Klient

Jedna z największych grup budowlanych w Polsce, główny wykonawca prestiżowych projektów. Firma realizuje obiekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, mieszkaniowe i inżynieryjno-drogowe. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2007 roku.

Wyzwanie

Klient potrzebował wydajnego rozwiązania do optymalizacji kluczowych procesów realizacji projektów budowlanych, controllingu, księgowości i raportowania. Zależało mu na centralnych procesach, zunifikowanej architekturze i sprawnym zarządzaniu wykonawcami, pozwalającymi osiągać przewagę rynkową.

Co zrobiliśmy

  • Przeprowadziliśmy analizę procesów dla Grupy (12 spółek)
  • Stworzyliśmy projekt i wdrożyliśmy system Microsoft Dynamics D365 Finance & Operations (Projekty, Finanse, Logistyka, Magazyn, Produkcja)
  • Przeprowadziliśmy migrację danych z dotychczasowych systemów
  • Umożliwiliśmy spójne i wiarygodne raportowanie
  • Dokonaliśmy integracji z systemami zewnętrznymi

Korzyści dla klienta

  • Optymalizacja budżetowania i realizacji projektów budowlanych
  • Centralizacja procesów księgowych, realizowana przez klienta
  • Usprawnienie raportowania zarządczego (skrócenie czasu przygotowywania miesięcznych/kwartalnych i rocznych raportów finansowych)
  • Ujednolicenie systemów IT, obniżenie TCO
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?