Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Czy kiedy patrzysz na swoje zachowanie oraz relacje z innymi i sposób komunikowania się, to bliżej Ci do Pippi Langstrumpf – pełnej werwy, energii, pozostającej stale w ruchu, z przekrzywionymi warkoczykami, czy bardziej do Zagłoby – dostojnie siedzącego i snującego barwne opowieści gawędziarza?  

Czy nazwałbyś siebie „wszędobylskim obserwatorem”, który chłonie świat oczami i czuje to, co widzi, jest wizualnym pedantem, źle mu się myśli w nieładzie i łatwo zapamiętuje to, co usłyszy? Czy jednak „prezenterem gawędziarzem” – urodzonym nauczycielem, otwartym, żywym i ciekawskim, lubiącym porządkować, klasyfikować i oceniać rzeczy innych. A może jesteś „żywym srebrem”, czyli tym typem, który doświadcza świata w sposób namacalny – poprzez dotyk, smak, zapach, eksperymenty manualne?

A może jesteś „wędrującym poszukiwaczem” – zamkniętym w sobie, spokojnym miłośnikiem natury, dobrze zorganizowanym, uporządkowanym i wrażliwym lub „przewodnikiem stada”, który lubi być wysłuchany, chętnie rozmawia z ludźmi, uwielbia, kiedy jego pomysły są doceniane oraz ceni łatwe i proste wyjaśnienia? Możesz być również „akrobatą słownym” – potrafiącym przegadać każdego, a Twój świat obraca się wokół słów, opowieści i dowcipów.

Z czego może wynikać fakt, że podczas prezentacji projektu część zgromadzonych na spotkaniu uczestników słucha Twojej opowieści z zaciekawieniem, zaś druga grupa kręci się i ziewa? Jak uskutecznić komunikację międzyludzką w zespołach w odniesieniu do Indywidualnych wzorców myślenia i przetwarzania Informacji, które opisują wzrokowców, słuchowców i kinestetyków?

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób komunikują się przedstawiciele konkretnych wzorców myślenia. Mam też nadzieję, że zainspirujesz się do tego, by skuteczniej komunikować, a co za tym idzie, lepiej porozumiewać w zespole.

Poziomy świadomości

Mózg ludzki pracuje i przetwarza informacje na trzech poziomach świadomości, które jednocześnie określają jej stan. Są to:

 • poziom świadomy,
 • poziom podświadomy,
 • poziom nieświadomy.

W stanie świadomym człowiek jest pobudzony, ożywiony, skoncentrowany i pełen energii. Świadomość niejako służy do zarejestrowania informacji, a jej przetwarzanie będzie się odbywać na poziomie podświadomym.

Jeśli posłużymy się metaforą, to przyswajanie informacji jest bardzo podobnym procesem do jedzenia kanapki. Na poziomie świadomym obejmujemy ją ustami, gryziemy. Jednak sam proces odżywiania w głównej mierze zaczyna się po połknięciu pieczywa. Wewnątrz ciała, na poziomie „podświadomym” odbywa się proces trawienia, czyli realizacji prawdziwego celu jedzenia – dostarczenie do organizmu niezbędnych do życia składników odżywczych. Wracając do przyswajania informacji – to właśnie podświadomie rozpoczyna się analiza i myślenie, pojawiają się emocje i uczucia.  

85% działań i zachowań człowieka odbywa się poza jego świadomością. Stan nieświadomy niesie za sobą dwa aspekty: jeden „ujemny”, a drugi „dodatni”. Minusem jest to, że nieświadomość (jak sama nazwa wskazuje), są to wszystkie procesy, których doświadczamy oraz realizujemy w naszym życiu w sposób nieświadomy. Dokonują się one poza świadomą kontrolą. Realizujemy więc pewne programy i matryce, które w większości powstały w naszej nieświadomości już ok. 3 roku życia.

Z kolei aspektem pozytywnym jest na pewno to, że można powiedzieć o nieświadomości ludzkiej jako o miejscu ludzkiego geniuszu, twórczości i odkryć. To, co człowiek osiąga w życiu, dzieje się dzięki nieświadomości!

Potęga zmysłów

W procesie przyswajania informacji niezwykłą rolę odgrywa ciało ludzkie, dostarczające sygnały do mózgu. Bez niego mózg jest w zasadzie bezradny. Ciało jest więc niezbędnym narzędziem – przesyła do mózgu informacje odbierane poprzez pięć zmysłów:

 • wzrok,
 • słuch,
 • czucie/dotyk (w tym ruch i tzw. czucie głębokie),
 • węch,
 • smak.

System sensoryczny każdego z nas odzwierciedla sposób, w jaki postrzegamy świat, uczymy się i zachowujemy, a więc i komunikujemy.

Cytując za Katarzyną Gozdek-Michaelis:

Model tego, czego doświadczamy w danym momencie, jest bezpośrednim wynikiem sposobu, w jaki nasze zmysły przetwarzają informacje napływające z zewnątrz i wewnątrz, napędzane wewnętrznymi programami. Nasz mózg monitoruje miliardy informacji, jakimi jesteśmy bombardowani bez chwili przerwy, poprzez wszystkie dostępne nam kanały sensoryczne.

Indywidualny wzorzec myślenia i przetwarzania informacji

Do każdego człowieka dochodzi olbrzymia ilość informacji zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego, ale każdy z nas ma tendencje do przetwarzania ich przez jeden lub dwa kanały dominujące. Jest to indywidualny wzorzec myślenia i przetwarzania informacji. Oznacza to, że automatycznie, bez udziału wiedzy i świadomości, każdy z nas będzie preferował przetwarzanie informacji przez ten właśnie kanał.

Nasze zmysły układają się w „hierarchię ważności” zwykle około 11-12 roku życia. W zależności od dominacji kanałów percepcyjnych wyróżnia się następujące wzorce myślenia i związane z nimi style uczenia się:

 • wzrokowcy – ok. 29%,
 • słuchowcy – 34%,
 • kinestetycy – 37%.

Świadomość tego, iż ludzie posiadają taki indywidualny, dominujący wzorzec myślenia i przetwarzania informacji, ma niewyobrażalne wprost znaczenie w sposobie postrzegania świata i innych ludzi. Wiedza ta wpływa na jakość i efektywność nauczania i uczenia się oraz komunikowania się.

Wzrokowcy (WRS i WSR)

Najskuteczniej pozyskują, przetwarzają informacje i uczą się przez patrzenie. Muszą widzieć to, czego chcą się nauczyć. Lubią opisy. Mają niezwykle bujną wyobraźnię. Jeśli świadomość działa przez kanał wzrokowy, to osoba:

 • łatwo uczy się i zapamiętuje, co zobaczyła,
 • swobodnie i naturalnie pisze, ilustruje swoje pomysły, nie krępuje jej obserwacja,
 • zaprowadza porządek, używając środków wizualnych (sporządza listy, notuje, układa rzeczy),
 • bardzo zwraca uwagę na widoczne szczegóły,
 • ożywia się, pokazując coś lub pisząc.

Słuchowcy (SWR i SRW)

Kodują informacje przede wszystkim przez zmysł słuchu. Lubią rozmowę. Są szczególnie wrażliwi na słowo mówione i muzykę. Łatwo tracą koncentrację z powodu dźwięków. Jeśli świadomość działa przez kanał słuchowy, to osoba:

 • łatwo uczy się lub zapamiętuje, co usłyszała,
 • swobodnie i naturalnie wypowiada się w obecności innych,
 • ma bogate i poprawne słownictwo,
 • ożywia się, mówiąc.

Kinestetycy (RWS i RSW)

Świat odbierają „mięśniami”. Mają nieustanną potrzebę ruchu. Najważniejsze jest dla nich fizyczne włączanie się w proces. Jeśli świadomość działa przez kanał ruchowy, to osoba:

 • łatwo uczy się lub zapamiętuje ćwiczenia ruchowe,
 • odczuwa przyjemność z rywalizacji sportowej,
 • robi wszystko w sposób zorganizowany,
 • bez zahamowań opowiada o doznaniach zmysłowych i uczuciach,
 • ożywia się, poruszając się lub machając rękami.

Komunikacja w zależności od wzorca myślenia

Preferowany system reprezentacji ma również swoje odzwierciedlenie w komunikacji interpersonalnej. Każdy styl charakteryzuje się określonym zbiorem słów, wyrażeń i zwrotów. Wsłuchując się w wypowiadane słowa, można zidentyfikować system zmysłów innej osoby i poprawić skuteczną z nią komunikację, spowodować dopasowanie się i „nadawanie na tej samej fali”.

Trzymanie się wyłącznie własnego „języka” zmysłów, w zetknięciu z innym systemem reprezentacji, utrudnia w znacznym stopniu porozumienie.

Wzrokowcy

Najchętniej używają następujących:

 • słów: barwa, ciemny, dostrzec, iluzja, jasny, mglisty, obraz, obserwować, odkryć, patrzeć, perspektywa, pokaz, przegląd, przejrzeć, przejrzysty, spoglądać, świecić, widzieć, wizualizować, wyglądać, wyobraźnia, zauważyć.
 • sformułowań: „Mam inny pogląd na te sprawy”, „Nie mam cienia wątpliwości”, „Twój pomysł wygląda zupełnie dobrze”, „Spójrz na to z innej perspektywy”, „To nie jest dla mnie jasne”, „Przyszłość maluje się w jasnych barwach”.

Słuchowcy

Najczęściej używają następujących:

 • słów: brzmienie, cichy, cisza, dyskusja, dźwięk, głośny, głuchy, harmonizować, intonacja, krzyczeć, melodie, milczeć, monotonny, mówić, niemy, ogłosić, rezonans, rozmowa, rytm, słuchać, słyszalny, ton, zgrzyt.
 • sformułowań: „Brzmi to bardzo obiecująco”, „Nadawać na tej samej fali”, „Uwagi pozostały bez echa”, „To ostatni dzwonek”, „Pozostaję głuchy na takie sugestie”, „Opowiedz mi o tym”, „Zakłóca mi to rytm pracy”, „Posłuchajmy, co ma do powiedzenia”.

Kinestetycy

Przeważnie używają następujących:

 • słów: chwytać, cierpieć, ciężki, czuć, delikatny, dotykać, drapać, gładki, gładko, lekki, masywny, naciskać, nadążać, napięcie, obejść, pchać, solidny, stabilny, szorstki, ściskać, trzymać, twardy, uderzać, zatrzymywać.
 • sformułowań: „Przybliż mi bardziej ten problem”, „Nie nadążam za twoim rozumowaniem”, „To zbyt duże obciążenie dla mnie”, „Czuję, o co ci chodzi”, „To do niej nie dociera”, „Nie przyłożę do tego ręki”, „Wystawić kogoś do wiatru”.

Podsumowanie

Parafrazując cytat z Alice Miller – polsko-szwajcarskiej psycholog w ramach krótkiego podsumowania:

Z czasem zaczniemy patrzeć na innych ludzi z zespołu projektowego lub generalnie na innych interesariuszy – nie jak na stworzenia, którymi trzeba manipulować lub zmieniać je, lecz jak na posłańców z tak dobrze nam kiedyś znanego, a dawno zapomnianego świata, którzy mogą nam odsłonić więcej sekretów życia – także naszego własnego – niż kiedykolwiek potrafili nasi rodzice.”

Literatura

***
Jeśli chciałbyś poznać swój Indywidualny wzorzec myślenia, odsyłam Cię do książki Dawny Markowej i Anne Powell „Twoje dziecko jest inteligentne”. Gdybyś miał pytania dotyczące artykułu, napisz do mnie koniecznie 🙂

***

Jeżeli interesuje Cię aspekt pracy i komunikacji w zespołach, polecamy inne artykuły naszych ekspertów m.in.:

***

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czemu bycie wysłuchanym i możliwość wpływania na kształtowanie procesów jest ważna z punktu widzenia Agile Coacha, posłuchaj Urszuli:

5/5 ( głosy: 2)
Ocena:
5/5 ( głosy: 2)
Autor
Avatar
Urszula Kosicka

Doświadczony Agile Coach, certyfikowany kierownik projektów oraz akredytowany trener – posiada aktualne uprawnienia w zakresie AgilePM®, Change Management, PRINCE2®. W Sii reprezentuje Agile & Atlassian Competency Center. Posiada 4 Kyu – granatowy pas Karate Shotokan. Zwolenniczka aktywnych form spędzania wolnego czasu: rower, rolki, a zimą snowboard.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?