreatywne prowadzenia spotkań: Burza Mózgów, 5 W, Gadający Kij, model holokratyczny
  • Efektywne metody kończenia spotkań: podsumowania, docenienie.
  • dokończenie tematów, przygotowanie „pomostu” do dalszej pracy w innych warunkach (nie z tą grupą).
Adresaci

Agile Coachowie, Scrum Masterzy, członkowie zwinnych zespołów, Project Managerowie prowadzących często spotkania

Cel szkolenia
 • Nabycie umiejętności technik komunikacyjnych wykorzystywanych w procesie facylitacji grup
 • rozpoznawania poziomu dojrzałości grupy i prawidłowe wspieranie grupy w na różnych fazach rozwoju
 • umiejętności stwarzania równowagi pomiędzy odmiennymi preferencjami osób w grupie
 • umiejętność zarządzania konfliktem w grupie
 • umiejętności ustalania każdorazowo kontraktu z grupą
 • wspieranie grupy w osiągnięciu jej celu
 • wspierania pracy grupy poprzez umiejętne stosowanie technik i narzędzi
 • reagowanie na zróżnicowane zaangażowanie członków grupy
 • zastosowanie we właściwym momencie techniki twórczego i procesowego myślenia
Korzyści
 • Rozwój umiejętności zarządzania zespołem podczas spotkań
 • Osiąganie założonego celu spotkań dzięki sprawnym wykorzystaniu odpowiednich technik i narzędzi
 • Nabranie pewności siebie w prowadzeniu spotkań
 • Rozwój umiejętności bycia uważnym na potrzeby grupy
 • Prowadzenie grupy ku osiąganiu celów spotkania
 • Nabycie postawy zwiększającej u uczestników zaangażowanie i energię
Zakres szkolenia
 • Facylitacja – czyli co ?
  • Obszary, w których warto stosować facylitację
  • Model Pracy Facylitatora – „Trzy P”
  • Cele pracy facylitatora
  • Rola i zadania facylitatora podczas spotkań grupowych
  • Jakie są różnice miedzy facylitatorem a coachem, trenerem, konsultantem;
  • Wpływ postawy facylitatora i jego zachowania podczas spotkania na pracy z grupą
 • Techniki komunikacyjne niezbędne w procesie facylitacji grup
  • Zasady dobrej komunikacji –komunikaty budujące porozumienie
  • Aktywne i przyjazne słuchanie: klaryfikacja, parafraza, doprecyzowanie
  • Techniki zadawania pytań i kierowania dyskusji do celu spotkania
  • Stosowanie Komunikatu „Ja”
  • Informacje zwrotne jako element zarządzania dyskusją
  • Komunikacja niewerbalna facylitatora
 • Zasady efektywnego prowadzenia spotkań
  • Budowanie dobrego nastawienia i zaangażowania uczestników na „Dzień Dobry” – Model OCZARUJ
  • Potrzeby uczestników przed rozpoczęciem spotkania
  • Wyznaczanie celu spotkania
  • Ustalanie kontraktu i zasad współpracy z grupą
  • Metody prowadzenia spotkań: informacyjne, decyzyjne, rozwiązywanie problemów
 • Techniki prowadzenia spotkań np. Retrospekcji, Daily
  • Wpływ postawy facylitatora na przebieg spotkania
  • Metody interaktywne angażujące uczestników
  • Metody kreatywne prowadzenia spotkań: Burza Mózgów, 5 W, Gadający Kij, model holokratyczny
  • Efektywne metody kończenia spotkań: podsumowania, docenienie.
  • dokończenie tematów, przygotowanie „pomostu” do dalszej pracy w innych warunkach (nie z tą grupą).
Adresaci

Agile Coachowie, Scrum Masterzy, członkowie zwinnych zespołów, Project Managerowie prowadzących często spotkania

Liczebność grupy: 8-15 uczestników

Czas trwania: 2 dni

Dostępny język: PL / EN

Dostępny język materiałów: PL / EN

Forma kursu

Szkolenie organizowane wyłącznie na zamówienie dla grup zorganizowanych (co najmniej 6-8 osób).
Metody interaktywne: praca warsztatowa w podgrupach, praca indywidualna, dyskusja moderowana, drama stosowana, karty ról, praca z kamerą. Warsztat ma charakter ćwiczeniowy, praktyczny, nastawiony na redukcję złych nawyków w prowadzeniu spotkań, a rozwój lepszych technik, wymagających mniejszych nakładów energii. Dostępne w formule online.

Pobierz materiały

Pobierz

Dziękujemy!

Przepraszamy, coś poszło nie tak.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Pobierz materiały

Pobierz

Jeśli masz pytania dotyczące naszych szkoleń, skontaktuj się z ekspertami Sii

Agata Czerniszewska
Natalia Ozimkowska

Zespół Praktyki Szkoleniowej

Skontaktuj się z ekspertami

Agata Czerniszewska
Natalia Ozimkowska

Załączony plik:

 • danieltroc.pdf

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Zapoznamy się z treścią Twojej wiadomość i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak będzie to możliwe.

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Może Cię również zainteresować

Umiejętności miękkie

Work&Life Balance

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Trening asertywności

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Współpraca w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie sobą w czasie

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywna komunikacja w zespole

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Efektywne zarządzanie zespołem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Komunikacja z trudnym Klientem

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Praca zdalna – organizacja i komunikacja

Czas trwania:
1 dzień
Umiejętności miękkie

Budowanie odporności psychicznej

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Train the Trainers

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Trening menedżerski

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Budowanie kultury feedbacku

Czas trwania:
2 dni
Umiejętności miękkie

Zarządzanie stresem i emocjami

Czas trwania:
2 dni

ITIL®, PRINCE2® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AgilePM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kursy AgilePM® są oferowane przez Sii, spółkę stowarzyszoną z Quint Wellington Redwood, akredytowaną organizację szkoleniową The APM Group Ltd.
Lean IT® Association jest zastrzeżonym znakiem towarowym Lean IT Association LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SIAM™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym EXIN Holding B.V.
Wszystkie ceny podane na stronie to ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT 23%.

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?