This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Kraków
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Xamarin.Forms
 • .NET
 • REST API

Dodatkowe atuty:

 • Azure
 • CI/CD
 • .Net MAUI

W związku z kolejnymi wyzwaniami oraz dynamicznym rozwojem aplikacji mobilnej Sii powiększamy zespół Internal IT Mobile i poszukujemy Xamarin Developera. Aplikacja, którą rozwija nasz zespół pozwala m.in. na zgłaszanie nieobecności, raportowanie czasu pracy oraz wystawiania faktur. W tej chwili szeroko rozwijamy aplikację pod kątem ofert pracy dla kandydatów, a w przyszłości profilu Kandydata i Klienta.

Dołącz do naszego zespołu i zostań jednym z ponad 350 ekspertów w Internal IT, którzy zapewniają rozwój oraz utrzymanie ponad 100 aplikacji i wpływają na pracę niemal 8000 użytkowników. Będąc częścią Internal IT masz realny wpływ na rozwój Sii oraz szansę na udział w ciekawych projektach, wymianę wiedzy ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz wybór wielu ścieżek kariery.

Twoje zadania

 • Implementacja nowych jak i utrzymanie istniejących modułów aplikacji mobilnej na platformy iOS oraz Android
 • Przeprowadzanie code review oraz wycen
 • Aktywna współpraca z zespołem deweloperskim w celu zapewnienia spójności i zgodności z założeniami architektonicznymi
 • Ścisła współpraca z inżynierami oprogramowania, analitykami, zespołem QA, zespołem UX, kierownikami projektów, członkami działu wewnętrznego oraz biznesem w celu zapewnienia efektywnej produkcji oprogramowania aplikacyjnego

Twoje umiejętności
 • Znajomość .NET.
 • Znajomość REST API.
 • Minimum rok doświadczenia w tworzeniu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem Xamarin skierowanych zarówno do systemów iOS jak i Android
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem wzorca MVVM
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami kontroli wersji i zarządzania projektem
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Nr oferty 231016-QCFW6

Possible locations
 • Warsaw
 • Cracow
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Xamarin.Forms
 • .NET
 • REST API

Nice to have:

 • Azure
 • CI/CD
 • .Net MAUI

Due to further challenges and dynamic development of Sii's mobile application, we are expanding the Internal IT Mobile team and looking for a Xamarin Developer. The application that our team is developing allows for, among other things, absence reporting, time reporting and invoicing. At the moment, we are extensively developing the application in terms of job postings for candidates, and in the future, Candidate and Client profiles.

Join our team and become one of the more than 350 experts in Internal IT who ensure the development and maintenance of more than 100 applications and influence the work of nearly 8,000 users. Being a part of Internal IT, you have a real impact on the development of Sii and a chance to participate in interesting projects, exchange knowledge with specialists in your field and choose multiple career paths.

Your role

 • Implementation of new as well as maintenance of existing modules of the mobile application for iOS and Android platforms
 • Conducting code review and evaluations
 • Actively collaborate with the development team to ensure consistency and compliance with architectural assumptions
 • Work closely with software engineers, analysts, QA team, UX team, project managers, internal department members and business to ensure effective production of application software

Your skills
 • Knowledge of .NET.
 • Knowledge of REST API.
 • Minimum of one year of experience developing mobile applications using Xamarin targeting both iOS and Android systems
 • Experience developing applications using the MVVM pattern
 • Ability to use version control and project management tools
 • Communicative knowledge of the English language

Job no. 231016-QCFW6

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?