Analiza Biznesowa

Analiza biznesowa: Analiza Biznesowa to dziedzina zajmująca się analizą potrzeb biznesowych oraz proponowaniem odpowiednich rozwiązań problemów biznesowych. Rozwiązania te dotyczą najczęściej procesów oraz aplikacji biznesowych. Nasze szkolenia pozwala zapoznać się z podstawową wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w pracy analityka biznesowego

CELE SZKOLENIA

Zdobycie wiedzy i zrozumienie charakteru oraz zakresu odpowiedzialności analityka biznesowego. Nabycie umiejętności modelowania procesów biznesowych, zarządzanie wymaganiami biznesowymi, ryzykiem i zakresem projektu.

ADRESACI

Osoby, które chcą być profesjonalnymi analitykami biznesowymi. Członkowie zespołów projektowych i wszyscy, którzy na co dzień współpracują z analitykami biznesowymi.

FORMY ZAJĘĆ

Prezentacja, wykład, dyskusja, warsztat.

KORZYŚCI

Na zakończenie kursu uczestnicy będą:

 • rozumieli rolę analityka biznesowego w całym cyklu życia projektu
 • potrafili zbierać i opisywać wymagania biznesowe
 • potrafili pomagać interesariuszom projektu w priorytetyzacji wymagań
 • potrafili weryfikować wymagania
 • rozumieli znaczenie słownika pojęć dla projektu
 • znali i potrafili ograniczać zakłócenia komunikacji
 • potrafili organizować produktywne spotkania projektowe
UCZESTNIKOM OFERUJEMY

Zajęcia prowadzone przez trenera, mającego doświadczenie praktyczne, materiały merytoryczne w formie drukowanej, zestaw ćwiczeń, certyfikat ukończenia szkolenia.

Zakres merytoryczny

1.Zwinne zarządzanie produktem

2.Rola: Analityk biznesowy

3.Wizja produktu

4.Inżynieria wymagań

 • Zbieranie
 • Analiza

5.Modele

 • Słownik pojęć
 • Przypadki użycia
 • Diagram klas analitycznych

6.Procesy biznesowe

 • Proces
 • Cele

7.Priorytetyzacja

 • Metoda Eisenhowera
 • Metoda MoSCoW
 • Formalne priorytetyzowanie

8.Prowadzenie spotkań

 • Cechy dobrego spotkania
 • Prowadzenie spotkań
 • Liczebność grupy : 8-15 osób
 • Czas trwania : 2 dni
 • Język : Polski/Angielski
 • Materiały : Polskie/Angielskie

Pobierz katalog szkoleń