Strona główna Szkolenia Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna to zbiór właściwości danej korporacji (włącznie ze strukturą), niezbędnych do realizacji jej celów. Pojęcie to oznacza także formalny opis struktury i funkcji komponentów korporacji (ludzi, procesów, fizycznych struktur, systemów informatycznych etc.), wzajemnych powiązań między nimi oraz pryncypiów i wytycznych zarządzających ich tworzeniem i rozwojem w czasie. Nasze szkolenia z zakresu architektury korporacyjnej opieramy na powszechnie znanym standardzie TOGAF (The Open Group Architecture Framework).

Autorskie

  • Podstawy zarządzania architekturą korporacyjną

Wyślij wiadomość