Technologia:

Klient

Czołowy polski koncern naftowy, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

Wyzwanie

Klient potrzebował informacji, czy dostępne aplikacje i systemy realizują wszystkie wymagania funkcjonalne. Klient chciał się upewnić, czy systemy, które chce zakupić spełnią wszystkie wymagania i pokryją obszary, których nie pokrywa obecny system. Te informacje pozwalałyby określić w których obszarach (lub grupach wymagań) istnieją „GAPy”, których nie można pokryć i wymagany jest zakup nowych.

Co zrobiliśmy

W ramach projektu analizy GAP, konsultanci Sii wykonali następujące zadania:

  • Identyfikacja i zdefiniowanie głównych celów analizy GAP. Głównym celem było zebranie danych dotyczących możliwość realizacji wymagań funkcjonalnych (zebranych podczas analizy biznesowej) przy pomocy dostępnych aplikacji i systemów. Te informacje pozwalały określić, w których obszarach (lub grupach wymagań) istnieją „GAPy”, których nie można pokryć i wymagany jest zakup nowych aplikacji.
  • Identyfikacja głównych obszarów podlegających analizie GAP.
  • Stworzenie prezentacji dla decydentów i dyrektorów z wynikami analizy GAP.
  • Opracowanie i analiza wymagań funkcjonalnych zebranych podczas warsztatów w kontekście celów projektu i wymagań formułowanych przez kierownika projektu ze strony Klienta.
  • Stworzenie dokumentu analizy GAP i prezentacji dla Komitetu Sterującego przedstawiającej wyniki analizy.

Efekty

Przeprowadzenie analizy GAP, która pokazała, czy obecnie posiadane systemy są w pełni funkcjonalne oraz określnie, w których obszarach istnieją „GAPy”. Ponadto, przygotowany został dokument analityczny, który zapoczątkował proces zbierania rekomendacji od biznesu odnośnie preferowanego systemu.

Zobacz więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Aplikuj i dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ