Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

W szybko zmieniającym się świecie biznesu, zarządzanie projektami to coś więcej niż tylko organizacja zadań. Musisz dobrze rozumieć, czego potrzebują użytkownicy i szybko dostosowywać się do nowych warunków na rynku.

Tutaj właśnie przydaje się Jira Product Discovery od Atlassian. To narzędzie idealnie wpasowuje się w potrzeby zespołów pracujących nad produktami, pomagając im efektywnie badać i rozwijać swoje pomysły. Dzięki niemu możesz nie tylko nadążać za konkurencją, ale i wyprzedzać ją, lepiej odpowiadając na potrzeby klientów.

Jira Product Discovery
Ryc. 1 Jira Product Discovery

Cel Jira Product Discovery

Jira Product Discovery jest częścią rodziny narzędzi Atlassian, zaprojektowaną specjalnie z myślą o rozwoju produktu. Dzięki swoim funkcjom wspiera zespoły projektowe na różnych etapach procesu tworzenia. Główne zalety korzystania z Jira Product Discovery to:

 1. Centralizacja danych – umożliwia gromadzenie wszystkich kluczowych informacji dotyczących projektu w jednym miejscu. Dzięki temu zespoły mają łatwy dostęp do danych, unikając rozproszenia informacji i zapewniając spójność działań.
 2. Łatwa współpraca – narzędzie to zapewnia mechanizmy do efektywnej współpracy w zespole. Umożliwia dzielenie się informacjami, śledzenie postępów prac oraz synchronizację działań pomiędzy członkami zespołu.
 3. Śledzenie postępów – oferuje funkcje umożliwiające monitorowanie postępów prac nad projektem. Dzięki temu zarządzanie czasem i zasobami staje się bardziej efektywne.
 4. Zarządzanie projektem – ułatwia współpracę między członkami zespołu poprzez możliwość komentowania pomysłów, przypisywania ich do konkretnych osób oraz śledzenia historii. Dzięki opcji Insights zespół w efektywny sposób zbiera dane od klienta, które mogą być cytatami, komentarzami, wiadomościami ze Slacka.
 5. Raportowanie i analiza – Jira oferuje możliwość generowania różnego rodzaju raportów i analiz dotyczących postępów w pracy nad produktem, co pozwala zespołom na ocenę efektywności procesu odkrywania i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Konfiguracja Jira Product Discovery

Konfiguracja Jira Product Discovery może być dostosowana do konkretnych potrzeb i wymagań projektu. Oto kilka kroków, które warto podjąć podczas konfiguracji tego narzędzia:

 1. Stworzenie projektu – pierwszym krokiem jest utworzenie projektu w Jira Product Discovery. W ramach projektu można zdefiniować cele, zadania oraz członków zespołu.
 2. Dostosowanie procesu do własnych potrzeb – istnieje możliwość dostosowania procesu pracy w Jira Product Discovery do specyficznych potrzeb projektu. Można definiować własne statusy zadań, tworzyć niestandardowe raporty czy też integrować narzędzie z innymi systemami.
 3. Dostosowanie projektu i widoków – aby skutecznie zarządzać pomysłami, istotne jest dostosowanie widoku danych poprzez wybór kluczowych pól do zebrania i analizy. Świadome wybranie tych pól pozwoli zoptymalizować działanie projektu, umożliwiając lepsze monitorowanie postępów i efektywniejsze podejmowanie decyzji.
 4. Definiowanie pomysłów – kolejnym krokiem jest stworzenie listy pomysłów, które będą dalej analizowane w Jira Product Discovery. Te z nich które będą wdrażane można powiązać z zadaniami w projektach Jira Software/Work Management. Dzięki temu monitorowania postępów w ich realizacji będzie łatwiejsze.
 5. Śledzenie postępu prac i zbieranie feedbacku – Jira Product Discovery oferuje różnorodne narzędzia do śledzenia postępów prac. Można korzystać z tablic Kanban, diagramów Gantta czy też raportów generowanych automatycznie przez narzędzie. Dzięki elastyczności narzędzia feedback od klientów oraz użytkowników można zbierać z różnych źródeł – takich jak: Jira Software/Work Management, Slack/Teams oraz poprzez udostępnienie raportów/widoków użytkownikom.
Jira Product Discovery – projekty
Ryc. 2 Jira Product Discovery – projekty

Przykładowe zastosowanie Jira Product Discovery

Oto kilka przykładów użycia Jira Product Discovery w różnych scenariuszach biznesowych:

 • Tworzenie nowego produktu – zespół pracujący nad stworzeniem nowego produktu może wykorzystać Jira Product Discovery do zbierania pomysłów, definiowania wymagań oraz śledzenia postępów prac. Może tworzyć epiki lub user stories, przypisywać zadania do odpowiednich członków zespołu i monitorować, jak projekt ewoluuje w czasie.
 • Rozwijanie istniejącego produktu – firmy, które już mają produkt na rynku, mogą wykorzystać Jira Product Discovery do ciągłego rozwoju i doskonalenia swojego produktu. Zespoły mogą zbierać opinie użytkowników, identyfikować nowe funkcjonalności oraz planować kolejne wersje produktu, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku.
 • Zarządzanie portfelem projektów – organizacje mające wiele projektów w toku mogą korzystać z Jira Product Discovery do centralizacji zarządzania portfelem projektów. Mogą tworzyć projekty dla różnych inicjatyw, określać priorytety i alokować zasoby w sposób efektywny, zapewniając, że najważniejsze projekty są realizowane w pierwszej kolejności.
 • Badanie rynku i trendów – zespoły marketingowe lub analitycy rynku mogą wykorzystać Jira Product Discovery do śledzenia trendów, badania konkurencji i analizowania potrzeb klientów. Mogą tworzyć zadania związane z badaniami rynkowymi, zbierać dane oraz raportować wyniki, co pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu –Jira Product Discovery może być również wykorzystywane do zarządzania całym cyklem życia produktu – od koncepcji i planowania, przez rozwój i wdrażanie, aż po monitorowanie i doskonalenie. Dzięki temu zespoły mogą zachować spójność działań na każdym etapie procesu.

W każdym z tych przypadków Jira Product Discovery stanowi centralne miejsce, w którym zespoły mogą gromadzić, analizować i działać na podstawie danych związanych z projektem. Dzięki temu narzędziu możliwe jest skuteczne zarządzanie, zapewnienie spójności działań oraz osiągnięcie zamierzonych celów biznesowych.

Role w Jira Product Discovery

W procesie definiowania strategii zaangażowane są różne zespoły, ale tylko niewielka liczba osób jest odpowiedzialna za ostateczne decyzje. W Jira Product Discovery występują dwie kluczowe role produktowe: Twórców i Współtwórców.

 • Twórcy, którzy zazwyczaj obejmują menedżerów produktów, właścicieli produktów oraz specjalistów z działu operacji produktowych, są użytkownikami płatnymi. To oni prowadzą proces ustalania priorytetów, tworzą i udostępniają plany działań dotyczące produktu oraz ostatecznie definiują strategię.
 • Współpracownicy, w tym menedżerowie ds. technicznych, specjaliści ds. projektowania, sprzedaży, wsparcia i marketingu, oraz kierownictwo, odgrywają rolę darmowych użytkowników. Współtwórcy mogą wnosić swoje komentarze, analizy i opinie, które mają wpływ na kształtowanie planów działań i ustalanie priorytetów. Twórcy zarządzają poziomem uprawnień, jakie mogą mieć Współtwórcy.
  Twórcy (ang. Creator)  Współpracownicy (ang. Contributors)  
  Twórca jest płatnym użytkownikiem z dostępem do produktu Jira Product Discovery.

Możliwość używania wszystkich dostępnych funkcji Jira Product Discovery:
Tworzenie pomysłów
Edytowanie pomysłów
Dodawanie komentarzy, analiz, głosów i reakcji
Tworzenie i edytowanie pól i widoków
Administrowanie projektem
Dodawanie użytkowników do projektu
Zarządzanie udostępnianiem  
  Współpracownicy potrzebują darmowego konta Atlassian i są darmowymi użytkownikami w Jira Product Discovery.

Mogą korzystać z funkcji udostępnionych przez Twórców:
Otwieranie widoków
Dodawanie komentarzy, analiz, głosów lub reakcji
Tab. 1 Jira Product Discovery – twórcy i współpracownicy

Struktura projektu w Jira Product Discovery

Projekty w Jira Product Discovery składają się z elementów, które pomogą Ci zachować porządek podczas zarządzania:

 1. Pomysł (ang. Ideas) – pomysły mogą być szansami, problemami lub potencjalnymi rozwiązaniami, które masz dla swojego produktu lub projektu.
Jira Product Discovery – pomysły
Ryc. 3 Jira Product Discovery – pomysły
 1. Analizy (ang. Insights) – analizy mogą być cytatami lub opiniami klientów, danymi o produkcie, badaniami rynkowymi lub opiniami od zespołów obsługujących klientów.
Jira Product Discovery – analizy
Ryc. 4 Jira Product Discovery – analizy
 1. Pola (ang. Fields) – pola to szczegółowe zbiory kryteriów lub cech, które mogą pomóc opisać, porównać i priorytetyzować pomysły. Pola mogą obejmować:
  • cele,
  • poziom wysiłku,
  • wpływ biznesowy
  • i wiele innych.

Pozwalają stworzyć własny, precyzyjny raport w widoku niestandardowym.

Jira Product Discovery – pola
Ryc. 5 Jira Product Discovery – pola
 1. Widoki (ang. Views) – widoki pozwalają zorganizować i raportować pomysły w sposób najlepiej odpowiadający Tobie i klientowi. Widoki są konfigurowalne i mogą być sformatowane jako lista, tablica, zestawienie lub harmonogram.
Jira Product Discovery – widoki
Ryc. 6 Jira Product Discovery – widoki

Jeśli jesteś użytkownikiem Jira Software, być może znasz typy projektów zarządzanych przez zespół (ang. team-managed) i zarządzanych przez firmę (ang. company-managed). Projekty Jira Product Discoverysą jedynie zarządzane przez zespół, co oznacza, że projekty są administrowane i zarządzane na poziomie tego zespołu, co daje większą autonomię w procesach i praktykach w ramach samodzielnej konfiguracji przestrzeni.

Zmiany w projekcie zarządzanym przez zespół mogą być również wprowadzane bez konieczności pomocy administratora Jira. Ponadto, ponieważ każdy projekt jest konfigurowany niezależnie, zmiana w jednym projekcie nie wpływa na żadne inne projekty.

Wykorzystanie Jira Product Discovery do zbierania pomysłów

Gromadzenie danych z różnych źródeł w Jira Product Discovery jest kluczowe dla uzyskania pełniejszego obrazu projektu oraz wykorzystania analizy danych do podejmowania decyzji. Istnieją różne sposoby na zbieranie danych z różnych źródeł w Jira, w zależności od potrzeb projektu i dostępnych narzędzi.

Oto kilka sposobów:

 1. Ustaw kolejkę usług Jira Service Management, aby otrzymywać opinie od klientów i zespołów wewnętrznych.
 2. Utwórz dedykowany kanał Slacka #feedback-produktu, aby otrzymywać opinie od zespołów wewnętrznych (działa również z Microsoft Teams).
 3. Udostępnij widoki innym zespołom i zbieraj ich opinie, korzystając z pól i głosów, aby otrzymać opinie od zespołów wewnętrznych.
 4. Dzięki dodatkowi do przeglądarki można w bardzo prosty sposób zbierać dane z każdego miejsca w internecie do zdefiniowanych wcześniej pomysłów w Jira Product Discovery lub założyć nowe.

Elastyczność narzędzi Atlassian pozwala na efektywne zarządzanie pomysłami oraz zadaniami, optymalizując ich rozwijanie i wdrażanie. Możliwości, jakie daje środowisko Atlassiana, pozwalają zoptymalizować praktycznie każdy proces, z jakim masz do czynienia. Bądź na bieżąco z nowościami, czytając naszego bloga.

Podsumowanie

Jira Product Discovery jest wszechstronnym narzędziem wspierającym proces zarządzania pomysłami. Dzięki swoim funkcjom umożliwia:

 • centralizację danych,
 • efektywną współpracę,
 • śledzenie postępów,
 • zarządzanie priorytetami.

Poprzez odpowiednią konfigurację można dostosować to narzędzie do specyficznych potrzeb i wymagań projektu, co pozwoli osiągnąć lepsze rezultaty w procesie tworzenia.

***

Jeśli interesują Cię narzędzia Atlassian, zajrzyj koniecznie również do innych artykułów naszych ekspertów.

5/5 ( głosy: 2)
Ocena:
5/5 ( głosy: 2)
Autor
Avatar
Wojciech Książka

Administrator narzędzi Atlassian. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem użytkownikami, monitorowaniem wydajności, wsparciem technicznym oraz dostosowaniem produktów Atlassian do indywidualnych potrzeb klienta. Ma doświadczenie w migracjach cloud-to-cloud oraz server-to-cloud

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?