Dynamics 365

Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

Październik 15, 2019 0
Podziel się:

Detektor duplikatów jest wtyczką działającą na dwóch biznesowo połączonych encjach: potencjalny klient i konto. Mechanizm nie pozwala na zapis nowych i istniejących rekordów wg określonych atrybutów, mogą nimi być: telefony, adresy email, numery NIP, nazwa firmy.

Baza kont i potencjalnych klientów może być uzupełniana przez wiele lat, część danych może być dezaktywowana lecz jeżeli pojawi się ponowna współpraca ze starym klientem to zdezaktywowany rekord można „powołać do życia” i zachować ciągłość relacji.

Reasumując jest to mechanizm sprawdzający duplikaty jak również przypisujący zdezaktywowane rekordy do nowych użytkowników.

Założenia

 • Mechanizm sprawdza duplikaty jednocześnie na dwóch encjach: potencjalny klient, konto.
 • Detektor działa na utworzenie rekordu i aktualizację poniższych pól, pola znajdują się na wszystkich 2 encjach:
  • Telefon 1 / telefon 2
  • Adres email 1 / Adres email 2
 • Baza potencjalnych klientów i kont składa się z rekordów aktywnych i nieaktywnych (statecode).
 • Jeżeli istnieje rekord w nieaktywnej bazie to użytkownik ma możliwość pobrania go i przypisania do siebie. Taki rekord zostaje uaktywniony (statecode).
 • Na konfiguracji CRM jest możliwość definiowania ról zabezpieczeń które będą miały możliwość wprowadzania duplikatów, przykładowo dla administratora systemu.

Sposób działania

Użytkownik wprowadzając nowy rekord potencjalnego klienta lub konta jest zobowiązany do wpisania telefonu 1 lub telefonu 2 lub adresu mail 1 lub adresu email 2. Powyższe pola mogą być wymagane z poziomu UI lecz po wprowadzeniu telefonu 1 telefon 2 nie będzie już wymagany.

Po wykonaniu akcji zapisu mechanizm w pierwszej kolejności sprawdza bazę aktywnych (statecode) kont i w ostatniej kolejności potencjalnych klientów. Jeżeli nie występuje duplikat po wyżej wymienionych atrybutach to sprawdzana jest baza rekordów nieaktywnych (statecode) w tej samej kolejności.

Przypadki użycia

 1. Wprowadzenie potencjalnego klienta, inny aktywny rekord potencjalnego klienta jest w bazie i posiada ten sam telefon1.

Użytkownik wprowadza nowego potencjalnego klienta i wpisuje telefon 1, system sprawdza aktywną bazę kont i potencjalnych klientów. Znajdowany jest aktywny potencjalny klient, zapis nie zostaje wykonany i użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem:

duplikaty 1 - Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

 1. Wprowadzenie potencjalnego klienta, inny nieaktywny rekord potencjalnego klienta jest w bazie i posiada ten sam telefon1.

Użytkownik wprowadza nowego potencjalnego klienta i wpisuje telefon 1, system sprawdza aktywną bazę kont i potencjalnych klientów – nie ma duplikatu. Następnie sprawdzane są nieaktywne bazy w tej samej kolejności. Znajdowany jest nieaktywny potencjalny klient i użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem:

duplikaty 2 - Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

Po wybraniu przycisku OK rekord potencjalnego klienta zostaje przypisany do bieżącego użytkownika.

 1. Wprowadzenie potencjalnego klienta, inny aktywny rekord konta jest w bazie i posiada ten sam telefon1.

Użytkownik wprowadza nowego potencjalnego klienta i wpisuje telefon 1, system sprawdza aktywną bazę kont i potencjalnych klientów. Znajdowane jest aktywne konto, zapis nie zostaje wykonany ponieważ jest on używany przez innego użytkownika. Bieżący użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem:

duplikaty 1 - Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

 1. Wprowadzenie potencjalnego klienta, inny nieaktywny rekord konta jest w bazie i posiada ten sam telefon1.

Użytkownik wprowadza nowego potencjalnego klienta i wpisuje telefon 1, system sprawdza aktywną bazę kont i potencjalnych klientów – nie ma duplikatu. Następnie sprawdzane są nieaktywne bazy w tej samej kolejności. Znajdowane jest nieaktywne konto i użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem:

duplikaty 2 - Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

Po wybraniu przycisku OK rekord konta zostaje przypisany do bieżącego użytkownika.

 1. Wprowadzenie konta, inny aktywny rekord konta jest w bazie i posiada ten sam telefon1.

Użytkownik wprowadza nowe konto i wpisuje telefon 1, system sprawdza aktywną bazę kont i potencjalnych klientów. Znajdowane jest aktywne konto, zapis nie zostaje wykonany i użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem:

duplikaty 1 - Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

 1. Wprowadzenie konta, inny nieaktywny rekord konta jest w bazie i posiada ten sam telefon1.

Użytkownik wprowadza nowe konto i wpisuje telefon 1, system sprawdza aktywną bazę kont i potencjalnych klientów – nie ma duplikatu. Następnie sprawdzane są nieaktywne bazy w tej samej kolejności. Znajdowany jest nieaktywne konto i użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem:

duplikaty 2 - Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

 1. Wprowadzenie konta, inny aktywny rekord potencjalnego klienta jest w bazie i posiada ten sam telefon1.

Użytkownik wprowadza nowe konto i wpisuje telefon 1, system sprawdza aktywną bazę kont i potencjalnych klientów. Znajdowany jest aktywny potencjalny klient, zapis nie zostaje wykonany ponieważ jest on używany przez innego użytkownika. Bieżący użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem:

duplikaty 1 - Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

 1. Wprowadzenie konta, inny nieaktywny rekord potencjalnego klienta jest w bazie i posiada ten sam telefon1.

Użytkownik wprowadza nowe konto i wpisuje telefon 1, system sprawdza aktywną bazę kont i potencjalnych klientów – nie ma duplikatu. Następnie sprawdzane są nieaktywne bazy w tej samej kolejności. Znajdowane jest nieaktywny potencjalny klient i użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem:

duplikaty 2 - Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

Podsumowanie

Detektor duplikatów jest mechanizmem, który łatwo można programistyczne dostosować, gdyż polega tylko działaniu wtyczki Dynamics 365, w łatwy sposób można poszerzyć działanie o nowe encje i inne atrybuty.

Oceń ten post
Kategorie: Dynamics 365
Radosław Tyc
Autor: Radosław Tyc
Konsultant w Centrum Kompetencyjnym Dynamics 365 w Sii

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zostaw komentarz