Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

SAFe (ang. Scaled Agile Framework) jest jednym z najpopularniejszych frameworków skalujących agile. Tak jak Scrum jest najpopularniejszym narzędziem agile’owym, tak właśnie SAFe jest najbardziej powszechnym podejściem do wdrażania tej zwinności w skali całej organizacji.

Podczas zarządzania pojedynczym projektem z wykorzystaniem Scruma nie powinniśmy napotkać większych problemów. Natomiast zarządzanie całymi grupami projektów (programami i portfelami) z chęcią zachowania zwinności oferowanej przez Scrum, może stawiać przed nami nowe wyzwania.

W tym właśnie miejscu pojawia się SAFe. Poniżej przedstawię jego główne założenia oraz korzyści płynące z wykorzystania tego frameworku w organizacji.

Dlaczego powstał SAFe?

Metodyki zwinne zostały pierwotnie stworzone dla zespołów zorganizowanych projektowo dla dostarczania oprogramowania (ang. project-focused delivery). Ponieważ jednak zasięg stosowania praktyk zwinnych wzrasta w każdej branży, organizacje wdrażają SAFe, aby stworzyć zwinną strukturę organizacyjną na poziomie programu oraz całego portfela przedsięwzięć. Duże rozwiązania składające się z kilku współzależnych elementów, potrzebują systemowego podejścia, aby zobaczyć, jak pasują do szerszego obrazu.

SAFe został opracowany przez doświadczonych praktyków, którzy chcieli dostosować zwinne metody pracy do potrzeb korporacji. Specyfika i metody pracy wykraczają poza tradycyjne ramy zwinności. Można je postrzegać nie tylko jako framework Agile, ale również jako sposób na koordynację pracy wielu zespołów deweloperskich i biznesowych. Istotą jest efektywne realizowanie wspólnych inicjatyw i osiąganie celów całej organizacji.

SAFe Principles, czyli 10 podstawowych zasad SAFe

Zasady SAFe zapewniają zestaw wytycznych i najlepszych praktyk dla organizacji dążących do wdrożenia agile na dużą skalę. Pomagają organizacjom poruszać się w złożoności transformacji agile oraz ustrukturyzować pracę w celu osiągnięcia najlepszego efektu. Poniżej przybliżę 10 zasad SAFe.

Przyjmuj ekonomiczny punkt widzenia

Punkt ten (ang. take an economic view) łączy w sobie dwie wytyczne:

 • dostarczanie odpowiednio wcześnie i często,
 • potrzebę świadomości zależności ekonomicznych.

Podczas tworzenia rozwiązania podejmujemy mnóstwo decyzji. Sterujemy aspektami, które są od siebie uzależnione. Idziemy na kompromisy, np.: czy inwestujemy więcej czasu w testowanie, czy zapłacimy potem więcej przy usuwaniu błędów?

Dostarczenie najlepszej wartości i jakości w jak najkrótszym czasie wymaga znajomości zasad budowy systemów. Oznacza to, że decyzje muszą być podejmowane w odpowiednim kontekście ekonomicznym.

Stosuj podejście systemowe

SAFe zachęca do stosowania myślenia systemowego (ang. apply systems thinking) w trzech kluczowych obszarach:

 • samym rozwiązaniu lub produkcie,
 • przedsiębiorstwie budującym system,
 • w strumieniach wartości.

Rozwiązania mogą odnosić się do produktów, usług lub systemów dostarczanych klientowi, niezależnie od tego, czy są wewnętrzne, czy zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa.

Zasada ta uczy patrzenia na system jako całość i na powiązania pomiędzy jego składowymi, zamiast na jego pojedyncze elementy.

Zakładaj zmienność; zachowuj opcje

W dynamicznych środowiskach kluczowe jest uznanie, że okoliczności mogą ulec zmianie. Zasada ta (ang. assume variability; preserve options) opowiada się za utrzymaniem wielu opcji i podejmowaniem decyzji tak późno, jak to możliwe, aby dostosować się do zmieniających się warunków.

Buduj przyrostowo w ramach krótkich, zintegrowanych cykli uczenia się

SAFe promuje stopniowe budowanie, korzystając z regularnych, opartych na kadencyjności cykli uczenia się, uwzględniając opinie klientów i zmniejszając ryzyko. Takie podejście (ang. build incrementally with fast, integrated learning cycles) pozwala organizacjom szybko uczyć się na błędach i odpowiednio dostosowywać swoje strategie.

Zaliczaj kamienie milowe na bazie obiektywnej oceny działających systemów

Zamiast polegać wyłącznie na tradycyjnych kamieniach milowych projektu, SAFe sugeruje ocenę postępów w oparciu o działające systemy lub produkty (ang. base milestones on objective evaluation of working systems). Ta obiektywna ocena pomaga zapewnić, że produkt spełnia pożądane standardy jakości.

Wizualizuj i ograniczaj pracę w toku, redukuj zakresy przyrostów, zarządzaj długością kolejek prac

Zasada ta (ang. visualize and limit WIP, reduce batch sizes, and manage queue lengths)zachęca do ograniczania ilości pracy w toku w danym momencie, aby poprawić przepływ i zminimalizować opóźnienia. Mniejsze rozmiary partii i krótsze kolejki przyczyniają się do szybszej dostawy oraz lepszego reagowania.

Wdrażaj rytmiczność prac, synchronizuj w ramach planowania międzydomenowego

Kadencja to regularny rytm wydarzeń w agile. Zespoły zwinne stosują kadencję poprzez iterację. SAFe sugeruje stosowanie spójnej kadencji do planowania, wykonywania i przeglądania pracy w różnych domenach (ang. apply cadence, synchronize with cross-domain planning), aby ułatwić koordynację i synchronizację.

Uwolnij wewnętrzną motywację pracowników wiedzy

SAFe uznaje, że zmotywowane zespoły są bardziej produktywne. Aby odblokować wewnętrzną motywację (ang. unlock the intrinsic motivation of knowledge workers), organizacje powinny zapewnić autonomię, cel i inspirację swoim pracownikom.

Decentralizuj podejmowanie decyzji

Zachęcanie do zdecentralizowanego podejmowania decyzji upoważnia zespoły i osoby znajdujące się najbliżej pracy do podejmowania decyzji. Zasada ta (ang. decentralize decision-making) promuje szybsze reagowanie na problemy oraz wdrażanie innowacji na wszystkich poziomach.

Organizacja wokół wartości

Ostatnia zasada SAFe (ang. organize around value) podkreśla potrzebę organizowania się wokół dostarczania wartości dla klienta. Struktura organizacyjna, role i obowiązki powinny być zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować dostarczanie wartości i ograniczyć marnotrawstwo.

Korzyści płynące z wykorzystania SAFe w organizacji

Zasady SAFe są niezbędne dla organizacji, które chcą skalować praktyki agile. Przestrzegając ich, firmy mogą stworzyć środowisko, które wspiera elastyczność, innowacyjność oraz szybkie dostarczanie wartości swoim klientom.

 • Zwiększona efektywność w dostarczaniu produktów i usług – SAFe promuje wydajność w procesie dostarczania produktów lub usług, co skraca czas wprowadzania na rynek. To pozwala organizacji reagować na zmieniające się potrzeby klientów i rynku.
 • Zwiększona jakość produktów i usług – SAFe kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie i wydajność. Poprzez stałe testowanie, dostarczanie wartości oraz retrospekcje, organizacje mogą dostarczać produkty o wyższej jakości.
 • Lepsza współpraca i komunikacja – SAFe promuje komunikację i współpracę między zespołami. Dzięki temu organizacje mogą unikać izolacji między działami oraz tworzyć spójne rozwiązania.
 • Szybsze dostarczanie produktów na rynek – SAFe zachęca do pracy w krótkich iteracjach i cyklach dostarczania. To umożliwia szybsze dostarczanie produktów na rynek oraz szybsze pozyskiwanie klientów.
 • Zwiększona elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmian – SAFe pozwala reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Organizacje mogą dostosowywać swoje strategie i priorytety, zachowując elastyczność.
 • Rozwój zmotywowanych i zaangażowanych zespołów – SAFe promuje zaangażowanie zespołów, co prowadzi do wydajniejszej pracy i innowacji. Zmotywowani pracownicy są bardziej produktywni i kreatywni.
 • Zwiększenie lojalności klientów – dostarczanie produktów o wysokiej jakości, dostosowanych do potrzeb klientów, wpływa na zwiększenie ich lojalności, a także przychodów i zysków.
 • Zredukowanie marnotrawstwa – SAFe pomaga organizacjom identyfikować i eliminować marnotrawstwo w procesach, prowadząc do oszczędności oraz zwiększenia rentowności.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem – dzięki SAFe organizacje mogą lepiej zarządzać ryzykiem i problemami projektowymi. Wczesne wykrywanie problemów pozwala na szybsze działania naprawcze.
 • Wsparcie strategicznych celów organizacji – SAFe pomaga organizacjom w realizacji strategicznych celów, zapewniając, że wszystkie projekty i inicjatywy są zgodne z misją organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności – dzięki dostarczaniu wartości klientom w szybszym tempie i bardziej elastycznemu dostosowywaniu się do zmian na rynku, organizacje zyskują przewagę konkurencyjną.

Podsumowanie

Podsumowując, SAFe może przynieść organizacji wiele korzyści biznesowych, takich jak zwiększona efektywność, wyższa jakość produktów, zwiększona elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmian, a także lepsza współpraca i zarządzanie ryzykiem.

Dla organizacji dążących do skutecznego wdrażania agile na dużą skalę, SAFe stanowi skuteczne narzędzie do osiągnięcia tych korzyści.

***

Jeśli ciekawi Cię SAFe, koniecznie zajrzyj do wywiadu, z którego poznasz ten framework zarówno od strony organizacji, która chce przeprowadzić transformację zwinną, jak i z perspektywy doświadczonego Scaled Agile Framework Practice Consultanta (SPC), który wspiera ten proces.

5/5 ( głosy: 3)
Ocena:
5/5 ( głosy: 3)
Autor
Avatar
Rafał Chomik

Specjalista z obszaru narzędzi Atlassian. W zespole pełni funkcję konsultanta oraz administratora systemów. Na co dzień zajmuj się wsparciem klientów w dostosowywaniu narzędzi Atlassian do ich potrzeb. W przeszłości przeprowadzał migracje Cloud – Cloud oraz Server – Cloud, integrację środowisk, a także implementację nowych narzędzi na istniejących instancjach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?