Klient

Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. W ramach swojej działalności Ministerstwo jest odpowiedzialne za utrzymanie wielu kluczowych rejestrów państwowych w tym m.in. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Krajowy Rejestr Karny (KRK), Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste i wiele innych.

Wyzwanie

Głównym celem projektu było utworzenie środowiska raportowego opartego o technologię Power BI oraz model tabelaryczny jako źródło danych. Realizacja zlecenia obejmowała również utworzenie kilkudziesięciu zdefiniowanych raportów.

Co zrobiliśmy

Architektura rozwiązania oparta została o budowę warstwy analitycznej in-memory (model analityczny) oraz warstwy danych – Data Martu. Proces ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) został zbudowany poprzez programowo wygenerowane pakiety Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) i harmonogramowany za pomocą zadań SQL Server Agent. Źródłem danych jest baza KRK. Raportowanie zapewnia usługa Power BI Report Server. Zakres wykonanych prac obejmował:

  • Wdrożenie narzędzia raportowego Power BI wraz z zbudowaniem zdefiniowanych raportów
  • Budowa modelu analitycznego
  • Implementacja bazy danych stanowiącej Data Mart systemu KRK
  • Uruchomienie procesu zasilania
  • Wykonanie 102 raportów dedykowanych
  • Przeszkolenie użytkowników z budowy raportów w Power BI

Efekty

Przygotowane raporty usprawniły raportowanie oraz zapewniają możliwości eksportu do wybranych formatów. Użytkownicy zostali również przeszkoleni zarówno z działania samego narzędzia PowerBI, jak również z użycia przygotowanego modelu analitycznego. Daje to możliwość budowania analiz przez samych pracowników KRK.

Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?