Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Split Payment to nowa metoda płatności w rozliczeniach VAT, która wchodzi w życie 1.07.2018 r. W jaki sposób będzie działał mechanizm podzielonej płatności w Polsce ? W jaki sposób systemy ERP powinny zostać dostosowane do nowego mechanizmu ?

Ustawa z dnia 9.11.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności wchodzi w życie 1.07.2018 r. Celem ustawy jest uszczelnienie ściągalności podatku VAT. Ustawa przewiduje korzyści dla przedsiębiorców (np. krótszy czas zwrotu podatku).  Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatnosci w bankach powinno sie opierać na następujących założeniach:

 • Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu.
 • Dotyczy wyłącznie przelewów w relacji B2B (nie dotyczy płatności realizowanych przez konsumentów).
 • Na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego, bank może otworzyć więcej rachunków VAT.
 • Zleceniodawca przelewu decyduje o sposobie płatności (Split Payment lub inny typ płatności).
 • Brak możliwości zakładania lokat z rachunku VAT.
 • Brak możliwości wydawania instrumentów płatniczych w rachunku VAT.
 • Brak możliwości realizowania wpłat gotówkowych na rachunek VAT.
 • W banku zostanie otwarty przynajmniej jeden rachunek VAT dla przedsiębiorcy.
 • Banki powinny zapewnić bieżący dostęp do informacji o rachunku VAT w systemach bankowości elektronicznej.
 • Nie powinna być wymagana odrębna umowa z klientem.
 • Banki powinni udostępnić wyciągi do rachunku VAT w formie papierowej lub elektronicznej (np. format MT940)
 • Saldo rachunku VAT powinno zostać zaprezentowane w szczegółach rachunku bieżącego i pomocniczego.
 • Banki powinny zapewnić automatyczne rozliczenie płatności zleconej w ramach Split Payment w sposób, który pozwoli jednocześnie powiązać kwotę brutto przelewu na rachunku rozliczeniowym z kwotą VAT na rachunku VAT.
 • Rachunek VAT będzie uznawany i obciążany wyłącznie kwotami podatku VAT.
 • Do każdego rachunku bieżącego i pomocniczego musi być podpięty rachunek VAT.
 • Rachunek VAT nie będzie mógł być wskazany bezpośrednio jako rachunek uznania lub obciążenia w przelewie.

Przelewy przychodzące

 • Najpierw zostanie zaksięgowana kwota brutto przelewu na rachunku bieżącym beneficjenta wskazanym w zleceniu.
 • Następnie system automatycznie przeksięguje kwotę podatku VAT z rachunku bieżącego na rachunek VAT powiązany z tym rachunkiem. Opis dla automatycznej transakcji przeksięgowania środków na rachunek VAT będzie zawierać informacje o pierwotnej transakcji. Numery transakcji dla powyższych księgowań będą takie same.
 • Jeżeli rachunek, na który wpłynie przelew Split Payment będzie prowadzony w innej walucie niż PLN, to bank odrzuci taką płatność.

Schemat wpłaty do banku z opcją Split Payment

 

 Schemat wpłaty do banku z opcją Split Payment

Przelewy wychodzące

 • Rozliczenie płatności wychodzącej będzie następowało za pośrednictwem rachunku bieżącego. W zależności od dostępnych środków na rachunku VAT, system bankowy automatycznie przeksięguje kwotę VAT na rachunek bieżący. Jeśli na rachunku VAT będzie niewystarczająca kwota na rozliczenie podatku VAT, wówczas brakującą kwotę system automatycznie uzupełni z rachunku bieżącego.
 • W zleceniu płatności wychodzącej podany zostanie rachunek rozliczeniowy beneficjenta, kwota brutto faktury oraz ponadto w polu „Tytułem” słowa kodowe między innymi: kwota podatku VAT, NIP beneficjenta otrzymującego płatność (wystawcy faktury VAT).

Schemat wypłaty z banku z opcją Split Payment

Schemat wypłaty z banku z opcją Split Payment

 

 

 

 

 

Rozliczenie z Urzędem SkarbowymRozliczenie podzielonej płatności

Rozliczenie podatku VAT z Urzędem będzie wyglądało teraz następująco:

 • Zapłata do Urzędu Skarbowego podatku VAT będzie wykonywana z rachunku VAT.
 • Środki z rachunku VAT będą mogły zostać przelane na inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku dla tej samej firmy. Zastosowanie będzie tu miał mechanizm Split Payment.
 • Rozliczenie mechanizmem podzielonej płatności nie może być wykonane bezpośrednio pomiędzy rachunkami VAT. Takie rozliczenie zawsze nastąpi za pośrednictwem rachunków rozliczeniowych.
 • Na rachunku VAT może być zaksięgowana tylko i wyłącznie kwota podatku VAT.
 • Wypłata środków z rachunku VAT następuje wyłącznie na podstawie postanowienia Urzędu Skarbowego.
 • Przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy firmy polegać będzie na przesłaniu środków z rachunku VAT (mechanizmem Split Payment) na dedykowany rachunek Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy po weryfikacji przekazuje środki na wskazany rachunek rozliczeniowy klienta.
 • Przelew nastąpi zgodnie ze strukturą pola „tytułem”.
 • Zlecenie nie zostanie zrealizowane i rozliczone, jeśli salda na rachunku VAT i rachunku rozliczeniowym będą niewystarczające.
 • Księgowania będą możliwe po weryfikacji powiązań pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym a rachunkiem VAT.
 • Przelew podatku VAT do Urzędu Skarbowego będzie realizowany mechanizmem podzielonej płatności.
 • Jeśli płatnik nie będzie posiadał wystarczających środków na rachunku VAT, brakująca kwota może być dobrana z rachunku rozliczeniowego.

Split Payment w systemach Dynamics AX 2009, AX 2012 oraz 365

Po zakończeniu uzgodnień międzybankowych dotyczących struktury elektronicznego przelewu, Sii będzie oferować gotowe rozwiązanie pozwalające na:

 • zapłatę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności przy użyciu komunikatu przelewu;
 • elastyczną zmianę decyzji przez zleceniodawcę dotyczącej wyboru sposobu płatności;
 • implementację zmian w elektronicznym poleceniu przelewu (dowolny bank, z którego usług korzysta firma);
 • weryfikację poprawności automatycznych  przeksięgowań kwoty podatku VAT z rachunku bieżącego na rachunek VAT powiązany z tym rachunkiem;
 • weryfikację rozliczeń z urzędem skarbowym.

Bieżący status oraz szczegółowy sposób  implementacji podzielonej płatności w Dynamics AX można uzyskać  pisząc na adres: dynamics-solutions@pl.sii.eu

Ocena:
Autor
Avatar
Tomasz Werbik

Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań IT. Z sukcesem wdrożył systemy klasy ERP w wielu firmach polskich i zagranicznych. Obecnie zajmuje stanowisko Head Of Consultants w firmie Sii Polska. Specjalizuje się w obszarze finansowym dla produktu Microsoft D365. Od 15 lat uczestniczy w projektach, w których pełnił rolę lidera obszaru finansowego i controllingu. Ponadto zajmował się zarządzaniem zespołem wdrożeniowym (metodologia Scrum oraz Waterfall) i realizował implementacje takich funkcji jak: planowanie sprzedaży, budżetowanie zakupów czy też cash flow.

Komentarze

 • Witam,
  interesuje mnie możliwość zakupu funkcjonalności Split Payment dla systemu AX 2012 R3.
  proszę o podesłanie informacji czy i za jakie pieniądze jest to możliwe

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej postów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Natalia Competency Center Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Join Sii

Paweł Process Owner

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?