Klient

Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. W ramach swojej działalności Ministerstwo jest odpowiedzialne za utrzymanie wielu kluczowych rejestrów państwowych w tym m.in. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Krajowy Rejestr Karny (KRK), Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste i wiele innych.

Wyzwanie

Głównym celem projektu było utworzenie środowiska raportowego opartego o technologię Power BI oraz model tabelaryczny jako źródło danych. Realizacja zlecenia obejmowała również utworzenie kilkudziesięciu zdefiniowanych raportów.

Co zrobiliśmy

Architektura rozwiązania oparta została o budowę warstwy analitycznej in-memory (model analityczny) oraz warstwy danych – Data Martu. Proces ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) został zbudowany poprzez programowo wygenerowane pakiety Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) i harmonogramowany za pomocą zadań SQL Server Agent. Źródłem danych jest baza KRK. Raportowanie zapewnia usługa Power BI Report Server. Zakres wykonanych prac obejmował:

  • Wdrożenie narzędzia raportowego Power BI wraz z zbudowaniem zdefiniowanych raportów
  • Budowa modelu analitycznego
  • Implementacja bazy danych stanowiącej Data Mart systemu KRK
  • Uruchomienie procesu zasilania
  • Wykonanie 102 raportów dedykowanych
  • Przeszkolenie użytkowników z budowy raportów w Power BI

Efekty

Przygotowane raporty usprawniły raportowanie oraz zapewniają możliwości eksportu do wybranych formatów. Użytkownicy zostali również przeszkoleni zarówno z działania samego narzędzia PowerBI, jak również z użycia przygotowanego modelu analitycznego. Daje to możliwość budowania analiz przez samych pracowników KRK.

Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?