Budowa nowego systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM)