Klient

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Głównym przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz. CSIOZ odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym i regionalnym.

Wyzwanie

Cyfryzacja usług publicznych niesie ze sobą wyzwania również w obszarze ochrony zdrowia. Celem projektu jest usprawnienie usług medycznych związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem i stworzenie systemu E-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

Co zrobiliśmy

Zaangażowaliśmy zespół kilkunastu doświadczonych konsultantów z różnych obszarów technologicznych, którzy wspierają Klienta w tworzeniu systemu, nadając kierunek na wszystkich etapach realizacji projektu, od analizy aż do wytworzenia produktu końcowego.

Efekty

Projekt w trakcie realizacji. Planowane efekty: Stworzenie centralnego systemu nadzoru nad krwiolecznictwem, usprawniającego wymianę danych pomiędzy Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz instytucjami nadzorującymi; Udostępnienie e-usług dla dawców i kandydatów na dawców krwi, a także dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?