Technologia:

Klient

Czołowy polski koncern naftowy, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

Wyzwanie

Klient miał wątpliwość, czy systemy, które obecnie posiada, są w pełni funkcjonalne (czy wymagają update’u, zakupu licencji itp.) i czy spełniają wymagania i preferencje biznesu. Klient chciał się również upewnić, czy systemy, które chce zakupić, spełnią wszystkie wymagania i pokryją obszary, których nie pokrywa obecny system.

Co zrobiliśmy

Konsultanci Sii przeprowadzili analizę biznesową, której efektem było zbudowanie modelu referencyjnego aplikacji dla segmentu Upstream.
Analiza obejmowała następujące etapy:

  • Identyfikacja podstawowych celów projektu i zdefiniowanie w oparciu o nie kierunku, w którym będzie robiona analiza biznesowa.
  • Stworzenie zespołu projektowego z zasobów udostępnionych przez klienta. Weryfikacja osób kluczowych, decyzyjnych itp.
  • Zdefiniowanie harmonogramu analizy. Jednym z ważniejszych etapów tej fazy było przedstawienie harmonogramu i zaakceptowanie go przez decydentów (Komitet Sterujący i Dyrektorów poszczególnych Pionów).
  • Przedstawienie i zaakceptowanie przyjętej metodyki pracy. Przyjęto, że zbieranie wymagań będzie prowadzone podczas warsztatów z zespołami roboczymi w obrębie zidentyfikowanych głównych obszarów. Warsztaty były prowadzone iteracyjnie tzn. pierwsze spotkanie miało na celu przekazanie zadania zespołowi roboczemu i wyjaśnieniu tego zadania. Każde następne spotkanie było omówieniem rezultatów pracy zespołu nad zadaniem i przekazanie kolejnego zadania, które w głównej mierze miało za zadanie doprecyzować wymagania funkcjonalne.
  • Opracowanie i analiza wymagań funkcjonalnych zebranych podczas warsztatów w kontekście celów projektu i wymagań formułowanych przez kierownika projektu ze strony Klienta. Ustrukturyzowanie wymagań w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów i pogrupowanie ich według poziomu szczegółowości.
  • Stworzenie dokumentu analizy biznesowej i prezentacji dla Komitetu Sterującego przedstawiające wyniki analizy.

Efekty

Praca konsultantów objęła stworzenie dokumentu analizy biznesowej i prezentacji dla Komitetu Sterującego przedstawiające wyniki analizy oraz zbudowanie modelu referencyjnego aplikacji dla segmentu Upstream. Model ten miał pokazywać główne obszary w firmie oraz klasy systemów niezbędnych w poszczególnych obszarach (przykładowa klasa systemu: aplikacje do analiz geologicznych i geofizycznych).

Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?