Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Technologia:

Klient

Czołowy polski koncern naftowy, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

Wyzwanie

Klient potrzebował informacji, czy dostępne aplikacje i systemy realizują wszystkie wymagania funkcjonalne. Klient chciał się upewnić, czy systemy, które chce zakupić spełnią wszystkie wymagania i pokryją obszary, których nie pokrywa obecny system. Te informacje pozwalałyby określić w których obszarach (lub grupach wymagań) istnieją „GAPy”, których nie można pokryć i wymagany jest zakup nowych.

Co zrobiliśmy

W ramach projektu analizy GAP, konsultanci Sii wykonali następujące zadania:

  • Identyfikacja i zdefiniowanie głównych celów analizy GAP. Głównym celem było zebranie danych dotyczących możliwość realizacji wymagań funkcjonalnych (zebranych podczas analizy biznesowej) przy pomocy dostępnych aplikacji i systemów. Te informacje pozwalały określić, w których obszarach (lub grupach wymagań) istnieją „GAPy”, których nie można pokryć i wymagany jest zakup nowych aplikacji.
  • Identyfikacja głównych obszarów podlegających analizie GAP.
  • Stworzenie prezentacji dla decydentów i dyrektorów z wynikami analizy GAP.
  • Opracowanie i analiza wymagań funkcjonalnych zebranych podczas warsztatów w kontekście celów projektu i wymagań formułowanych przez kierownika projektu ze strony Klienta.
  • Stworzenie dokumentu analizy GAP i prezentacji dla Komitetu Sterującego przedstawiającej wyniki analizy.

Efekty

Przeprowadzenie analizy GAP, która pokazała, czy obecnie posiadane systemy są w pełni funkcjonalne oraz określnie, w których obszarach istnieją „GAPy”. Ponadto, przygotowany został dokument analityczny, który zapoczątkował proces zbierania rekomendacji od biznesu odnośnie preferowanego systemu.

Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Dyrektor Centrum Kompetencyjnego

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?