This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Spark
 • Scala
 • Java
 • Hadoop

Dodatkowe atuty:

 • MapR stack
 • Avro
 • ElasticSearch
 • Azure stack
 • Apache Kafka
 • Spark Streaming
 • Structured Streaming

Dołącz do Sii i Centrum Kompetencyjnego Digital! Poszukujemy specjalistów, którzy dołączą do naszego zespołu realizującego projekt dla zagranicznego klienta z sektora finansowego.

Głównym celem projektu jest rozwój istniejącego systemu agregacji danych o transakcjach płatniczych opartego o platformę Spark/ Hadoop. Około 80% kodu przetwarzającego dane napisane jest w Scali i wykorzystuje Spark Streaming.

Obecnym wyzwaniem jest migracja z obecnego stacku technologicznego (MapR) do rozwiązania w pełni chmurowego – Azure + Databricks.

Brzmi ciekawie? Dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Migracja istniejących rozwiązań w celu dostosowania do platformy Azure DataBricks
 • Optymalizacja kodu i konfiguracji w celu zapewnienia założonej wydajności systemu
 • Praca nad rozwojem istniejącego oprogramowania o nowe funkcjonalności
 • Projektowanie i implementowanie nowych założeń biznesowych

Twoje umiejętności
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie rozwiązań opartych o technologię Spark przetwarzających duże ilości danych
 • Bardzo dobra znajomość technologii: Spark, Scala, Java
 • Znajomość relacyjnych oraz nierelacyjnych baz danych, oraz znajomość i doświadczenie w pracy z systemami kolejkowymi (np. Apache Kafka)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w pracy z systemami CI/CD oraz w metodyce Scrum
 • Wymagana płynna znajomość j. polskiego
 • Wymagane przebywanie na terenie Polski

Mile widziane:

 • Znajomość/ doświadczenie w pracy z MapR stack, Avro, Elasticsearch, Azure stack (Cosmos DB, Event Hubs, DevOps, Pipelines, DataFactory, Blob Storage, Redis), Databricks, Apache Kafka, Spark Streaming, Structured Streaming 

Nr oferty 231004-ISS9Y

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Spark
 • Scala
 • Java
 • Hadoop

Nice to have:

 • MapR stack
 • Avro
 • ElasticSearch
 • Azure stack
 • Apache Kafka
 • Spark Streaming
 • Structured Streaming

Join Sii and the Digital Competence Center! We are looking for specialists to join our team implementing a project for a foreign client from the financial sector.

The main goal of the project is to develop an existing payment transaction data aggregation system based on Spark/ Hadoop platform. About 80% of the data processing code is written in Scala and uses Spark Streaming.

The current challenge is to migrate from the current technology stack (MapR) to a fully cloud-based solution - Azure + Databricks.

Sound interesting? Join us!

Your role

 • Migration of existing solutions to accommodate the Azure DataBricks platform
 • Optimizing code and configuration to ensure the targeted system performance
 • Working on development of existing software with new functionalities
 • Designing and implementing new business assumptions

Your skills
 • A minimum of 3 years' experience in designing and building Spark-based solutions that process large amounts of data
 • Very good knowledge of Spark, Scala, Java technologies
 • Knowledge of relational and non-relational databases, and knowledge and experience in working with queuing systems (e.g. Apache Kafka)
 • Good knowledge of the English language
 • Experience working with CI/CD systems and Scrum methodology
 • Fluency in Polish required
 • Residency in Poland required

Optional:

 • Znajomość/ doświadczenie w pracy z MapR stack, Avro, Elasticsearch, Azure stack (Cosmos DB, Event Hubs, DevOps, Pipelines, DataFactory, Blob Storage, Redis), Databricks, Apache Kafka, Spark Streaming, Structured Streaming

Job no. 231004-ISS9Y

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?