Possible locations
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Cracow
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Identity Access Management
 • Identity Management
 • Role-based Access Control
 • Separation of Duties

Nice-to-have:

 • Active Directory
 • LDAP
 • Cloud Identity

Do realizacji projektu z sektora bankowego poszukujemy Business Project Managera.

Projekt dotyczy wdrożenia nowego systemu typu Identity and Access Management i jest prowadzony w sposób zwinny, z zachowaniem najlepszych praktyk oraz wysokich standardów jakości.

Jeśli spełniasz poniższe wymagania, dołącz do nas już dziś!

Your role

 • Kompleksowe zarządzanie projektem dotyczącym wdrożenia systemu typu IDAM
 • Nadzór nad realizowanymi projektami pod kątem budżetowym, realizacji zakresu, harmonogramu i jakości wykonywanych prac
 • Tworzenie pełnej dokumentacji projektowej
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie
 • Współpraca z interesariuszami oraz zespołami projektowymi
 • Obsługa procesów domenowych modelu zarządzania dostępem i tożsamością
 • Zarządzanie licencjami

Your skills
 • Doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów na styku obszarów IT i non-IT oraz projektów dotyczących wdrażania scentralizowanego zarządzania dostępem i tożsamością
 • Znajomość Identity Governance oraz regulacji w tym zakresie
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania dostępem i tożsamością (Identity and Access Management), w tym dostępami uprzywilejowanymi (Privileged Access/ Identity Management PAM/ PIM)
 • Znajomość zagadnień z zakresu Segregation/ Separation Of Duties (w tym tworzenia macierzy konfliktów oraz identyfikacji konfliktów SOD, ich usuwania i tworzenie kontroli kompensujących)
 • Doświadczenie w definiowaniu wymagań wobec systemu IDAM wspierającego Domenowy Model Zarządzania Dostępem i Tożsamością
 • Znajomość Directory Services (Active Directory, LDAP) oraz Identity as a Service (Cloud Identity)

Job no. 230330-7LF83

Why Sii

Great Place to Work

it’s thanks to feedback from our workers that we get this special title and constantly implement new ideas

Hundreds of fascinating projects

prestigious brands from around the world, long-term contracts and preferred partner status for many clients

Project suited to you

Do you want to change your career path? Is your project coming to an end? We’ll find you a new one! We have an app for this – Job Changer

We share the profit with Workers

Last year we allocated PLN 21 M to this benefit

PLN 1 000 000 per year for your ideas

with this amount, we support the passions and voluntary actions of our workers

8 000 experts and many development opportunities

Tech Communities, workshops, a training platform, and a technology blog – you choose

Employment stability

revenue of EUR 410 M, no debts, since 2006 on the market

Great, comfortable offices

perfect place to work, integrate, have fun together, and celebrate successes

Open-minded and available management team

quick decision-making, we’re all on a first-name basis

True values

these are not empty words – we’re guided by them every day

Fantastic atmosphere

created by all Sii Power People

Attractive benefits package

private healthcare, benefits cafeteria platform, car discounts and more

Show more Show less

Join us

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Do you have a friend looking for a new role?

Bring them to Sii and receive a bonus

Introduce your friend
We hire them
You get up to PLN 8 000

Recommended person data

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Your data

Terms and conditions
Introduce your friend to Sii
If she/he joins us
You get up to PLN 8 000

Your message was sent successfully.

Thank you!

Find out more about Sii

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Recommend a Friend Join Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?