Dynamics 365 / ERP Dynamics AX

Metodyka Sure Step we wdrażaniu systemów Microsoft klasy ERP – MS Dynamics cz. 2

3 czerwca, 2019 1
Podziel się:

Zobacz pierwszą część: Metodyka Sure Step we wdrażaniu systemów Microsoft klasy ERP – MS Dynamics cz. 1 

1.4. Procesy międzyfazowe Sure Step (Cross Phase Processes)

Podczas gdy fazy procesu są widokiem procesów między poszczególnymi kamieniami milowymi, tak procesy międzyfazowe są widokiem poszczególnych dyscyplin w wytwarzaniu oprogramowania jak: migracja danych, testy. Sure Step definiuje 9 procesów międzyfazowych:

 • Zarządzanie projektem (Project Management),
 • Szkolenia (Training),
 • Analiza procesów biznesowych (Business Process Analysis),
 • Wymagania funkcjonalne i konfiguracja system (Requirements and configuration),
 • Budowanie dodatkowych wymagań – kodowanie (Custom coding),
 • Testowanie i zarządzanie jakością (Quality and testing),
 • Infrastruktura Informatyczna (Infrastructure),
 • Integracja i wymiana danych z innymi systemami (Integration and interfaces),
 • Migracja danych (Data migration).

Przykładowe procesy międzyfazowe dla fazy analizy – wdrożenie szybkie i przemysłowe

SureStepRys17 - Metodyka Sure Step we wdrażaniu systemów Microsoft klasy ERP – MS Dynamics cz. 2Rys. 17. Procesy między fazowe dla fazy analizy[1]

Procesy międzyfazowe dla wdrożenia standardowego:

SureStepRys18 - Metodyka Sure Step we wdrażaniu systemów Microsoft klasy ERP – MS Dynamics cz. 2

Rys. 18. Procesy między fazowe dla wdrożenia standardowego[2]

Zawierają one 34 gotowe klocki pozwalające na zbudowanie siatki zadań (WBS) i harmonogramu projektu (Wykres Gantta).

1.5. Role (Roles)

Sure Step definiuje 24 różne role, które są podzielone na na role klienckie  – Klient (Customer) i role konsultacyjne – Partner (Consulting) typowe w przypadku wdrożeń produktów MS Dynamics. Za role konsultacyjne jest odpowiedzialna firma, która wdraża dane oprogramowanie z ramienia Microsoftu, natomiast za role klienckie jest odpowiedzialna firma, u której jest wdrażane oprogramowanie. Każda z ról ma przypisane określone umiejętności.

Rozróżniamy następujące role:

Zespół konsultacyjny – Partner (Consulting)

SureStepRys19 - Metodyka Sure Step we wdrażaniu systemów Microsoft klasy ERP – MS Dynamics cz. 2

Rys. 19. Skład zespołu konsultacyjnego.[3]

– sprzedaż (Consulting Team: Sales)

 • Sponsor projektu (Consultant Executive Sponsor ),
 • Opiekun klient (Account Manager),
 • Przedstawiciel handlowy (Sales Representative),
 • Handlowiec-Specjalista Techniczny (Technical Sales Specialist).

– projekt (Consulting Team: Project)

 • Kierownik ds. Koordynacji zlecenia/sprzedaży (Engagement Manager ),
 • Kierownik projektu (Project Manager ),
 • Analityk biznesowy (Business Analyst ),
 • Analityk systemowy (Application Consultant),
 • Architekt/ Projektant (Solution Architect ),
 • Specjalista ds. Rozwoju/Programista (Development Consultant ),
 • Specjalista ds. Technicznych (Technology Consultant ),
 • Inżynier pomocy technicznej (Support Engineer),
 • Lider testów (Test Lead),
 • Lider zarzadzania zmianą (Organization Change Management Lead),

 Zespół kliencki – Klient (Customer)

SureStepRys20 - Metodyka Sure Step we wdrażaniu systemów Microsoft klasy ERP – MS Dynamics cz. 2

Rys. 20. Skład zespołu klienckiego.[4]

 • Sponsor projektu (Customer Executive Sponsor),
 • Koordynator projektu (Business Decision Maker),
 • Analityk biznesowy (Business Analyst),
 • Kierownik ds. zakupów (Purchase Manager ),
 • Kierownik projektu (Customer Project Manager ),
 • Kierownik zespołu IT (IT Manager),
 • Członek zespołu IT (IT Team Member),
 • Użytkownik kluczowy np.: księgowy (Key User ),
 • Użytkownik końcowy (End User ),
 • Konsultant techniczny (Subject Matter Expert),
 • Lider testów (Customer Test Lead).

1.6. Artefakty (Artefacts)

Artefaktem w metodologii Sure Step może być wszystko, np: dokument, kawałek kodu, plan testów, itp.. Sure Step dokładnie definiuje jaki artefakt powinien być utworzony i gdzie oraz dostarcza odpowiednich wzorów dokumentów w postaci szablonów MS Office.

1.7. Zarządzanie projektem (Project Management)

Proces zarządzania projektem organizuje fazy projektu na trzy grupy, oparte na cyklu implementacji oprogramowania: rozpoczęcie i planowanie projektu (Project initiation and planning), wykonanie i monitorowanie projektu (Project execution and monitoring) oraz zamknięcie projektu (Project closing). W skład każdej grupy wchodzą określone dyscypliny i zadania:

SureStepRys21 - Metodyka Sure Step we wdrażaniu systemów Microsoft klasy ERP – MS Dynamics cz. 2
Rys. 21. Zarządzanie projektem za pomocą metodologii Sure Step.[5]

Dyscypliny i zadania zarządzania projektami za pomocą metodyki Sure Step

SureStepRys22 - Metodyka Sure Step we wdrażaniu systemów Microsoft klasy ERP – MS Dynamics cz. 2Rys. 22. Dyscypliny i zadania zarządzania projektami.[6]

 

[1] Microsoft Dynamics® Sure Step

[2] Microsoft Dynamics® Sure Step

[3] Microsoft Dynamics® Sure Step

[4] Microsoft Dynamics® Sure Step

[5] Microsoft Dynamics® Sure Step

[6] Microsoft Dynamics® Sure Step

Oparte na pracy podyplomowej autora o tym samym tytule.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  komentarze(1)

  avatar
  Marek
  26 grudnia 2021 Odpowiedz

  Interesujący artykuł.

  Zostaw komentarz