Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Grupy VAT, jako jeden z elementów podatkowych Polskiego Ładu, weszły w życie w dniu 1 stycznia 2023 roku. Proponowane rozwiązanie umożliwia neutralne rozliczanie transakcji między podmiotami je tworzącymi oraz stanowi zachętę inwestycyjną dla biznesów zagranicznych.

Zgodnie z definicją ustawową, grupę VAT stanowi grupa podmiotów powiązanych jednocześnie:

  • finansowo,
  • ekonomicznie
  • i organizacyjnie,

które zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT.

Powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne w grupie VAT
Ryc. 1 Powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne w grupie VAT

Po zarejestrowaniu grupy VAT, podmioty wchodzące w jej skład zostaną wykreślone z rejestru jako dotychczasowi odrębni podatnicy podatku VAT.

Powstawanie grupy VAT
Ryc. 2 Powstawanie grupy VAT

Grupa VAT jako podatnik

Od momentu nabycia statusu podatnika przez grupę VAT, wstępuje ona w prawa i obowiązki jej członków, w zakresie podatku VAT na okres, w jakim grupa ta posiada status podatnika. W praktyce oznacza to, że jeśli któryś z podmiotów przed wstąpieniem do grupy VAT posiadał podatek naliczony, staje się on automatycznie podatkiem naliczonym całej grupy. Z podatkiem należnym dzieje się to samo.

W imieniu grupy VAT występuje jej przedstawiciel, który wybierany jest spośród podmiotów wchodzących w skład grupy. Jego zadaniem jest m.in. kontrolowanie czy grupa nieprzerwanie spełnia warunki konieczne do jej funkcjonowania. Przedstawiciel jest również obowiązany zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego ewentualne zmiany w stanie faktycznym lub prawnym skutkujące naruszeniem warunków uznania grupy VAT za podatnika, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Grupa VAT – korzyści

Główną korzyścią wynikającą z utworzenia grupy VAT jest neutralność obrotów pomiędzy jej członkami. Wiąże się z tym jeden zbiorczy plik JPK_VAT składany przez przedstawiciela grupy, brak faktur oraz brak konieczności stosowania mechanizmu podzielonej płatności czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników w obrębie grupy. Tym samym uproszczeniu ulegają rozliczenia z budżetem państwa w zakresie podatku VAT.

Instytucja grupy VAT może być użyteczna zwłaszcza w przypadku, jeśli któryś z podmiotów wchodzących w jej skład, nie ma prawa do odliczania podatku naliczonego, bądź ma prawo do ograniczonego odliczenia.

Benefitem będzie także brak konieczności oczekiwania na zwrot nadwyżki podatku VAT co ma wpływ na efektywniejsze przepływy pieniężne (cash flow) w grupie, dzięki możliwości elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym.

W odpowiedzi na powyższe zmiany, w Centrum Kompetencyjnym Microsoft Dynamics 365 przygotowujemy aktualizację produktu SiiJPK. Aby z niej skorzystać, należy posiadać zainstalowany i sparametryzowany produkt SiiJPK w wersji 1.0.83.

Założenia systemowe

Żeby przedstawiciel mógł sporządzić wspólny plik JPK_V7 z systemu D365, wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy VAT muszą prowadzić księgi w tej samej aplikacji D365 (być zdefiniowane jako Firma).

Co nowego?

Zdefiniowany został nowy typ relacji Firma – Firma, a w Globalnej Książce Adresowej sparametryzowano relacje między członkami grupy VAT oraz okres, na jaki grupa została zawiązana.

Widok standardowy produktu SiiJPK
Ryc. 3 Widok standardowy produktu SiiJPK

Ponadto, pojawi się nowy widok danych uzupełniających, a tym samym nowe formatki Ewidencja sprzedaży oraz nabyć towarów i usług (JPK V7M/V7K) GV i Ewidencja zakupu VAT (JPK V7M/V7K) GV, z dodatkową kolumną Firma. Wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy będą miały dostęp do swoich danych, ale tylko Przedstawiciel będzie mógł je edytować.

Poza powyższym, zmianie ulegnie również widok wydruku faktury VAT. Ustawodawca nakazuje, aby w przypadku sprzedaży towarów lub usług to grupa VAT była wystawcą faktury VAT. Tym samym w nagłówku faktury pojawią się dane grupy VAT, w tym NIP. Dane podmiotu dokonującego powyższej czynności mogą być widoczne jako dane dodatkowe.

Dzięki temu będzie możliwe wysłanie faktury sprzedaży do systemu KSeF i zapisanie danych członka grupy VAT w węźle Podmiot 3. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku grupy VAT jako nabywcy, czyli informacje pobrane z węzła Podmiot 3 z KSeF będą mogły być poprawnie zinterpretowane.

Generowanie JPK

Sam proces generowania JPK nie ulegnie zmianie. W parametrach należy wskazać okres, za który generujemy plik, a w polu Typ dokumentu wybrać wartość Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT.

Generowanie JPK
Ryc. 4 Generowanie JPK

Również sposób zatwierdzenia i wysyłki pliku pozostaje taki sam.

Grupa VAT – obowiązki ewidencyjne

W związku z obowiązkiem raportowania ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT od 01.07.2023 roku, Ministerstwo Finansów udostępniło wzór struktury logicznej VAT – JPK_GV.

Pracujemy nad tym, aby umożliwić realizację powyższego zadania. W ramach SiiJPK zostanie przygotowany plik JPK_GV, na podstawie opublikowanej struktury logicznej.

Podsumowanie

Grupy VAT w Europie funkcjonują od dawna. W tej chwili dla większości krajów UE stanowią standard. Są obecne w 18 krajach europejskich, m.in. we Włoszech, Belgii, Holandii czy Luksemburgu.

Można postawić tezę, że również w Polsce wiele podmiotów postanowi utworzyć grupy VAT. Warto zatem już dziś oszacować korzyści i wdrożyć kompleksowe rozwiązanie jak np. produkt SiiJPK.

Materiały źródłowe

***

Jeśli interesują Cię treści dotyczące JPK, zachęcamy do zapoznania się w wcześniejszymi artykułami naszych specjalistów m.in.: Jednolite Pliki Kontrolne – zmiany w obszarze raportowania faktur oraz Typowe problemy i wyzwania w trakcie wdrożenia polskiej lokalizacji w Dynamics 365 Finance & Operations.

5/5 ( głosy: 5)
Ocena:
5/5 ( głosy: 5)
Autor
Avatar
Aleksandra Banaszek

Konsultantka AX/D365, specjalizująca się w obszarze finansowym, która swoją przygodę z Microsoft Dynamics rozpoczęła nieco ponad 2 lata temu. Prywatnie pasjonatka szeroko pojętej psychologii oraz neurobiologii.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?