Dynamics 365

Jednolite Pliki Kontrolne – zmiany w obszarze raportowania faktur

2 maja, 2022 0
Podziel się:

Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji nowej struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur VAT – JPK_FA(4). Obowiązuje ona od 1 kwietnia 2022 roku, co oznacza, że w przypadku zażądania przez organ podatkowych przedstawienia JPK_FA za dowolny okres, należy go przedstawić wg nowo opublikowanego schematu.

Raportowanie JPK_FA obejmuje wyłącznie dane z faktur sprzedaży. Rodzaje raportowanych faktur określają przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte w art. 106a-q.

Aktualny stan prawny

Publikacja nowej wersji schematu i broszury dla struktury faktur VAT wynika z konieczności dostosowania jej do aktualnego stanu prawnego.

Od 1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać procedury:

 • VAT OSS (One Stop Shop) – procedura rozliczania podatku VAT, która zastąpiła dotychczasową – VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Procedura VAT MOSS, dotycząca sprzedaży na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych (tzw. usługi TBE), została rozszerzona o sprzedaż wysyłkową towarów dla tych podmiotów (tzw. WSTO), tworząc procedurę unijną VAT OSS. Z procedury mogą skorzystać czynni podatnicy VAT, jak i tzw. „nievatowcy”.
 • VAT IOSS (Import One Stop Shop) – procedura wprowadzona dla uproszczenia podatnikom rozliczenia i płatności podatku VAT za sprzedaż na odległość importowanych towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

VAT OSS i VAT IOSS to elektroniczne punkty kompleksowej obsługi, upraszczające rozliczenia podatku VAT, dzięki któremu sprzedawcy nie muszą dokonywać rejestracji do VAT w każdym kraju nabywcy z osobna, nawet po przekroczeniu limitu sprzedaży zagranicznej. Wystarczy jedna rejestracja, odpowiednio do VAT OSS lub VAT IOSS.

Czym są struktury na żądanie?

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego struktury JPK na żądanie organów podatkowych.

Jeśli organ podatkowy zażąda od Ciebie przekazania jednej lub kilku struktur (z wyłączeniem JPK_V7, który jest obowiązkowo przekazywany co miesiąc), będziesz miał nie mniej niż 3 dni na ich udostępnienie. W uzasadnionych przypadkach możesz zwrócić się o wydłużenie terminu dostarczenia plików. Pliki generowane na żądanie nie podlegają korekcie.

Poniżej widok struktury JPK dla faktur VAT:

Co się zmieniło?

W strukturze JPK_FA(4) dokonano kilka ważnych zmian w stosunku do struktury JPK_FA(3):

 • Wprowadzono zaktualizowany słownik kodów krajów członkowskich UE, w tym kodu dla obszaru Irlandii Północnej oraz pozostawiono kod GB dla Wielkiej Brytanii.
 • Wprowadzono zaktualizowany słownik kodów walut.
 • Usunięto stare słowniki kodów krajów UE oraz kodów walut – usunięto odniesienie do schematu KodyCechKrajow_v3-0E.xsd.
 • Wprowadzono nowy kodSystemowy: JPK_FA (4).
 • Wprowadzono nowy wariant formularza: 4.
 • Rozszerzono węzeł danych identyfikacyjnych TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1 o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS (EUPLVATID i IMPLVATID).
 • Dodano nowy element TProcentowy – dla celów raportowania stawek OSS i IOSS.
 • Dodano w elemencie FakturaWiersz pole P_12_XII, służące do wykazania stawki podatku od wartości dodanej innego państwa, w przypadku procedur szczególnych.
 • Dodano w elemencie ZamówienieWiersz pole P_12Z_XII służące do wykazania stawki podatku od wartości dodanej innego państwa, dla faktur zaliczkowych, w przypadku procedur szczególnych.
 • Dodano w węźle Faktura pole P_14_5 służące do wykazania kwoty podatku od wartości dodanej, w przypadku procedur szczególnych.
 • Dokonano zmiany w polu PrzyczynaKorekty, które w nowej wersji struktury stało się polem opcjonalnym.
 • Zaktualizowano opisy węzłów lub elementów.

Jak przygotować plik?

W nawiązaniu do wprowadzanych zmian prawnych w Centrum Kompetencyjnym Microsoft Dynamics 365 systematycznie przygotowujemy aktualizacje produktu Sii JPK, które umożliwia sprawne generowanie plików.

Dzięki elastycznej parametryzacji w rozwiązaniu Sii JPK, możesz utworzyć plik JPK_FA(4) na podstawie faktur sprzedaży księgowanych w systemach Microsoft Dynamics 365 Finance i AX 2012 R3. Moduł SII JPK jest integralną częścią tych systemów.

Generowanie JPK_FA

Ryc. 2 Generowanie JPK_FA

Po wygenerowaniu, dane analityczne zapisywane są w historii przetwarzania plików JPK, skąd możesz je przeglądać na formularzach, a po zatwierdzeniu poprawności pliku zapisać go w formacie xml.

Podgląd danych pliku JPK_FA(4) - węzeł Faktura

Ryc. 3 Podgląd danych pliku JPK_FA(4) – węzeł Faktura

Widok danych JPK_FA(4) - węzeł Faktura

Ryc. 4 Widok danych JPK_FA(4) – węzeł Faktura

Zapisany plik przechowywany jest w Repozytorium dokumentów, skąd możesz go pobierać.

Repozytorium dokumentów

Ryc. 5 Repozytorium dokumentów

Podgląd pliku w formacie xml

Ryc. 6 Podgląd pliku w formacie xml

 

Źródła

Faktury VAT Broszura informacyjna dot. struktury JPK_FA(4)

Kategorie: Dynamics 365
Agnieszka Kukulska
Autor: Agnieszka Kukulska
Konsultant AX/D365. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań IT. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wdrożeniach systemów klasy ERP. Specjalizuje się szczególnie w obszarze finansowym dla produktu Microsoft D365. Uczestniczy w projektach implementacji systemu w firmach polskich i zagranicznych, w tym grup kapitałowych.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Zostaw komentarz