Realizacja prac z obszaru Business Intelligence u największej skandynawskiej grupy finansowej