Analiza biznesowa / Analiza w projektach IT

Obszary wiedzy w Analizie Biznesowej

Listopad 13, 2015 0
Podziel się:

Czym właściwie jest dziedzina Analizy Biznesowej? Niektórzy mylnie wiążą ją z analizą wymagań biznesowych, która jest jedynie wąskim wycinkiem wszystkich aktywności analitycznych, lub z analityką biznesową, która i owszem – również wchodzi w zakres analizy biznesowej, ale wiąże się przede wszystkim z prezentowaniem odpowiednio przygotowanych danych w rozwiązanych typu Business Intelligence po to, aby dostarczyć informacje i ułatwić podejmowanie decyzji biznesowych.Czym więc jest Analiza Biznesowa? Na blogu będziemy głównie mówić o Analizie Biznesowej w projektach IT, ale ważne jest, aby mieć pojęcie o całokształcie tej dziedziny, która jakby nie patrzeć, jest bardzo szeroka. Niżej przedstawiona klasyfikacja obszarów wiedzy jest zaczerpnięta z BABOK (Business Analysis Body of Knowlegde, IIBA, https://www.iiba.org/babok-guide.aspx).

Wśród obszarów wiedzy, które wyróżniamy w BA, mamy następujące:

 1. Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej – to obszar, który organizuje i koordynuje wysiłki analityka biznesowego i innych interesariuszy. Ten obszar ma dość sporo wspólnego z Project Managementem, ale też ma w sobie dużo z udoskonalania frameworku procesowego do prowadzenia analizy
 2. Pozyskiwanie i współpraca – to obszar, który opisuje zadania wykonywane przez analityka w celu pozyskania informacji od interesariuszy i potwierdzenia rezultatów. Obejmuje również komunikację z interesariuszami, kiedy informacja biznesowa jest konsolidowana
 3. Zarządzanie cyklem życia wymagań – to obszar, który opisuje zadania analityka biznesowego, wykonywane, aby zarządzać zarówno wymaganiami jak i innymi informacjami projektowymi od momentu ich powstania do wycofania oraz utrzymywać te artefakty
 4. Analiza strategiczna – strategia przedsiębiorstwa to najbardziej efektywne podejście do wykorzystania możliwości przedsiębiorstwa do osiągnięcia jego celów lub podejście do zbudowania brakujących kompetencji
 5. Analiza wymagań i definicja projektu rozwiązania – to obszar wiedzy opisujący aktywności analityka wykonywane, aby ustrukturyzować i zorganizować wymagania odkrywane w trakcie procesu pozyskiwania, specyfikowania i modelowania wymagań
 6. Ocena rozwiązania – to obszar, który opisuje czynności analityka wykonywane, aby ocenić osiągi oraz wartość dodaną rozwiązania

Wracając nieco do analizy biznesowej w projektach informatycznych, jest to jedna z perspektyw, które są używane w ramach analizy biznesowej do tego, aby umożliwić skupienie się na zadaniach i technikach specyficznych w kontekście danej inicjatywy. Wśród perspektyw wyróżniamy:

Tabela_analiza biznesowa

 1. Zwinną analizę, która opisuje wykonywanie analizy w zmiennym środowisku
 2. Business Intelligence – dotyczącą unikalnych charakterystyk analizy biznesowej realizowanej w kontekście transformacji, integracji i prezentowania danych
 3. Technologie IT, która dotyka przede wszystkim aspektów analizy biznesowej realizowanej z punktu widzenia wpływu zmiany na nowe lub istniejące systemy informatyczne
 4. Architekturę Biznesową, która obejmuje charakterystyki analizy biznesowej w szerokim aspekcie, jak jest architektura biznesowa, czyli formalny opis sposobu działania biznesowej części organizacji, na poziomie kluczowych jej składowych i relacji między nimi
 5. Zarządzanie procesami biznesowymi – dotyczącą zakresu analizy biznesowej wykonywanej w kontekście budowania i usprawniania procesów biznesowych

W blogu Analiza Biznesowa skupimy się przede wszystkim na analizie biznesowej związanej z rozwojem technologii IT i rozłożymy ją na części pierwsze 🙂

3.8 / 5
Ilona Konitz
Autor: Ilona Konitz
Kiedyś Analityk Systemowy, aktualnie Analityk Biznesowy z doświadczeniem w prowadzeniu analiz i wdrażaniu systemów klasy BI, BPM, jak również rozwiązań „szytych na miarę” potrzeb klienta w takich branżach, jak usługi finansowe, bankowość, czy ubezpieczenia. Na co dzień pozyskuje i analizuje wymagania, rekomenduje rozwiązania, pełni rolę pośrednika pomiędzy stroną biznesową i teamem developerskim w realizowanych projektach. Po godzinach zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Warsaw Poland Chapter of IIBA – bierze udział w organizowaniu eventów tematycznych dla analityków biznesowych. W czasie wolnym amatorka kina i dobrej książki oraz sportów uprawianych rekreacyjnie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zostaw komentarz