Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Podczas ostatniego spotkania z moimi znajomymi, kiedy rozmaite tematy przeplatały się z degustacją dań kuchni francuskiej, jeden z przyjaciół zapytał: – Ula, a kim właściwie jest ten Agile Coach? Na czym polega Twoja praca? I nie ukrywam – dało mi to do myślenia. Dużo słyszy się o Scrum Masterze, Project Managerze, ale o Agile Coachu stosunkowo niewiele.

Kim jest Agile Coach?

Zaczęłam się zastanawiać, jak zgrabnie i przystępnie odpowiedzieć oraz jaka jest naprawdę definicja Agile Coacha.

W moim przekonaniu Agile Coach to specjalista od zwinności. To ktoś, kto wskazuje i czuwa nad tym, aby pryncypia podejścia zwinnego wykorzystywanego przy realizacji projektów czy inicjatyw, były przestrzegane.

Czym jest zwinność?

Musimy zacząć od początku i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest zwinność i jakie są fundamentalne zasady obrazujące zwinny sposób działania.

Metody zwinne odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata

Aktualna sytuacja geopolityczna, a także intensywny rozwój technologii i szybkość w pozyskiwaniu nowych informacji generuje potrzebę bardzo intensywnego odpowiadania na zmieniające się oczekiwania rynku, a co za tym idzie – poszukiwania adekwatnych rozwiązań zaspokajających konkretne oczekiwania.

Tradycyjne metody zarządzania projektami mają szereg zalet, ale mają także swoje ograniczenia. Podstawowym założeniem metod tradycyjnych jest szczegółowe zdefiniowanie wyniku projektu zaraz na początku, czyli już w fazie przygotowania. Głównie w IT, ale także w innych branżach, np. medycznej czy farmaceutycznej, ważne jest szybkie reagowanie na potrzeby rynku, wykorzystywanie najnowszych rozwiązań technologicznych i tworzenie innowacyjnych produktów, które kreują nową wartość dla klientów.

Projekt nie może być „sztywny”, musi cały czas podlegać ewolucji, elastycznie reagować na sygnały pochodzące z zewnątrz. Taką elastyczność w działaniu umożliwia właśnie podejście zwinne w zarzadzaniu projektami. Bliska współpraca z klientem, szczegóły wyłaniające się z czasem, częsta i efektywna komunikacja, współpraca cross-funkcjonalnych zespołów łamiących przestarzałe struktury silosowe to elementy przemawiające na korzyść zwinności w szukaniu rozwiązań.

Moda na Agile – moda na zwinność

Aktualne tendencje na rynku pokazują, że panuje moda na zwinne, czyli Agilowe, podejście. Firmy podążające za trendami wdrażają u siebie ten sposób działania. Często jednak implementują je bardzo zero-jedynkowo, bez dostosowania metody do konkretnej kultury organizacyjnej.

Rola Agile Coacha w organizacji

Wyjaśnienie metody Agile

Agile Coach pomaga zrozumieć, które wartości wynikające ze stosowania Agile są tymi kluczowymi dla konkretnej organizacji, oraz które będą dostarczać benefitów w zgodzie z misją, wizją czy strategią firmy.

Agile nie równa się Scrumowi, chociaż panuje takie ogólne przekonanie. W związku z tym, że wiele firm działa w oparciu o ten framework, inne również tego chcą, co podkreślają od razu na początku mojej współpracy z daną organizacją.

Moim zadaniem jako Agile Coacha jest pokazanie, że Agile to sposób działania oparty na:

 • elastyczności,
 • zaangażowaniu biznesu aktywnie i na bieżąco,
 • współpracy i skutecznej komunikacji,
 • częstych feedbackach,
 • reagowaniu na zmiany adekwatnie do sytuacji rynkowej,
 • iteracyjności,
 • jak najwcześniejszym zwrocie z inwestycji, aby jak najszybciej „móc odcinać kupony” od poniesionych nakładów.

Propagowanie podejścia Agilowego

W podejściu tym zadeklarowane są: czas, pieniądze i jakość na fix, natomiast żonglujemy zakresem. W grę wchodzi tutaj priorytetyzacja.

Jasno definiujemy, co jest MUST – co sprawi, że zamówione rozwiązanie będzie działające i funkcjonalne. Mamy też pakiet COULD, czyli tzw. „fajerwerków” – realizowanych, jeżeli wystarczy nam czasu i pieniędzy, a jakość na tym nie ucierpi.

Jednak Agile to nie tylko Scrum, ale także:

 • Kanban,
 • Lean,
 • XP,

uznawane za „lżejsze” podejścia do zwinności. Oraz

 • SAF,
 • Prince2Agile,
 • DSDM,

nazywane „pełniejszymi podejściami”.

Diagnoza Agile Coacha

Agile Coach, dokonując diagnozy aktualnego stanu posiadanego w organizacji Agile’a, ma na celu zarekomendowanie, które podejście lub zestaw metodyk i frameworków są właściwe dla konkretnej organizacji.

Wybór warunkują dwa czynniki:

 1. Kultura organizacyjna, czyli misja, wizja, strategia, wartości, znaki, symbole te formalne wytyczne, na podstawie których organizacja działa, ale także te nieformalne, niewidoczne na pierwszy rzut oka. Wprawny Agile Coach rozpozna dany typ, jaki charakteryzuje organizację.

Oczywiście, jest cały wachlarz narzędzi, z których Agile Coach może korzystać. Przykładowo Model 7SMcKinsey’a do analizy obecnego stanu organizacji lub np. formularze assessmentów przygotowane przez Agile&Atlassian Competency Center, do którego należę.

 1. Rodzaj rekomendowanego podejścia będzie uzależniony od rodzaju konkretnego projektu, jego wielkości, złożoności i typu. W tym przypadku Agile Coach może skorzystać przykładowo z Kwestionariusza PAQ z metodyki Agile PM.

Wdrożenie zwinnego podejścia

Agile Coach wdraża w organizacji zwinne podejście oraz pomaga przejść przez cały proces dostosowania metody do konkretnych potrzeb i możliwości firmy. Czas zmian to moment, w którym mieszają się ze sobą strach, niepewność, smutek, radość, małostkowość, wielkość, trwanie w bezpiecznej strefie komfortu, uczenie się i nabywanie nowych umiejętności.  Świat się zmienia, zmieniają się okoliczności i otoczenie naszych projektów. Jedyną pewną jest to, że zmiany są i będą.

Tradycyjny model zarządzania projektami, gdzie na efekty zmiany organizacja czeka wiele miesięcy, już nie wystarcza. Styl adaptacyjny, elastyczność w doborze narzędzi i technik działania, cross-funkcjonalne zespoły to nowoczesny model zgodny z aktualną sytuacją gospodarczą na rynkach całego świata. Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że przedsiębiorstwa w szybkim tempie zmuszone są dostosowywać procesy i procedury do pojawiających się zmian w otoczeniu.

Podejście agile daje możliwość adekwatnej odpowiedzi do obecnych trendów ogólnoświatowych.

Współpraca Agile Coacha ze Scrum Masterami i Team Leaderami

Bardzo ważnym aspektem pracy Agile Coacha jest współpraca z Team Liderami oraz Scrum Masterami nad przestrzeganiem fundamentalnych zasad stosowanych w podejściu zwinnym, aby wszystkie strony osiągnęły optymalne wyniki.

Uniwersalne, samopotwierdzające, inspirujące pryncypia agilowego podejścia, za Handbook „AgilePM Zwinne zarządzanie projektami” to:

 1. Koncentruj się na potrzebie biznesowej.
 2. Dostarczaj na czas.
 3. Współpracuj.
 4. Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości.
 5. Buduj przyrostowo.
 6. Rozwijaj iteracyjnie.
 7. Komunikuj się ciągle i jasno.
 8. Demonstruj kontrolę.

Praca nad efektywnością działań Scrum Masterów, polega na ocenie, czy działają zgodnie ze sztuką, przestrzegają ustalonych ceremonii, dbają o artefakty. Jeśli zdecydują się na Kanbana, Agile Coach obserwuje, czy Scrum Masterzy dbają o pilnowanie Workflow, Cykle Time, porządku w wizualizacji Tablicy Kanbanowej. Ogólnie, Agile Coach musi zachować czujność nad charakterystycznymi elementami wybranego podejścia.

Jakie cechy charakteryzują dobrego Agile Coacha?

Utożsamianie się z metodą

Przede wszystkim Agile Coach powinien znać się na „zwinności” i utożsamiać się z nią, czyli przysłowiowa bliższa koszula ciału? Jeżeli planuję rodzinny wyjazd na wakacje, to także korzystam z dobrodziejstwa agile w moim domowym otoczeniu. Jeśli organizuję imprezę urodzinową, sprzątanie lub remont to także w duchu Agile.

Kompetencje miękkie

W profil kompetencyjny Agile Coacha wpisałabym również empatię oraz „otwarty umysł” – na nową wiedzę, technologie, ale przede wszystkim – na ludzi. Pracując jako mentor, należy być otwartym na różnorodne osobowości, umieć operować na wielu poziomach komunikacji i wciąż poszukiwać właściwych metod dotarcia z przekazem do organizacji, zespołów i jednostek. Ważnymi aspektami są także asertywność i znajomość technik negocjacyjnych. Dodatkowym atutem jest chęć pracy z wykorzystaniem nowych narzędzi i technik.

Szeroko pojęta dociekliwość

Praca z ludźmi przy wdrażaniu czegoś nowego to niejednokrotnie praca z oporem. Zawsze trzeba szukać odpowiedzi na pytania, dlaczego ten opór się pojawia? Jakie są jego rodzaje? I jak sobie radzić w konkretnej sytuacji – co zadziała na sceptyków, a co na sabotażystów wdrażania agilowego podejścia? I jak poradzić sobie z outsiderami? Jakie „dźwignie” pomogą utrwalić nowe nawyki w organizacji? Takie pytania powinien sobie zadawać każdy Agile Coach.

Agile Coach jako Jerry Maguaire

Agile Coach to trener, mentor, przewodnik, nauczyciel. To trochę taki Jerry Maguire, a w tej roli Tom Cruise z filmu o tym samym tytule. W jego opisie czytamy: „Jerry jest cenionym agentem sportowym, pod którego skrzydłami swoje kariery rozwijają największe gwiazdy amerykańskiego zawodowego sportu…”. Motywuje, wspiera, prowadzi, dba o szczegóły, tak aby na końcu sportowiec odniósł sukces.

Kilka słów na koniec

Agile Coach to taka właśnie rola, łącząca w sobie elementy przypisane do wymienionych odpowiedzialności w przeprowadzaniu przez proces Agile Transformacji. Prowadząc tego typu procesy, będąc w początkowych etapach diagnozowania, czyli assessmentu agile, zdarzało mi się słyszeć od osób zatrudnionych w organizacji: – Tak, my mamy Agile, ale my mamy takiego innego, nie takiego o jakim opowiadasz”?

Jako Agile Coach jestem zdecydowanym zwolennikiem dostosowywania metodyk pod konkretną kulturę danej organizacji. Jestem natomiast zagorzałym przeciwnikiem „tworków–potworków” obecnych na rynku.

Rekomenduję obalanie mitów związanych z przeinaczaniem podstawowych zasad związanych ze zwinnym podejściem: że Agile to tylko Scrum, że nie ma priorytetyzacji, że konieczne jest dostarczenie całego zakresu bez wskazywania, co jest najważniejsze, że możemy dostarczać po wyznaczonym terminie, z naciągniętą jakością, bez planowania i dokumentacji. Zdecydowane NIE!

Największym wyzwaniem w pracy Agile Coacha, na co wskazuje moje kilkuletnie doświadczenie, jest praca nad zbudowaniem właściwych nawyków i przekonań w rozumieniu oraz stosowaniu zwinnego podejścia, a także zwiększanie poziomu świadomości osób chcących działać w Agilowym stylu.

Za cel mojej pracy stawiam sobie poszerzenie poziomu świadomości osób w organizacji, nawiązując do „trójkąta kompetencji”, czyli do wiedzy, umiejętności i postawy. Prowadzę szkolenia dotyczące ścieżki Agile, pokazuję, jak estymować w podejściach zwinnych, jak planować, do czego służą warsztaty facylitowane czy różne sposoby przeprowadzania Retrospektywy.

Jak mawiał mój guru karate – Gichin Funakoshi:

Wewnętrznym celem karate-do jest ćwiczenie umysłu, mające na celu ukształtowanie uczciwej i prawej osobowości. Celem zewnętrznym jest nabycie wystarczającej siły fizycznej, by móc pokonać nawet najdzikszego zwierza. W prawdziwym karate umysł i technika stapiają się w jedno.

Nawiązując do tej myśli, praca Agile Coacha to praca z ludźmi w procesie Agile Transformacji. Celem zewnętrznym tej pracy jest wprowadzenie symboli, zasad czy spotkań – ceremonii w kalendarz. Celem wewnętrznym jest zbudowanie głęboko osadzonego przekonania w świadomości osób zatrudnionych w organizacji, że podejście agile jest tym skutecznym i działającym.

***

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czemu bycie wysłuchanym i możliwość wpływania na kształtowanie procesów jest ważna z punktu widzenia Agile Coacha, posłuchaj Urszuli:

5/5 ( głosy: 8)
Ocena:
5/5 ( głosy: 8)
Autor
Avatar
Urszula Kosicka

Doświadczony Agile Coach, certyfikowany kierownik projektów oraz akredytowany trener – posiada aktualne uprawnienia w zakresie AgilePM®, Change Management, PRINCE2®. W Sii reprezentuje Agile & Atlassian Competency Center. Posiada 4 Kyu – granatowy pas Karate Shotokan. Zwolenniczka aktywnych form spędzania wolnego czasu: rower, rolki, a zimą snowboard.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?