Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

W sprzedaży, aby utrzymać przewagę nad konkurencją, wymagane jest coś więcej niż tylko posiadanie doskonałego produktu czy usługi. Kluczem staje się strategiczne planowanie, efektywna komunikacja i głębokie zrozumienie swojej grupy docelowej. Salesforce Maps to narzędzie, które odpowiada na potrzeby firm chcących usprawnić swoje procesy sprzedaży i podnieść ogólną wydajność.

Zrozumieć Salesforce Maps

Salesforce Maps jest narzędziem zaprojektowanym, aby dać zespołom sprzedażowym możliwość wizualizacji ich danych. Wykorzystuje moc inteligencji lokalizacyjnej i danych geoprzestrzennych z CRM do tworzenia interaktywnych map, umożliwiając firmom optymalizację swoich operacji w terenie, doskonalenie zarządzania terytoriami i podejmowanie lepszych decyzji.

Dobrze wiedzieć: Salesforce Maps był wcześniej nazywany Map Anything.

Narzędzie Salesforce Maps to dodatek do Salesforce Sales Cloud (wersje Professional i wyższe) oferujący dwa poziomy funkcji i ceny, zależne od potrzeb biznesowych i sprzedażowych.

Core Salesforce Maps

Wersja Standardowa narzędzia Salesforce Maps rozpoczyna się od ceny 75 dolarów za licencję użytkownika miesięcznie, w zależności od wersji Sales Cloud. W tej opcji dostępne są następujące funkcje:

 • wizualizacja danych z CRM,
 • optymalizacja tras i tygodniowe planowanie,
 • zarządzanie terytoriami i automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów
 • dostęp mobilny.

Salesforce Maps Advanced

Salesforce Maps Advanced wzbogaca podstawową wersję o bardziej złożone funkcje. Ceny rozpoczynają się od 125 dolarów za licencję użytkownika miesięcznie, zależnie od wersji Sales Cloud. Ta edycja oferuje dodatkowe funkcjonalności takie jak:

 • automatyczne planowanie tras do 4 miesięcy naprzód,
 • złożone planowanie priorytetowe oparte na ograniczeniach biznesowych,
 • wizualizacja trendów danych z wykorzystaniem map tematycznych.

Dodatki

Salesforce Maps Live Tracking

Oprócz pakietów Core i Advanced, Salesforce oferuje także dodatek Live Tracking, który zapewnia ciągłe aktualizacje dotyczące bieżącej lokalizacji przedstawicieli handlowych i innych zasobów w terenie, umożliwiając menadżerom i zespołom natychmiastowy wgląd w ich działania.

Dobrze wiedzieć: SF Maps Live Tracking może uzyskiwać lokalizację z dowolnego smartfona z zainstalowaną aplikacją Salesforce Maps (z włączoną opcją śledzenia) lub obsługiwanego urządzenia IoT.

Salesforce Maps Territory Planning

Salesforce Maps Territory Planning rozszerza funkcjonalność planowania terytoriów poprzez podstawowe warstwy kształtu (ang. shape layers), umożliwiając tworzenie, importowanie i publikowanie hierarchicznych grup terytoriów opartych zarówno na próbce danych, ręcznym wprowadzaniu, jak i Enterprise Territory Management. To narzędzie daje również użytkownikom możliwość generowania raportów i analizowania wyników każdego z terytoriów, identyfikowania trendów oraz obszarów do poprawy.

Integracja między SF Maps a ETM może znacząco zwiększyć efektywność planowania terytoriów poprzez:

 • bezpośrednie, automatyczne importowanie modelu danych terytoriów do Salesforce Maps,
 • publikowanie nowych lub zaktualizowanych wersji modelu danych terytoriów z SF Maps do Territory Management,
 • przypisywanie klientów, potencjalnych klientów lub szans sprzedaży do określonych terytoriów na podstawie predefiniowanych kryteriów.

Fundamenty Salesforce Maps: kluczowe aspekty i funkcje

Wizualizacja danych

Wizualizacja danych w Salesforce Maps obejmuje reprezentację danych z Salesforce CRM (z wykorzystaniem pól adresu: szerokości geograficznej i długości geograficzne) na interaktywnych mapach, dostarczając użytkownikom wizualnie intuicyjny sposób analizy i zrozumienia informacji geograficznej i przestrzennej.

Dobrze wiedzieć: Salesforce Maps może łączyć się i wizualizować dane z ArcGIS Online, co czyni to narzędzie jeszcze bardziej skutecznym.

Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą tworzyć wstępnie zdefiniowane widoki map (warstwy) zorganizowane w folderach. Dostęp do warstw może być:

 • publiczny, jeśli warstwa jest zapisana w folderze Corporate,
 • prywatny, jeśli znajduje się w folderze Personal.

Warstwy mogą zawierać różne rodzaje informacji, być wyświetlane na wiele sposobów: jako znaczniki, kształty lub dane, i być powiązane z obiektami Salesforce (zdefiniowanymi jako obiekty bazowe (ang. Base Objects) w ustawieniach aplikacji).

Podczas tworzenia warstwy użytkownik może w pełni dostosować, jakie dane są wyświetlane (można wybrać dowolną liczbę pól i rekordów powiązanych) oraz jak są one pokazywane w Salesforce Maps. Znaczniki mogą różnić się kształtem, rozmiarem lub kolorem w oparciu o określone kryteria, a także mogą być później wyświetlane jako klastry lub heatmapy.

Salesforce Maps – klienci z otwartymi szansami sprzedaży, znaczniki i widok szczegółowy rekordu
Ryc. 1 Salesforce Maps – klienci z otwartymi szansami sprzedaży, znaczniki i widok szczegółowy rekordu
Ryc. 2 Salesforce Maps – klienci z różnych regionów ze zróżnicowanym sposobem wyświetlania (znaczniki, heatmapa, klastry)
Ryc. 2 Salesforce Maps – klienci z różnych regionów ze zróżnicowanym sposobem wyświetlania (znaczniki, heatmapa, klastry)

Planowanie tras

Planowanie tras stanowi bardzo ważny element aplikacji Salesforce Maps, odgrywając kluczową rolę w poprawie efektywności i produktywności przedstawicieli handlowych w terenie. Ta funkcja dostarcza użytkownikom wszechstronną i intuicyjną platformę do strategicznego planowania oraz optymalizacji tras, zapewniając, że wizyty handlowe są przeprowadzane w najbardziej efektywny i oszczędzający czas sposób.

Użytkownicy mają możliwość wyboru spośród wielu opcji dodawania celów do swojej trasy. Niezależnie od tego, czy jest to wprowadzanie indywidualnych lokalizacji, rysowanie niestandardowych kształtów na mapie, czy agregowanie wszystkich rekordów z wyznaczonego obszaru, Salesforce Maps oferuje elastyczne i przyjazne użytkownikowi podejście do określania zakresu podróży.

Narzędzie wykorzystuje dostarczoną listę lokalizacji do inteligentnej optymalizacji kolejności celów, pozwalając jednocześnie użytkownikom dostosować ją do konkretnych preferencji lub warunków. Po zoptymalizowaniu trasy można ją bezpośrednio zapisać w kalendarzu przedstawiciela handlowego, co zapewnia scentralizowany i zsynchronizowany widok zaplanowanych wizyt.

Użytkownicy mają swobodę wyboru preferowanego środka transportu, czy to jazdy samochodem, pieszo czy rowerem, dostosowując proces planowania trasy do swoich konkretnych potrzeb. Ponadto, narzędzie umożliwia tworzenie tras opartych na czasie, a także dodawanie dodatkowych przystanków w trakcie podróży.

Co więcej, tworzenie trasy jest możliwe również z perspektywy kalendarza, gdzie użytkownicy mogą planować spotkania. Na podstawie tych spotkań system może automatycznie generować zoptymalizowaną trasę, planować przerwy lub sugerować dodatkowe przystanki.

Salesforce Maps – planowanie i optymalizacja trasy
Ryc. 3 Salesforce Maps – planowanie i optymalizacja trasy

Zarządzanie terytoriami

Salesforce Maps Territory Management to łatwa w użyciu funkcja zaprojektowana do optymalizacji i zarządzania terytoriami sprzedażowymi.

Dobrze wiedzieć: dodatek do Territory Planning ulepsza standardowe zarządzanie terytoriami, dostarczając wiele przydatnych funkcji, takich jak: grupy hierarchiczne, tworzenie terytoriów z zestawów danych i wiele innych.

Podstawowe narzędzie zarządzania terytoriami wykorzystuje warstwy kształtu (ang. Shape Layers) do tworzenia terytoriów na podstawie wstępnie zdefiniowanych list dla danego kraju lub grupy krajów.

Warto zaznaczyć, że dowolną liczbę wstępnie zdefiniowanych obszarów (o różnej dokładności – użytkownik może wybrać całe stany, województwa, miasta lub tylko kilka kodów pocztowych) można wybrać zarówno z listy, jak i poprzez rysowanie bezpośrednio na mapie. Ponadto, można podać dodatkowe warunki filtrów, aby ograniczyć liczbę terytoriów.

Funkcje wizualizacji terytoriów na mapie dają użytkownikowi możliwość pokazywania tylko tych znaczników, które znajdują się w danym terytorium, ukrywania lub pokazywania granic obszarów, a nawet wyświetlania raportów podsumowujących na podstawie wcześniej wybranych pól grupujących.

Salesforce Maps – terytoria z sumą przychodów dla stanów w USA
Ryc. 4 Salesforce Maps – terytoria z sumą przychodów dla stanów w USA

Salesforce Maps Advanced

Rozszerzając standardową wersję, Salesforce Maps Advanced wprowadza zaawansowane planowanie tras i priorytetyzację przy ustalaniu harmonogramu. Poniżej przedstawię koncepcje, które zostały zaimplementowane w celu usprawnienia planowania tras:

 • Plany Wizyt (ang. Visit Plans) –służą jako szablony do konstruowania tras, konsolidując wszystkie wymagania dotyczące trasy w jednym miejscu. Plany wizyt umożliwiają łatwe, wielokrotne generowanie tras o tych samych kryteriach, dostosowując się przy tym do zmian w kalendarzu. Obejmują w swojej konfiguracji: obiekty bazowe (Base Objects), listę przedstawicieli handlowych, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz godziny pracy.
 • Okna wizyt (ang. Visit Windows) – reprezentują ramy czasowe, w których klient lub potencjalny klient jest dostępny. Okna wizyt mogą określać konkretne dni tygodnia lub określone godziny w ciągu dnia. Określenie ich w planach wizyt pozwala Salesforce Maps Advanced na zaplanowanie wszystkich przyszłych wizyt w tych określonych ramach czasowych. W przypadkach, gdy okna wizyt nie są określone, wizyty są planowane w godzinach pracy przedstawicieli i datach rozpoczęcia i zakończenia planu wizyt.

Dodatkowo, Salesforce Maps Advanced wprowadza następujące ustawienia:

 • powiadomienia o nachodzących na siebie wizytach,
 • możliwość filtrowania wydarzeń w harmonogramie,
 • modyfikowalny maksymalny czas dojazdu do klienta,
 • modyfikowalny parametr szybkości optymalizacji w przypadku zmian ad hoc.

Wskazówki dla adminów i developerów

Zdobycie wersji testowej SF Maps

Zdobycie Salesforce Maps w celu przeprowadzenia testów czy demonstracji może czasami stanowić wyzwanie. Oprócz tradycyjnej metody skontaktowania się z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania dostępu do wersji próbnej Salesforce Maps, istnieją pewne „sztuczki”, które umożliwiają przetestowanie narzędzia bez konieczności jakiegokolwiek kontaktu:

Limity Salesforce Maps

Podobnie jak każde narzędzie platformowe, Salesforce Maps również posiada pewne ograniczenia i limity. Oto lista najczęstszych z nich:

Okres planowania tras1 tydzień dla wersji Core oraz 4 miesiące dla wersji Advanced
Maksymalna liczba dziennych wydarzeń do zaplanowania120
Maksymalna liczba znaczników dla tras z ruchem drogowym150
Maksymalna liczba znaczników dla planowania czasowego trasy120
Maksymalny dystans pomiędzy znacznikami w trybie pieszym5 km (3,1 mili)
Maksymalna liczba znaczników w przeglądarce5 warstw w tym samym czasie do 50 000 znaczników każda (razem 250 000)
Maksymalna liczba znaczników na urządzeniach mobilnych1 000 znaczników
Tab. 1 Limity Salesforce Maps

Ponadto wskazać można:

 • Podczas używania Screen Flow w Salesforce Maps pola relacji nie wyświetlą listy z rekordami.
 • Podczas używania Screen Flow oraz komponentów LWC w Salesforce Maps notyfikacje (ang. popups) i zdarzenia (ang. events) nie zostaną wyświetlone, ponieważ narzędzie obecnie nie wspiera panelu notyfikacji
 • Limity external obiektów dostępne są w artykule na stronie Salesforce.

Certyfikacja: Accredited Professional

Salesforce Maps bierze udział w programie Accredited Professional Certification pozwalającym na poszerzenie swojej wiedzy o produkcie i zostanie specjalistą Salesforce Maps.

Jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem certyfikatu, zajrzyj na stronę: Accredited Professional Exams.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli mój artykuł wzbudził Twoje zainteresowanie Salesforce Maps, przeczytaj dodatkowe materiały, dzięki którym dowiesz się więcej na ten temat, a nawet uzyskasz certyfikat Salesforce Maps Accredited Professional:

***

Jeśli interesują Cię inne narzędzia wykorzytsywane w branży IT, zajrzyj koniecznie do artykułów naszych ekspertów.

5/5 ( głos: 1)
Ocena:
5/5 ( głos: 1)
Autor
Avatar
Michał Najdora

Doświadczony architekt rozwiązań i deweloper, który ma za sobą wiele lat praktyki w projektowaniu, tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu zaawansowanych rozwiązań w ekosystemie Salesforce. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem solidnych, technicznie przemyślanych funkcjonalności dostosowanych do potrzeb klientów z różnych branż, w tym e-commerce, medycznej i transportowej. Entuzjasta kodowania i wszystkiego, co z nim związane. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z platformą Salesforce, takich jak hackatony, konferencje czy prelekcje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?