Send your request
Send your request
Send your request
Cel szkolenia
 • Zrozumienie znaczenia i wpływu zmiany na poszczególne osoby oraz organizacje
 • Poznanie pojęć i definicji związanych z tematem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w sytuacji zmiany
 • Poznanie procesu angażowania interesariuszy w sytuacji zmiany
 • Zrozumienie znaczenia stworzenia odpowiedniego sposobu komunikowania zmiany poprzez przygotowanie właściwej strategii oraz planu komunikacji
 • Zrozumienie znaczenia zdefiniowanych ról w procesie zmiany, zakresu obowiązków i odpowiedzialności z nich wynikających
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu Change Management Foundation
Zakres szkolenia
 1. Kontekst zarządzania zmianą
 2. Indywidualne uczenie się
 3. Zmiana  a osoba – modele indywidualnej zmiany
 4. Motywacja – teorie
 5. Zmiana a organizacja – metafory organizacji, kultura organizacji a zmiana, modele zmiany
 6. Kluczowe role w procesie zmiany – czynniki zmiany, tworzenie wizji
 7. Strategie dotyczące interesariuszy – techniki służące identyfikacji i segmentacji interesariuszy, maski i mapy empatii, strategie wywierania wpływu
 8. Komunikacja – kanały komunikacji, informacja zwrotna, bariery utrudniające komunikację
 9. Wpływ zmian
 10. Sesje powtórzeniowe i próbny egzamin
 11. Egzamin (opcjonalnie)
Wymagania wstępne

Przydatne ale niekonieczne jest doświadczenie zawodowe

Adresaci

Wszystkie osoby zaangażowane w sytuację zmiany ; osoby przygotowujące się do akredytacji w tym zakresie; osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji; osoby pełniące rolę Change Managera w organizacji;

 

 

Cel szkolenia
 • Zrozumienie znaczenia i wpływu zmiany na poszczególne osoby oraz organizacje
 • Poznanie pojęć i definicji związanych z tematem
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w sytuacji zmiany
 • Poznanie procesu angażowania interesariuszy w sytuacji zmiany
 • Zrozumienie znaczenia stworzenia odpowiedniego sposobu komunikowania zmiany poprzez przygotowanie właściwej strategii oraz planu komunikacji
 • Zrozumienie znaczenia zdefiniowanych ról w procesie zmiany, zakresu obowiązków i odpowiedzialności z nich wynikających
 • Przygotowanie do akredytowanego egzaminu Change Management Foundation
Zakres szkolenia
 1. Kontekst zarządzania zmianą
 2. Indywidualne uczenie się
 3. Zmiana  a osoba – modele indywidualnej zmiany
 4. Motywacja – teorie
 5. Zmiana a organizacja – metafory organizacji, kultura organizacji a zmiana, modele zmiany
 6. Kluczowe role w procesie zmiany – czynniki zmiany, tworzenie wizji
 7. Strategie dotyczące interesariuszy – techniki służące identyfikacji i segmentacji interesariuszy, maski i mapy empatii, strategie wywierania wpływu
 8. Komunikacja – kanały komunikacji, informacja zwrotna, bariery utrudniające komunikację
 9. Wpływ zmian
 10. Sesje powtórzeniowe i próbny egzamin
 11. Egzamin (opcjonalnie)
Wymagania wstępne

Przydatne ale niekonieczne jest doświadczenie zawodowe

Adresaci

Wszystkie osoby zaangażowane w sytuację zmiany ; osoby przygotowujące się do akredytacji w tym zakresie; osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji; osoby pełniące rolę Change Managera w organizacji;

 

 

Exam
 • Test, 50 pytań, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 25 (50%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 40/50 min. Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak

The number of participants: 8-15 people

Duration: 3 days

Available language: PL / EN

Available course material: EN

Available exam: PL/ EN

Course form
Prezentacja, wykład, dyskusja, ćwiczenia w grupach oparte o studium przypadku, interaktywne sesje powtórzeniowe
Exam
 • Test, 50 pytań, 1 odpowiedź prawidłowa
 • Pozytywny wynik: 25 (50%) poprawnych odpowiedzi
 • Czas trwania: 40/50 min. Korzystanie z materiałów: nie
 • Korzystanie ze słownika: tak

Download materials

Download

Thank You!

Sorry, something went wrong.

Please refresh the page and try again.

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

Download materials

Download

Contact our expert with questions

about any of our trainings

Agnieszka Rzeczkowska

Training Practice Manager

CONTACT OUR EXPERT

Agnieszka Rzeczkowska

or drag and drop your file here

Allowed extensions: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Thank you for filling out the form

We will look over your message and get back to you as soon as possible

Sorry, something went wrong and your message couldn’t be delivered

Please refresh the page and try again

File upload error

No file was uploaded

Incorrect file size (max 5MB)

Invalid file format

Empty file

Processing...

ITIL® and PRINCE2® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited.
All AgilePM® Courses are offered by Sii, an Affiliate of Quint Wellington Redwood, an Accredited Training Organization of The APM Group Ltd.
Lean IT® Association is a registered trademark of the Lean IT Association LLC. All rights reserved. Sii is an Affiliate of Accredited Training OrganizationQuint Wellington Redwood.
All prices presented on the website are net prices. 23% VAT should be added.

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?