Klient

Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. W ramach swojej działalności Ministerstwo jest odpowiedzialne za utrzymanie wielu kluczowych rejestrów państwowych w tym m.in. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Krajowy Rejestr Karny (KRK), Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste i wiele innych.

Wyzwanie

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności wymagało każdorazowo stawienia się w Krajowym Rejestrze Karnym. Aby usprawnić proces uzyskiwania zaświadczeń, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o stworzeniu platformy, która umożliwi pobieranie  dokumentu w formie elektronicznej.

Realizacja systemu nastąpiła w rezultacie projektu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, które weszło w życie z dniem 01 lipca 2014 roku.

Co zrobiliśmy

W krótkim czasie (zaledwie 12 tygodni) dostarczaliśmy rozwiązanie pod klucz. W zakresie projektu leżało wytworzenie całości oprogramowania dedykowanego Systemu e-KRK:

  • Przeprowadzenie analiz funkcjonalnych,
  • Wykonanie projektu technicznego systemu,
  • Wytworzenie oprogramowania,
  • Dostarczenie infrastruktury teleinformatycznej IBM i Juniper oraz oprogramowania narzędziowego,
  • Integracja z istniejącymi aplikacjami Krajowego Rejestru Karnego,
  • Integracja z szeregiem systemów zewnętrznych, w tym z systemem e-PUAP (epuap.gov.pl) oraz platformą udostępniającą płatności elektroniczne.

Efekty

System został udostępniony publicznie pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl w wymaganym prawem terminie 01 lipca 2014 roku. System ten znacznie przyspieszył i ułatwił proces uzyskania odpowiedzi z KRK. Obecnie realizowany jest w formie elektronicznej: od złożenia wniosku, aż po odbiór odpowiedzi.

Dowiedz się więcej

Development tools & technology

Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?