Klient

Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. W ramach swojej działalności Ministerstwo jest odpowiedzialne za utrzymanie wielu kluczowych rejestrów państwowych w tym m.in. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Krajowy Rejestr Karny (KRK), Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste i wiele innych.

Wyzwanie

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności wymagało każdorazowo stawienia się w Krajowym Rejestrze Karnym. Aby usprawnić proces uzyskiwania zaświadczeń, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o stworzeniu platformy, która umożliwi pobieranie  dokumentu w formie elektronicznej.

Realizacja systemu nastąpiła w rezultacie projektu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, które weszło w życie z dniem 01 lipca 2014 roku.

Co zrobiliśmy

W krótkim czasie (zaledwie 12 tygodni) dostarczaliśmy rozwiązanie pod klucz. W zakresie projektu leżało wytworzenie całości oprogramowania dedykowanego Systemu e-KRK:

  • Przeprowadzenie analiz funkcjonalnych,
  • Wykonanie projektu technicznego systemu,
  • Wytworzenie oprogramowania,
  • Dostarczenie infrastruktury teleinformatycznej IBM i Juniper oraz oprogramowania narzędziowego,
  • Integracja z istniejącymi aplikacjami Krajowego Rejestru Karnego,
  • Integracja z szeregiem systemów zewnętrznych, w tym z systemem e-PUAP (epuap.gov.pl) oraz platformą udostępniającą płatności elektroniczne.

Efekty

System został udostępniony publicznie pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl w wymaganym prawem terminie 01 lipca 2014 roku. System ten znacznie przyspieszył i ułatwił proces uzyskania odpowiedzi z KRK. Obecnie realizowany jest w formie elektronicznej: od złożenia wniosku, aż po odbiór odpowiedzi.

Dowiedz się więcej

Zastosowane narzędzia i technologie

Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?