This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • SOAP
 • REST
 • SOA
 • Enterprise Architect

Dodatkowe atuty:

 • Kubernetes
 • Docker
 • Cloud

Rozbudowujemy zespół doświadczonych Architektów, którzy dołączą do strategicznych projektów dla klientów z sektora Public & Utilities w celu projektowania architektury systemów informatycznych, koncepcji rozwiązań procesowych czy wsparcia w realizacji integracji systemów.

Jeżeli chcesz realizować projekty, które usprawniają życie obywateli – aplikuj do nas!

Twoje zadania

 • Odgrywanie kluczowej roli w tworzeniu strategicznego i spójnego planu technologicznego, na potrzeby realizacji celów biznesowych organizacji
 • Tworzenie koncepcji rozwiązań procesowych, systemowych oraz integracyjnych systemów IT
 • Zgłaszanie inicjatyw w zakresie poprawy jakości rozwiązań
 • Udział w konsultacjach na potrzeby realizowanych projektów
 • Wspieranie i doradztwo biznesowe w definiowaniu inicjatyw i projektów

Twoje umiejętności
 • Doświadczenie w roli Architekta IT lub Architekta Rozwiązań
 • Umiejętność modelowania i projektowania architektury systemów IT
 • Wiedza w zakresie metodologii prowadzenia projektów, w tym zwinnych, oraz frameworku ITIL
 • Znajomość wzorców architektonicznych w zakresie integracji systemów, wzorców projektowych BPMN i graficznych UML
 • Wiedza na temat metod organizacyjnych i technicznych mających na celu tworzenie systemów informatycznych

Nr oferty 231011-1ZAGR

Possible locations
 • Warsaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • SOAP
 • REST
 • SOA
 • Enterprise Architect

Nice to have:

 • Kubernetes
 • Docker
 • Cloud

We are expanding our team of experienced Architects to join strategic projects for Public & Utilities clients to design information systems architecture, process solution concepts or support in the implementation of systems integration.

If you want to implement projects that improve the lives of citizens - apply to us!

Your role

 • Play a key role in the development of a strategic and coherent technology plan, in support of the organization's business objectives
 • Create concepts for process, system and IT systems integration solutions
 • Reporting on solution improvement initiatives
 • Participate in consultations for ongoing projects
 • Provide support and business advice in defining initiatives and projects

Your skills
 • Experience in an IT Architect or Solutions Architect role
 • Ability to model and design IT systems architecture
 • Knowledge of project delivery methodologies, including agile, and the ITIL framework
 • Knowledge of architectural patterns in systems integration, BPMN design patterns and UML graphical patterns
 • Knowledge of organizational and technical methods to develop IT systems

Job no. 231011-1ZAGR

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?