Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji nowej struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT – JPK_FA(4).

Obowiązuje ona od 1 kwietnia 2022 roku, co oznacza, że w przypadku zażądania przez organ podatkowych przedstawienia JPK_FA za dowolny okres, należy go przedstawić wg nowo opublikowanego schematu.

Raportowanie JPK_FA obejmuje wyłącznie dane z faktur sprzedaży. Rodzaje raportowanych faktur określają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte w art. 106a-q.

Aktualny stan prawny

Publikacja nowej wersji schematu i broszury dla struktury faktur VAT wynika z konieczności dostosowania jej do aktualnego stanu prawnego.

Od 1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać procedury:

 • VAT OSS (One Stop Shop) – procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpiła dotychczasową – VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Procedura VAT MOSS, dotycząca sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych (tzw. usługi TBE), została rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów dla tych podmiotów (tzw. WSTO), tworząc procedurę unijną VAT OSS. Z procedury mogą skorzystać czynni podatnicy VAT, jak i tzw. „nievatowcy”.
 • VAT IOSS (Import One Stop Shop) – procedura wprowadzona dla uproszczenia podatnikom rozliczenia i płatności podatku VAT za sprzedaż na odległość importowanych towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

VAT OSS i VAT IOSS to elektroniczne punkty kompleksowej obsługi, upraszczające rozliczenia podatku VAT, dzięki któremu sprzedawcy nie muszą dokonywać rejestracji do VAT w każdym kraju nabywcy z osobna, nawet po przekroczeniu limitu sprzedaży zagranicznej. Wystarczy jedna rejestracja, odpowiednio do VAT OSS lub VAT IOSS.

Czym są struktury na żądanie?

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego struktury JPK na żądanie organów podatkowych.

Jeśli organ podatkowy zażąda od Ciebie przekazania jednej lub kilku struktur (z wyłączeniem JPK_V7, który jest obowiązkowo przekazywany co miesiąc), będziesz miał nie mniej niż 3 dni na ich udostępnienie. W uzasadnionych przypadkach możesz zwrócić się o wydłużenie terminu dostarczenia plików. Pliki generowane na żądanie nie podlegają korekcie.

Poniżej widok struktury JPK dla faktur VAT:

Co się zmieniło?

W strukturze JPK_FA(4) dokonano kilka ważnych zmian w stosunku do struktury JPK_FA(3):

 • Wprowadzono zaktualizowany słownik kodów krajów członkowskich UE, w tym kodu dla obszaru Irlandii Północnej oraz pozostawiono kod GB dla Wielkiej Brytanii.
 • Wprowadzono zaktualizowany słownik kodów walut.
 • Usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut – usunięto odniesienie do schematu KodyCechKrajow_v3-0E.xsd.
 • Wprowadzono nowy kodSystemowy: JPK_FA (4).
 • Wprowadzono nowy wariant formularza: 4.
 • Rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID).
 • Dodano nowy element TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS.
 • Dodano w elemencie FakturaWiersz pole P_12_XII, służące do wykazania stawki podatku od wartości dodanej innego państwa, w przypadku procedur szczególnych.
 • Dodano w elemencie ZamówienieWiersz pole P_12Z_XII służące do wykazania stawki podatku od wartości dodanej innego państwa, dla faktur zaliczkowych, w przypadku procedur szczególnych.
 • Dodano w węźle Faktura pole P_14_5 służące do wykazania kwoty podatku od wartości dodanej, w przypadku procedur szczególnych.
 • Dokonano zmiany w polu PrzyczynaKorekty, które w nowej wersji struktury stało się polem opcjonalnym.
 • Zaktualizowano opisy węzłów lub elementów.

Jak przygotować plik?

W nawiązaniu do wprowadzanych zmian prawnych w Centrum Kompetencyjnym Microsoft Dynamics 365 systematycznie przygotowujemy aktualizacje produktu Sii JPK, które umożliwia sprawne generowanie plików.

Dzięki elastycznej parametryzacji w rozwiązaniu Sii JPK, możesz utworzyć plik JPK_FA(4) na podstawie faktur sprzedaży księgowanych w systemach Microsoft Dynamics 365 Finance i AX 2012 R3. Moduł SII JPK jest integralną częścią tych systemów.

Generowanie JPK_FA
Ryc. 2 Generowanie JPK_FA

Po wygenerowaniu, dane analityczne zapisywane są w historii przetwarzania plików JPK, skąd możesz je przeglądać na formularzach, a po zatwierdzeniu poprawności pliku zapisać go w formacie xml.

Podgląd danych pliku JPK_FA(4) - węzeł Faktura
Ryc. 3 Podgląd danych pliku JPK_FA(4) – węzeł Faktura
Widok danych JPK_FA(4) - węzeł Faktura
Ryc. 4 Widok danych JPK_FA(4) – węzeł Faktura

Zapisany plik przechowywany jest w Repozytorium dokumentów, skąd możesz go pobierać.

Repozytorium dokumentów
Ryc. 5 Repozytorium dokumentów
Podgląd pliku w formacie xml
Ryc. 6 Podgląd pliku w formacie xml

Źródła

Faktury VAT Broszura informacyjna dot. struktury JPK_FA(4)

5/5 ( głosy: 5)
Ocena:
5/5 ( głosy: 5)
Autor
Avatar
Agnieszka Kukulska

Konsultant AX/D365. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań IT. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wdrożeniach systemów klasy ERP. Specjalizuje się szczególnie w obszarze finansowym dla produktu Microsoft D365. Uczestniczy w projektach implementacji systemu w firmach polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?