Strona główna Case Studies

Opracowanie oprogramowania dla technologii smart sensors

Dostawca półprzewodników, ich produkty i usługi obejmują wydajne zarządzanie energią i sygnałem, urządzenia logiczne, dyskretne oraz autorskie, do zastosowania w motoryzacji, komunikacji, informatyce, przemyśle, oświetleniu LED, sektorze medycznym, wojskowym/kosmicznym i energetycznym.

Projekt Showroom – rozwój platformy B2B

Firma z sektora handlu detalicznego, Sztokholm, Szwecja

Wdrożenie aplikacji automatyzującej sprzedaż paliw

Rafineria dostarczająca codziennie paliwo do kliku tysięcy stacji benzynowych.

Rozwój platformy e-commerce

Berlingske Media, właściciel Sweetdeal zdecydował o zmianie dotychczas funkcjonującej platformy e-commerce na bardziej zaawansowane rozwiązanie, które odpowiada potrzebom biznesowym firmy. Kluczowym czynnikiem decydującym o zmianie, był wzrost satysfakcji nie tylko wśród użytkowników portalu, ale również firm wystawiających produkty i usługi.

Robot DMI dla Bombardiera

Realizacja prototypowej maszyny do automatyzacji procesu testowania interfejsu panelów sterowniczych. Robot jest częścią większego systemu informatycznego.

Systemy technologiczne oparte o PLC

W związku z bardzo dużą liczbą równolegle realizowanych projektów w motoryzacji na świecie, klient spotkał się z problemem braku kadry inżynierskiej wyspecjalizowanej w oprogramowaniu i uruchomieniach systemów opartych o sterowniki PLC.

Inżynieria systemu i oprogramowania jednostki centralnej systemu multimedialnego

Realizacja jednostki centralnej systemu Infotainment dla wiodącego producenta samochodów klasy premium. System oparty na platformie Intel Apollo Lake + Renesas RH850, z systemem Genivi (Intel) oraz architekturą Autosar (Renesas).

System DMS dla linii kolejowych Long Island Rail Road (Nowy York)

Wsparcie projektów realizowanych przez klienta. Wybrane zadania zostały w całości przekazane Sii.

Zaprojektowanie i uruchomienie linii montażu automatycznego dla ThyssenKrupp

W związku z olbrzymią konkurencją pomiędzy dostawcami usług i rozwiązań dla rynku Automotive, nasz klient stanął przed wyzwaniem stworzenia oferty dla swoich odbiorców, która byłaby dużo bardziej konkurencyjna cenowo, przy zachowaniu bardzo wysokich standardów jakości oferowanych rozwiązań.

System planowania produkcji

Zaprojektowanie aplikacji webowej dla około pół tuzina fabryk, która ma poprawić planowanie produkcji, poprzez użycie procesów prognozowania opartych o dane historyczne i najnowszą analizę trendów.