Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Scrum i Kanban to dwa popularne podejścia umożliwiające zwinne zarządzanie projektami. Pomimo że wpisują się w tę samą kategorię, różnią się w wielu aspektach. W tym artykule zwrócimy uwagę na kluczowe cechy Scruma i Kanbanu, wskażemy główne różnice między nimi oraz omówimy powody, dla których w mojej ocenie Kanban jest lepszy od Scruma.

Przyjrzyjmy się bliżej Kanbanowi

W środowiskach, w których pracowałem, Kanban był mniej popularny, dlatego zacznę od przedstawienia go pokrótce, gdyż był może i dla Was jest mniej znanym podejściem.

Jest to metoda zarządzania pracą oparta na zasadach wizualizacji przepływu zadań. Nazwa „Kanban” pochodzi z języka japońskiego i oznacza dosłownie „tablicę widokową” lub „kartę wizualną”. Idea wywodzi się z systemu produkcyjnego Toyota Production System (TPS), gdzie została wykorzystana do optymalizacji procesów produkcyjnych. Obecnie Kanban jest szeroko stosowany nie tylko w produkcji, ale także w zarządzaniu projektami, zarządzaniu zadaniami osobistymi i w wielu innych obszarach.

Główną ideą Kanbanu jest wizualizacja przebiegu pracy na tablicy, która składa się z kolumn reprezentujących różne etapy zadania lub procesu. Każda kolumna reprezentuje stan zadania, np.:

 • do zrobienia,
 • w trakcie,
 • zakończone.

Zadania są reprezentowane za pomocą karteczek lub kart, przenoszonych z jednej kolumny do drugiej w miarę postępu pracy.

W Kanbanie istnieją limity pracy w toku (ang. Work In Progress, WIP) określające maksymalną liczbę zadań, które mogą znajdować się w każdej kolumnie jednocześnie. Dzięki temu limity WIP pomagają zespołom ograniczyć nadmierne obciążenie i skupić się na ukończeniu obecnych zadań, zanim rozpoczną nowe.

Kanban promuje ciągłe doskonalenie procesu pracy poprzez eliminowanie marnotrawstwa, identyfikowanie i usuwanie efektu wąskiego gardła (ang. Bottleneck) oraz optymalizację przepływu pracy. Zespoły korzystające z Kanbanu regularnie przeglądają swoją tablicę, analizując postęp pracy, identyfikując potencjalne problemy oraz podejmując działania naprawcze.

Kanban jest więc metodą zarządzania pracą, która kładzie nacisk na wizualizację procesu pracy, ograniczenie pracy w toku i ciągłe doskonalenie. Jest elastyczny i dostosowuje się do różnych kontekstów oraz potrzeb, co czyni go popularnym narzędziem zarówno w środowisku produkcyjnym jak i w zarządzaniu projektami.

Scrum: struktura i iteracyjność

Scrum jest jednym z najbardziej popularnych podejść zwinnych, wykorzystywany do zarządzania projektami, szczególnie w obszarze rozwoju oprogramowania. Charakteryzuje się on strukturalnym podejściem opartym na iteracjach, zwanych sprintami, oraz na powtarzających się wydarzeniach, które mają ściśle określony cel. Sprinty to konkretne, z góry ustalone okresy czasu, podczas których zespół realizuje określone zadania.

Kluczowe cechy Scruma

 • Sprinty – praca jest organizowana w ramach sprintów, które zwykle trwają od jednego do czterech tygodni.
 • Role – Scrum definiuje trzy główne role: Scrum Master, Product Owner i zespół deweloperski.
 • Artefakty – Scrum wykorzystuje różne artefakty do śledzenia postępu i priorytetyzacji pracy, do których należą: backlog produktu, backlog sprintu, inkrement.
 • Wydarzenia – Scrum obejmuje różne wydarzenia takie jak: planowanie sprintu, daily, przegląd sprintu, retrospektywy.

Kanban: elastyczność i płynność pracy

Kanban to inne popularne podejście, które skupia się na wizualizacji procesu pracy i ciągłym doskonaleniu przepływu. W przeciwieństwie do Scruma, Kanban nie narzuca sztywnych iteracji ani ról. Zamiast tego, korzystając z tablicy Kanban, zespoły monitorują postęp pracy, ograniczają pracę w toku i starają się utrzymać płynność w dostarczaniu wartości.

Istotą Kanbanu jest zasada:

Stop starting, start finishing.

Kluczowe cechy Kanbanu

 • Tablica Kanban – praca jest wizualizowana na tablicy Kanban, która składa się z kolumn reprezentujących różne etapy procesu.
 • Ograniczenia pracy w toku (WIP) – Kanban zachęca do ustawienia limitów pracy w toku, aby zapobiegać przeciążeniu i promować płynność.
 • Ciągłe doskonalenie – Kanban kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie procesu, zachęcając zespoły do eksperymentowania i wprowadzania stopniowych zmian.
 • System pull-based – praca jest „ciągnięta” przez proces na podstawie zdolności i zapotrzebowania, zapewniając, że zespoły koncentrują się na realizacji zadań.
 •  Czas realizacji (ang. lead time) – jest to całkowity czas, który upływa od momentu zgłoszenia zlecenia (np. umieszczenia na tablicy Kanban) do momentu zakończenia tego zlecenia, czyli dostarczenia gotowego produktu lub usługi do klienta. W przypadku Kanbanu, lead time obejmuje cały proces, począwszy od momentu, w którym zlecenie zostaje dodane do systemu, aż do momentu, w którym jest gotowe do dostarczenia.
 • Czas cyklu (ang. cycle time) – jest to czas potrzebny na przetworzenie pojedynczego zlecenia od chwili rozpoczęcia prac nad nim do chwili jego ukończenia. W przeciwieństwie do lead time, który mierzy czas od zgłoszenia zlecenia do jego zakończenia, cycle time skupia się na czasie rzeczywistego przetwarzania zlecenia. Cycle time pomaga zespołowi zrozumieć, jak szybko są w stanie wykonywać konkretne zadania.
Praktyki metody Kanban (autor Radek Orszewski, Kanban przy kawie)
Ryc.1 Praktyki metody Kanban (autor Radek Orszewski, Kanban przy kawie)

Różnice między Scrumem a Kanbanem

Chociaż Scrum i Kanban są podejściami zwinnymi, różnią się one w kilku kluczowych aspektach:

 • Struktura czasowa – Scrum opiera się na sztywnych iteracjach (sprintach), podczas gdy Kanban umożliwia ciągły przepływ pracy bez ściśle określonych terminów.
 • Role i odpowiedzialności – Scrum definiuje konkretne role (Scrum Master, Product Owner), podczas gdy Kanban nie narzuca sztywnych ról, co zapewnia większą elastyczność.
 • Planowanie i elastyczność – w Scrumie konieczne jest planowanie na początku każdego sprintu, podczas gdy Kanban umożliwia dodawanie i zmianę pracy na bieżąco, co pozwala na większą elastyczność w reagowaniu na zmieniające się wymagania.
 • Skupienie na procesie a praca – Scrum skupia się na doskonaleniu procesu zespołu poprzez regularną inspekcję i adaptację, podczas gdy Kanban kładzie większy nacisk na realizację pracy i optymalizację przepływu.

Przewagi Kanbanu nad Scrumem

Mimo że każdy z wymienionych podejść ma swoje zalety, wg mnie Kanban oferuje kilka przewag w porównaniu do Scruma w niektórych kontekstach:

 • Elastyczność – elastyczne podejście Kanbanu umożliwia zespołom łatwiejsze dostosowanie się do zmieniających się wymagań i priorytetów niż sztywne iteracje Scruma.
 • Mniejsze obciążenie – brak zdefiniowanych ról i ceremonii w Kanbanie może zmniejszyć obciążenie i uproszczenie procesu, zwłaszcza dla mniejszych zespołów lub projektów.
 • Poprawa przepływu pracy – koncentracja Kanbanu na ograniczaniu pracy w toku i optymalizacji przepływu może prowadzić do szybszego dostarczania wartości i płynniejszego wykonywania zadań.
 • Ciągłe doskonalenie – Kanban promuje kulturę ciągłego doskonalenia, zespoły regularnie przeglądają i udoskonalają swój proces, aby zwiększyć efektywność i skuteczność.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno Scrum jak i Kanban oferują skuteczne ramy do zarządzania projektami i dostarczania wartości klientom w sposób zwinny. Podczas gdy Scrum zapewnia strukturalne podejście oparte na sztywnych iteracjach i zdefiniowanych rolach, Kanban oferuje większą elastyczność, prostotę i skupienie na optymalizacji przepływu.

Wybór między Scrumem a Kanbanem zależy od potrzeb i charakterystyki projektu, bo tak naprawdę nie ma tu jednoznacznego wskazania, która z nich jest „lepsza”. Warto czasami dać szansę innej metodzie, a nie podążać utartą ścieżką, ponieważ nie ma jednego uniwersalnie skutecznego sposobu realizacji projektu.

***

Jeśli interesuje Cię temat zarządzania projektami, zajrzyj koniecznie również do innych artykułów naszych specjalistów.

5/5 ( głosy: 3)
Ocena:
5/5 ( głosy: 3)
Autor
Avatar
Tomasz Münch

Scrum master z 6-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej, medycznej i sektorze fashion (Puma). W Sii od października 2021. Posiadacz certyfikatów PSM I, PSM II, PSPO I, Kanban System Design, Kanban System Improvement i Team Kanban Practicioner. W wolnych chwilach jeździ na rowerze, gra w tenisa ziemnego, bawi się z pieskami i zabiera przestrzeń życiową w domu, sukcesywnie powiększając swoją kolekcję Lego 😉

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?