SharePoint / Office 365

Microsoft Excel – nowe funkcje z zakresu AI

2 stycznia, 2019 0
Podziel się:

Microsoft Excel nadal utrzymuje pozycję lidera w branży dzięki swojej elastyczności oraz przejrzystości. Jedne z jej najnowszych funkcjonalności czerpią ze sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego. Powyższe funkcje to Pomysły, Nowe typy danych, Wstaw dane z obrazu oraz Tablice dynamiczne.  Zwiększają one efektywność aplikacji oraz wywierają pozytywny wpływ na jej wartość użytkową. W swoim artykule pokrótce opiszę główne możliwości każdego z wymienionych usprawnień.

Pomysły

(ang. Ideas) to usługa, która ułatwia pełne wykorzystanie możliwości wizualizacyjnych Microsoft Excel. Pomysły opierają się na analizowaniu danych oraz identyfikowaniu pewnych wzorców, które następnie podlegają graficznemu przedstawieniu. Wystarczy kliknąć w przycisk „Pomysły” (ang. Ideas) na karcie „Narzędzia główne” (ang. Home), a program zinterpretuje dane i zwróci je w sposób obrazowy.

Ideas ikona - Microsoft Excel - nowe funkcje z zakresu AI

Dostępne są cztery typy analiz:

 • Trend (ang. Trend) – wyszukuje pewne wzorce w zbiorze danych.trend2 - Microsoft Excel - nowe funkcje z zakresu AI
 • Pozycja (ang. Rank) – identyfikuje i wyróżnia elementy, które wyrażają znacznie większą wartość od pozostałych. ideas1 - Microsoft Excel - nowe funkcje z zakresu AI
 • Większość (ang. Majority) – wyszukuje kategorie, które stanowią większość wartości całkowitej.wiekszosc 2 - Microsoft Excel - nowe funkcje z zakresu AI
 • Wartość odstająca (ang. Outlier) – identyfikuje wartości odstające w szeregu czasowym lub pośród zestawu danych.

wartosc odstajaca 2 - Microsoft Excel - nowe funkcje z zakresu AI

Nowe typy danych

(ang. New data types) wykorzystują mechanizmy z zakresu sztucznej inteligencji w celu umożliwienia wprowadzenia do arkuszy kalkulacyjnych złożonych danych geograficznych i finansowych. Innymi słowy – aplikacja jest w stanie zidentyfikować kraje, kody pocztowe, czy nazwy firm, a co za tym idzie przypisać do nich dodatkowe atrybuty takie jak strefa czasowa, liczba ludności, informacje giełdowe.  Rich data oszczędzają nasz czas – dzięki nim możemy tworzyć tabele i wykresy bez konieczności ręcznego uzupełniania danych.

W celu skorzystania z tej funkcji należy umieścić dane w tabeli, zaznaczyć je, wybrać „Dane” (ang. Data), a następnie „Akcje” (ang. Stock) lub „Geografia” (ang. Geography). Jeżeli aplikacja znajdzie korelację pomiędzy tekstem wpisanym w komórki, a jej źródłami internetowymi, przekonwertuje wartości na jeden z powyższych typów danych. Wówczas za pomocą przycisku „Wstaw dane” (ang. Insert data) użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji.

new data types - Microsoft Excel - nowe funkcje z zakresu AI

Wstaw dane z obrazu

(ang. Insert data from a picture) umożliwia skonwertowanie zdjęcia wydrukowanej lub ręcznie narysowanej tabeli na edytowalny arkusz kalkulacyjny. W tym celu należy otworzyć aplikację na telefonie lub tablecie, a następnie wybrać przycisk „Wstaw dane z obrazu” (ang. Insert data from a picture).insert data from a pic - Microsoft Excel - nowe funkcje z zakresu AI

Tablice dynamiczne

(ang. Dynamic arrays) to funkcjonalność, która umożliwia napisanie jednej formuły dla wielu wartości. Takie rozwiązanie pozwala na sprawne tworzenie arkuszy przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka omyłek – innymi słowy, mniej formuł oznacza mniej błędów. Warto dodać, że aplikację udoskonalono również poprzez dodanie nowych funkcji. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

 • Sortuj (ang. Sort)  – odpowiadającą za posortowanie listy,
 • Unikatowe (ang. Unique) – umożliwiającą usunięcie duplikatów z listy,
 • Filtruj (ang. Filter) – służącą do poflirtowania listy.
 • Sekwencja (ang. Sequence) – wyświetlającą listę numerów porządkowych, takich jak 1, 2, 3, 4.

Podczas zmiany danych, dynamiczne tablice zostaną obliczone automatycznie.

Podsumowanie

W swoim artykule przedstawiłam kilka funkcji Excela opierających się na zagadnieniach z zakresu sztucznej inteligencji. Warto z nich korzystać podczas codziennej pracy, ponieważ znacznie usprawniają one działania na arkuszach kalkulacyjnych. Z tego miejsca zapraszam do eksperymentowania, a po więcej informacji na temat ich działania i obsługi odsyłam do support.office.com.

Źródła:

Kategorie: SharePoint, Office 365
Karolia Dziewierz
Autor: Karolina Dziewierz
Technical writer - just starting my Office 365 adventure.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zostaw komentarz