Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Dzisiejszy artykuł to zaproszenie i wstęp do serii publikacji, z której dowiesz się kim jest i jak wygląda życie Comissionnera czyli programisty PLC. Jest to praca nad projektem, który zaczyna się przy biurku, a kończy w fabryce u klienta.

Zapewniamy, że nie będzie nudno.

Poniżej przybliżymy postać Commissionera oraz to, czym się zajmuje. Poznacie dokładniej specyfikę jego pracy oraz dowiecie się, jak wygląda przykładowy dzień na wyjeździe. W kolejnych artykułach opowiemy też więcej o programowanych maszynach i liniach produkcyjnych, a także technologiach stosowanych w przemyśle.

Mężczyzna w koszulce Sii odwrócony plecami siedzi nad wodą
Ryc. 1 Paweł Sadowski (Team leader) po ciężkim dniu pracy „na sajcie”

Kim tak właściwie jest Commissioner i czym się zajmuje?

 Commissioner (inaczej programista PLC) to osoba, która musi posiadać niemałą wyobraźnię i umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin. Mechanika, pneumatyka, hydraulika, elektryka czy gromadzenie i analiza danych – w tych wszystkich dziedzinach nauki porusza się na co dzień. Jak mówi Paweł (widoczny na zdjęciu wyżej): „Praca programisty PLC to nie tylko pisanie kilku linijek kodu pod sterowniki”. Do tego wszystkiego przydadzą się jeszcze umiejętności miękkie i predyspozycje do pracy w zespole.

Jakie cechy powinien mieć programista PLC?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale z uwagi na liczbę wyzwań i przeszkód na jakie napotyka się w pracy, powinien być lepszy niż Tommy Lee Jones w ściganym ? Odporny na stres i potrafiący pracować pod presją czasu. Być jak MacGyver, mieć głowę pełną pomysłów i plecak pełen narzędzi. Dodatkowo, praca w zespole to nieodłączny elementem uruchomienia, więc współpraca z elektrykami i mechanikami podczas ostatnich szlifów jest niezbędna.

Ale po co to wszystko?

Potrzeba jest matką wynalazków

Na pewno niejednokrotnie się spotkaliście z powyższym stwierdzeniem. Dzisiaj każdy z nas posiada rower, samochód czy telefon komórkowy – narzędzia niezbędne do pracy i codziennego życia. A jak to zrobić, żeby sprostać potrzebom i wyprodukować wystarczającą liczbę urządzeń w odpowiednim czasie? To proste – zaprojektować i uruchomić linię do seryjnej produkcji.

I właśnie to uruchomienie jest zadaniem Commissionera. Programista PLC ożywia maszyny oraz sprawia, że z uprzednio zaprojektowanej linii zjeżdżają złożone i gotowe urządzenia czy produkty.

Inżynier w kamizelce Sii podczas wstępnego uruchamiania linii do sortowania paczek w magazynie
Ryc. 2 Inżynier podczas wstępnego uruchamiania linii do sortowania paczek w magazynie

Cykl pracy i rola Commisionera

Nie da się jednoznacznie zdefiniować i opisać pracy programisty PLC. Jest ona ściśle powiązana z cyklem powstawania maszyn i linii produkcyjnych. Od pomysłu do realizacji – potrzeba klienta zostaje zamieniona w pomysł, przelana na papier, a następnie, dzięki Comissionerowi, napełniona życiem.

W trakcie projektu odbywają się regularne burze mózgów, toczy się mnóstwo dyskusji z klientem, wprowadzane są zmiany koncepcji, pojawiają się opóźnienia. Ten długi i dynamiczny proces jest niezbędny, aby maszyna była gotowa i mogła nieprzerwanie produkować jak najlepsze elementy.

Na końcu, dzięki przygotowaniu oprogramowania w oparciu o sterownik PLC, życie takiej maszynie nadaje Commissioner. Sterownik PLC to nic innego jak serce i mózg maszyny, czyli programowalne urządzenie oparte na mikroprocesorze. Wykorzystuje się je do sterowania maszynami, a dodatkowo obsługuje układy we/wy. Odpowiada również za komunikację z urządzeniami wykonawczymi np. siłownikami, serwomechanizmami.

Przygotowanie programu PLC w biurze to dopiero początek całej podróży. Commissionera czeka jeszcze uruchomienie w siedzibie klienta i ostatnie szlify, które prowadzą do optymalnej pracy linii czy maszyny.

Organizacja podróży i pierwszy dzień u klienta

W organizacji podróży możemy liczyć na wsparcie działu Travels, który odpowiada za rezerwację noclegu, transportu oraz wszelkich dokumentów wymaganych w danym kraju do pracy.

Przed dotarciem do siedziby klienta Comissioner musi zadbać o przygotowanie sprzętu, narzędzi oraz odzieży ochronnej wymaganej „na sajcie”. Jest to niezwykle ważny element, gdyż bez niego wejście jest niemożliwe. Pierwszego dnia w każdym nowym miejscu odbywa się szkolenie BHP oraz sprawdzane są certyfikaty i wymagane uprawnienia (np. do obsługi podnośników nożycowych i prac prowadzonych na wysokości >3 m).

Etapy pracy u klienta

Pracę u klienta możemy podzielić na kilka etapów:

 • Pre-comissioning,
 • Comissioning,
 • Testy,
 • Wsparcie produkcji.

Etap pre-commissioningu

Po pozytywnym przejściu szkolenia BHP i otrzymaniu zezwolenia na wejście do zakładu klienta, Comissioner rozpoczyna zaznajomienie się z obiektem rzeczywistym. Przeprowadzane są prace, które mają na celu sprawdzenie zgodności złożonej linii produkcyjnej czy maszyny, z dostarczoną dokumentacją techniczną.

Przykładowa stacja uruchamiana przez Programistę PLC
Ryc. 3 Przykładowa stacja uruchamiana przez Programistę PLC

Na początku zaczyna się tzw. I/O check. W praktyce jest to sprawdzenie czy instalacja jest kompletna i czy nie brakuje żadnego urządzenia. Następnie wgrywany jest przygotowany wcześniej program na sterownik PLC. Po poprawnym załączeniu sterownika i uruchomieniu programu, łączymy się z nim i w tzw. trybie online monitorujemy sygnały wejścia/wyjścia, które potem są wykorzystywane do sterowania procesem.

Praca wymaga cierpliwości i skupienia, gdyż trzeba sprawdzić sygnał po sygnale. Jest to bazowy etap uruchomienia, który im lepiej przeprowadzony, tym bardziej ogranicza liczbę problemów w kolejnych etapach prac.

Wszystkie znalezione niezgodności są notowane wraz z krótkim komentarzem po czym zgłaszane do klienta. Elektrycy oraz mechanicy sprawdzają i poprawiają po kolei wszelkie usterki. Po zakończeniu poprawek, Comissioner przeprowadza weryfikację i decyduje, czy można przejść do dalszych prac.

Kalibracja i parametryzacja urządzeń

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie kalibracji i parametryzacji takich urządzeń peryferyjnych jak:

 • czujniki optyczne,
 • czujniki indukcyjne,
 • serwonapędy,
 • elementy hydrauliki i pneumatyki.

Commissioner sprawdza, czy czujniki są poprawnie ustawione i w odpowiedni sposób wyłapują obiekty w ich zasięgu. Po wprowadzeniu przygotowanych parametrów do napędów, sprawdzana jest ich rzeczywista prędkość i dostosowywana wedle potrzeb linii. Kalibrowane są też siłowniki pneumatyczne i ich zakres ruchu.

W trakcie tych czynności mogą się pojawić różnego rodzaju nieprawidłowości w działaniu urządzeń, spowodowane często niewłaściwym montażem lub wymagające dostrojenia ciśnienia w układzie pneumatycznym lub hydraulicznym. Często znajdowane są różne luzy na mocowaniach. Wówczas do akcji ponownie wkracza zespół mechaników, który wspólnie z Comissionerem dokonuje poprawek i testuje urządzenia peryferyjne.

Zdarza się również, iż któreś z modułów, czujników czy siłowników okazują się wadliwe i wymagają wymiany. Zwykle mniejsze elementy są dostępne od ręki, ale na inne należy zaczekać. Wówczas Commissioner informuje klienta o wadliwych komponentach i domawiane są brakujące urządzenia.

Etap commissioningu

Jest to jeden z najciekawszych dla Commissionera etapów pracy. To właśnie teraz następują testy procesów i algorytmów wgranych do sterownika PLC. Sprawdzana jest poprawność działania i komunikacja sterownika z urządzeniami peryferyjnymi. Dopiero na tym etapie można zaobserwować wpływ zakłóceń na komunikację pomiędzy urządzeniami a sercem maszyny – czyli właśnie sterownikiem PLC.

Przed rozpoczęciem sprawdzania logiki i procesów, należy zadbać o systemy bezpieczeństwa czyli systemy safety. Taki system składa się najczęściej ze specjalnych Przycisków Bezpieczeństwa (potocznie nazywanych grzybami):

 • zamków bezpieczeństwa,
 • specjalnych czujników ruchu,
 • kurtyn świetlnych,
 • skanerów bezpieczeństwa.

Głównym zadaniem tych systemów jest zadbanie o bezpieczeństwo operatorów współpracujących z maszynami lub przechadzającymi się obok nich. Systemy muszą zadziałać w przypadku wystąpienia niepożądanych czynności lub wykryć nieprawidłowości systemu elektrycznego lub komunikacji. Wystąpienie jest sygnalizowane jako Awaria i najczęściej praca maszyny zostaje przerwana, a błąd można sprawdzić na panelu HMI.

Schemat blokowy działania maszyny (wycinek)
Ryc. 4 Schemat blokowy działania maszyny (wycinek)

Następnie sprawdzany jest pojedynczo każdy ruch oraz w przypadku, gdy wykonywane jest kilka ruchów symultanicznie, czy nie następuje kolizja. Aby zapobiec ewentualnym zdarzeniom w sterowniku PLC programowane są tzw. interlocki. Jest to zbiór warunków i zasad, jakie mają być spełnione, aby w danej sytuacji mógł nastąpić ruch, czyli po prostu czy nie istnieją żadne przeszkody, by wykonać daną akację.

Wszystkie procesy logiczne i sekwencje ruchów zostały wcześniej zaprogramowane zgodnie z dostarczoną przez klienta dokumentacją. Najczęściej są to wykresy Gantta, które obrazują szereg wykonywania po sobie ruchów, a także czas, w jakim powinny zostać wykonane. Dostarczane są również cyklogramy i diagramy, dzięki którym programista wie, jak wygląda cała sekwencja maszyny. Przy bardziej złożonych procesach taka dokumentacja jest podstawą przygotowania dobrego programu.

Etap testów i support produkcji

Na tym etapie przeprowadzane są najróżniejsze testy. Jedne z nich bez części – na sucho, a inne z częściami testowymi, a następnie z częściami produkcyjnymi.

Testowanie maszyny bez części (tzw. Dry Run) jest to uruchomienie maszyny w trybie automatycznym oraz włączenie cyklu tak, aby wykonywał się przez min. 24 h. W trakcie tych testów monitorowane są wszelkie zdarzenia i awarie oraz przerwania pracy. W przypadku, gdy nastąpiło wyłączenie trybu Dry Run w wyniku wystąpienia jakiegoś zdarzenia, Comissioner analizuje błąd, wdraża poprawki, a następnie znowu wykonuje test bez części. Testy wykonywane są tak długo, aż maszyna będzie nieprzerwanie działać przez dobę.

Testowanie maszyny z częścią dostarczoną przez klienta to proces nieco bardziej złożony. Przed uruchomieniem maszyny w trybie automatycznym, należy jeszcze raz sprawdzić, czy wszystkie ruchy są bezpieczne i nie powodują kolizji z częścią. Dokonywane są różne pomiary np. sprawdzana jest szczelność oraz moment dokręcenia śrub. Weryfikowany jest też czas cyklu (czyli okres w jakim wykonuje się proces zaprogramowany na sterowniku PLC), który jest niezwykle ważny. Musi on spełniać założenia klienta.

Kolejno testujemy proces na linii – przez maszynę przepuszczana jest seria części. W trakcie testów mierzony jest czas cyklu, z jakim wykonany został proces na każdej z części oraz sprawdzamy czy jest to zgodne z założeniami klienta. Następnie każda z części brana jest do pomiarów w celu weryfikacji jakości wykonanych procesów. Testy są przeprowadzane kilkakrotnie, aż uzyskamy wyniki które zadowolą klienta.

Po zakończeniu testów, część zespołu opuszcza fabrykę i halę klienta. Comissionerzy, którzy zostali, biorą udział w suporcie produkcji. W tym czasie linia działa już w docelowym trybie automatycznym. Przechwytywane i notowane są wszystkie alarmy lub awarie, jakie występują w trakcie produkcji. Usterki są usuwane na bieżąco, a w przypadku, gdy to konieczne wprowadzane są modyfikacje do programu PLC. W razie potrzeby mechanicy i elektrycy wspomagają przy kalibrowaniu czujników lub napędów. Co jakiś czas sprawdzane są pozycje śrub oraz czy każde z urządzeń poprawnie wykonuje swoją pracę.

Podsumowanie

Jak mogliście zauważyć, życie Commisionera jest bardzo ciekawe, a w pracy zdecydowanie nie ma czasu na nudę. Kolejną porcję wiedzy dot. tego stanowiska przekażemy już wkrótce w następnym artykule z serii.

***

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądała praca robotyka przy linii produkcyjnej Porsche, przeczytaj koniecznie artykuł naszego eksperta.

4.6/5 ( głosy: 18)
Ocena:
4.6/5 ( głosy: 18)
Autor
Avatar
Małgorzata Skonieczna

Karierę zaczynała jako programista PLC, comissioner. Ma za sobą wiele projektów w branży automotive oraz morskiej. Obecnie piastuje stanowisko Team Leadera, gdzie stara się jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie w zarządzaniu projektami, a także we wspieraniu zespołu w codziennych zadaniach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?