Testing

Tworzenie zewnętrznej klasy do testów SoapUI

SoapUI jest to oprogramowanie do testowania aplikacji posługujących się protokołem SOAP (Simple Object Acces Protocol) polegającej na wymianie informacji między aplikacjami za pomocą (więcej…)

SharePoint

Customowe akcje wyszukanego elementu

SharePoint dostarcza nam kilka domyślnych akcji, których możemy użyć na każdym z elementów dostarczonych nam przez wyszukiwarkę. Znajdziemy tu możliwość otwarcia elementu, śledzenia go czy też udostępnienia. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy dać użytkownikowi możliwość podjęcia stworzonej przez nas akcji? (więcej…)

Z życia (Tech) HR / Z pamiętnika (tech) Rekrutera

Do’s and dont’s na rozmowie rekrutacyjnej…

Założę się, że każdy, kto szykował się kiedykolwiek do rozmowy rekrutacyjnej przeczytał chociaż jeden podobny (więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Cassandra with C# Fluent Query Builder

Cassandra is a popular NoSql database technology which allows an easy configuration of many instances (nodes) (więcej…)

Software Development

Developing asynchronous applications in PHP – part II

In the first part of the series I introduced ideas of cooperative multitasking, generators and yield keyword. You were (więcej…)

Tagi: ,
There is a thin line between awesome code and a total mess and I think coroutines sit exactly on that line.

Dynamics 365

Finanse w Microsoft Dynamics AX

Sprostanie wymogom rzeczywistości gospodarczej może być ogromnym wyzwaniem dla osób decyzyjnych. Muszą one w sposób ciągły podnosić konkurencyjność spółki, aby utrzymać się na rynku lub zdobyć jego kolejną część.

(więcej…)

Analiza biznesowa

Czynniki sukcesu analizy w projektach zwinnych – część 2

W tym cyklu artykułów opisuję – wynikające z mojego doświadczenia – czynniki sukcesu analizy biznesowej w SCRUM. Tym razem kontynuujemy kwestię kompetencji miękkich „zwinnego” Analityka Biznesowego.

(więcej…)

Tagi: ,

Testing

How to: Czyli framework White dla aplikacji desktopowych – część 1

White jest open source’owym frameworkiem napisanym w C# wspierającym klientów aplikacji wykorzystujących Win32, WinForm, WPF and SWT (Java). Bazuje na .NET oraz zapewnia spójne API ukrywające złożoność biblioteki Microsoftu ¬ UI Automation. W dzisiejszym artykule wykorzystamy White do napisania prostego testu systemowego kalkulatora. (więcej…)

Software Development

Scrum w zespołach utrzymania systemów informatycznych?

Scrum to jedno z głównych podejść do zwinnego zarządzania projektami. Powszechnie stosowany w tworzeniu (więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Developing asynchronous applications in PHP – part I

When I started working with HHVM in summer 2013 async and await were one of first keywords that grabbed my (więcej…)

Tagi: ,