Strona główna Szkolenia Analiza biznesowa Analiza biznesowa i modelowanie procesów w notacji BPMN2.0

Analiza biznesowa i modelowanie procesów w notacji BPMN2.0

Analiza Biznesowa to dziedzina zajmująca się analizą potrzeb biznesowych oraz proponowaniem odpowiednich rozwiązań problemów biznesowych. Rozwiązania te dotyczą najczęściej procesów oraz aplikacji biznesowych. Nasze szkolenia łączą podstawowe elementy tej dziedziny z modelowaniem w notacji BPMN 2.0

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie obowiązków analityka na poszczególnych etapach projektu, nabycie umiejętności modelowania procesów i analizy wymagań, zarządzania ryzykiem i zakresem.

ADRESACI

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę jako analityk biznesowy, analityków biznesowych chcących usystematyzować posiadaną wiedzę oraz osób współpracujących z analitykami biznesowymi.

FORMY ZAJĘĆ

Warsztaty, prezentacja, wykład, dyskusja

KORZYŚCI
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu analizy biznesowej
 • Poznanie dobrych wzorców wykorzystywanych w analizie biznesowej
 • Zrozumienie roli analityka biznesowego, jego zadań w trakcie całego cyklu życia projektu
 • Poznanie podstawowych elementów notacji
 • Pozyskanie umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN2.0
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, catering (dotyczy zajęć prowadzonych w salach wykonawcy), certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny
 • Wprowadzenie do analizy biznesowej
  • co to jest analiza biznesowa i dlaczego jest tak ważna
  • trudności w analizie wymagań,
  • rola analityka biznesowego w trakcie całego cyklu życia projektu
 • Podstawy modelowania procesów i notacji BPMN2.0.
  • uczestnicy i przepływy,
  • czynności,
  • zdarzenia,
  • bramki
 • Określanie problemów biznesowych i zakresu analizy:
  • określanie źródła problemów biznesowych,
  • poznanie otoczenia biznesowego,
  • określenie wizji rozwiązania i zakresu projektu
 • Techniki analizy biznesowej i dokumentowania wymagań:
  • modelowanie procesów „as-is” i „to-be”,
  • określanie wejść,
  • wyjść/produktów procesu,
  • wykorzystanie reguł biznesowych i przypadków użycia,
  • analiza wymagań w odniesieniu do procesów biznesowych,
  • zarządzanie zmianą w wymaganiach,
  • określanie jakości wymagań biznesowych
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Polskie/Angielskie

Pobierz katalog szkoleń