Analiza biznesowa / Analiza w projektach IT

Ścieżki rozwoju Analityka Biznesowego – część 1

10 grudnia, 2015 0
Podziel się:

Specyfika pracy analityka biznesowego, w tym zakres jego obowiązków oraz możliwe ścieżki rozwoju różnią się, niekiedy znacznie, w zależności od organizacji.

Tego, jaka jest jej wielkość, struktura organizacyjna, dojrzałość oraz w jakiej branży działa. Czasami ścieżki rozwoju analityka są określone przez model kompetencyjny zdefiniowany przez dział HR a kiedy indziej możliwe awanse są zupełnie dowolne i to od analityka zależy, w jakim kierunku się rozwinie.

Profile związane z wykonywaniem analizy biznesowej możemy bardzo ogólnie podzielić na (źródło: „IIBA Business Analysis Competency Model – version 3.0” :

 • Ogólny – analityk o tym profilu jest praktykiem wykonującym analizy w różnych obszarach merytorycznych używając szerokiego spektrum technik analitycznych w inicjatywach o różnym zakresie i charakterze. Zazwyczaj taki analityk nie jest ekspertem dziedzinowym w konkretnym obszarze merytorycznym;
 • Specjalistyczny – analityk o tym profilu zazwyczaj jest ekspertem w określonym obszarze merytorycznym (np. analityk procesów biznesowych, analityk systemowy, analityk reguł biznesowych) i najczęściej używa dość wąskiej grupy technik analitycznych, w których osiągnął znaczną specjalizację, np. do rozwiązywania problemów o wyjątkowym stopniu trudności;
 • Hybrydowy – analityk o tym profilu zazwyczaj łączy pracę analityczną z inną powiązaną dyscypliną. Najczęściej są to takie dyscypliny jak: zarządzanie projektami, rozwój oprogramowania, testowanie oprogramowania, czy też UX (User Experience), ale są to tylko przykłady i może się tu znaleźć naprawdę bardzo wiele innych profili.

W profilu ogólnym najczęściej ścieżka rozwoju analityka biznesowego obejmuje poniższe stanowiska – ich nazwy mogą oczywiście różnić się w organizacjach. Bywa też tak, że analityk po prostu przechodzi przez te, następujące po sobie, szczeble kariery, natomiast nie wszystkie one są jawnie oznaczone w jego CV 🙂 :

 • Początkujący Analityk Biznesowy – najczęściej jest to osoba odbywająca staż lub praktyki pod okiem starszych analityków i wykonująca bardzo proste czynności wprowadzające do zawodu, lub też ktoś pracujący do tej pory w innym profilu, kto miał styk z analitykami podczas współpracy z nimi i wie już nieco o charakterze pracy w zawodzie analityka. W obu tych przypadkach początkujący BA nie ma jednak żadnego doświadczenia praktycznego;
 • Młodszy Analityk Biznesowy – taki analityk ma już nieco doświadczenia praktycznego w swojej pracy (ok 2-4 lat). Najczęściej wie on już, jakie zadania i techniki są stosowane w pracy analitycznej, ale często, zwłaszcza przy bardziej złożonych zagadnieniach, nie jest samodzielny i wymaga wsparcia od starszych kolegów w doborze technik i identyfikacji zadań do realizacji, aby osiągnąć sukces;
 • Średniozaawansowany Analityk Biznesowy – posiada lata doświadczeń w pracy analitycznej, jest zdolny do trafnego dobierania technik analitycznych potrzebnych do ukończenia zadań w różnych sytuacjach, zna też większość lub wszystkie obszary wiedzy w dziedzinie analizy biznesowej. Samodzielnie realizuje swoje zadania, nie wymaga nadzoru, umie odnaleźć się sytuacji obejmującej problem, z którym wcześniej nie miał do czynienia, chociaż wówczas efekty jego pracy mogą jeszcze nie być doskonałe;
 • Starszy Analityk Biznesowy – posiada lata głębokich doświadczeń, również w złożonych sytuacjach biznesowych. Jest niezależny, może również koordynować i nadzorować pracę innych analityków, w tym w skomplikowanych projektach. Ma globalne spojrzenie na różne aspekty, bardzo trafnie ocenia konsekwencje zmian. Oprócz zalecanych technik analitycznych, w pracy stosuje również wnioski z doświadczeń i ma duże umiejętności przewidywania.

Czy już zlokalizowałaś/eś siebie na powyższej ścieżce ewolucji w analizie biznesowej? 🙂 Oczywiście przejścia pomiędzy tymi szczeblami są bardzo płynne, nie można również wyznaczać ściśle określonych przedziałów czasu dla poszczególnych stopni kariery, ponieważ różni analitycy osiągają rozwój w różnym czasie, w zależności od tego, w jakich firmach pracowali i z jakimi sytuacjami mieli do czynienia.

Nazwy profili mają również silny wydźwięk nawiązujący do wieku, co rzecz jasna nie zawsze jest słuszne.  Jak to mówią: „wiedza wcale nie oznacza mądrości” 🙂 .

Powyżej opisana ścieżka jest najbardziej ogólną ścieżką rozwoju. W kolejnym wpisie poruszymy aspekty rozwoju dla analityków pełniących role specjalistyczne, jak również tych, którzy łączą rolę analityka z inną profesją w codziennej pracy. Zapraszam 🙂

Ilona Konitz
Autor: Ilona Konitz
Kiedyś Analityk Systemowy, aktualnie Analityk Biznesowy z doświadczeniem w prowadzeniu analiz i wdrażaniu systemów klasy BI, BPM, jak również rozwiązań „szytych na miarę” potrzeb klienta w takich branżach, jak usługi finansowe, bankowość, czy ubezpieczenia. Na co dzień pozyskuje i analizuje wymagania, rekomenduje rozwiązania, pełni rolę pośrednika pomiędzy stroną biznesową i teamem developerskim w realizowanych projektach. Po godzinach zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Warsaw Poland Chapter of IIBA – bierze udział w organizowaniu eventów tematycznych dla analityków biznesowych. W czasie wolnym amatorka kina i dobrej książki oraz sportów uprawianych rekreacyjnie.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zostaw komentarz