This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Windows Server OS
 • WinPE OS
 • Linux PXE services

Dodatkowe atuty:

 • PowerShell
 • Bash

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Data Center Tech Lead, która będzie kierować lokalną realizacją standardowych przepływów pracy, rozwiązywać nieoczekiwane anomalie oraz identyfikować możliwości skalowania w ramach zespołu Data Center Campus. Będziesz ściśle współpracować z lokalnym Site Managerem, aby mentorować i rozwijać zespół techników, a także przekazywać strategię, wizję i informacje zwrotne zespołowi oraz kierownictwu.

Dołączysz do naszego Centrum Kompetencyjnego IT Operations, które jest odpowiedzialne za realizację zadań i projektów w zakresie utrzymania: stacji roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek, serwerów, systemów operacyjnych, sieci, baz danych, oraz aplikacji.

Jako Data Center Tech Lead będziesz wspierać naszego klienta w Warszawie, co wymaga obecności na miejscu w środowisku Data Center. Dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Reprezentowanie lokalizacji jako techniczny punkt kontaktu dla incydentów, eskalacji, modernizacji, itp.
 • Zapewnienie mentoringu i pomoc w rozwoju techników, tak aby mogli wykonywać codzienne operacje przy minimalnym nadzorze
 • Zarządzanie aktualizacjami serwerów, integracją, zautomatyzowanym procesem dostarczania systemu operacyjnego, przebudowami i innymi projektami zgodnie z wymaganiami
 • Zrozumienie problemów związanych z siecią, sprzętem i systemem operacyjnym Linux
 • Identyfikowanie i wspieranie tworzenia dokumentacji dla globalnej bazy wiedzy DC
 • Wykonywanie diagnostyki i rozwiązywanie problemów zgodnie ze standardowymi procedurami
 • Przeprowadzanie kontroli jakości i weryfikowanie, czy uziemienie, etapowanie, etykietowanie i okablowanie są prawidłowo skonfigurowane
 • Demontaż sprzętu w celu wprowadzenia prostych zmian i odświeżenia zgodnie ze standardowymi procedurami przy minimalnych wytycznych

Twoje umiejętności
 • Minimum 5 lat doświadczenia jako Data Center Technician
 • Zdolność do kierowania i mentorowania zespołu techników
 • Dobra znajomość sprzętu serwerowego
 • Doświadczenie z wykorzystaniem IPMI w diagnostyce
 • Wcześniejsza praca w obszarze administrowania systemami operacyjnymi Windows Server i WinPE
 • Umiejętność rozwiązywania problemów sieciowych L1, L2, L3
 • Doświadczenie w tworzeniu skryptów dla systemów Windows i Linux
 • Wiedza na temat konfiguracji maszyn wirtualnych i środowiska
 • Doświadczenie z CompTIA A+/ CompTIA Server+/ CCENT
 • Preferowane wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii komputerowej, technologii informatycznych lub podobne
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pisaniu skryptów w PowerShell, Python, Bash
 • Wcześniejsza praca z usługami Linux PXE

Nr oferty 231031-FQW9P

Possible location
 • Warsaw
Technologies & tools

Must have:

 • Windows Server OS
 • WinPE OS
 • Linux PXE services

Nice to have:

 • PowerShell
 • Bash

We are currently seeking a Data Center Tech Lead to lead the local implementation of standard workflows, resolve unexpected anomalies, and identify scaling opportunities within the Data Center Campus team. You will work closely with the local Site Manager to mentor and develop the tech team, and provide strategy, vision and feedback to the team and management.

You will join our IT Operations Competency Center, which is responsible for performing tasks and projects in the maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers, servers, operating systems, networks, databases, and applications.

As Data Center Tech Lead, you will support our client in Warsaw, Poland, which requires an on-site presence in a Data Center environment. Join us!

Your role

 • Represent the location as the technical point of contact for incidents, escalations, upgrades, etc.
 • Provide mentoring and assist in the development of technicians so that they can perform daily operations with minimal supervision
 • Manage server upgrades, integration, automated operating system provisioning, rebuilds and other projects as required
 • Understand network, hardware and Linux operating system issues
 • Identify and support the creation of documentation for the global DC knowledge base
 • Perform diagnostics and troubleshooting according to standard procedures
 • Performing quality checks and verifying that grounding, staging, labeling and cabling are configured correctly
 • Dismantling equipment for simple changes and refreshes according to standard procedures with minimal guidance

Your skills
 • Minimum of 5 years of experience as a Data Center Technician
 • Ability to lead and mentor a team of technicians
 • Good knowledge of server hardware
 • Experience using IPMI for diagnostics
 • Previous work in the area of Windows Server and WinPE operating systems administration
 • Ability to troubleshoot L1, L2, L3 network issues
 • Experience developing scripts for Windows and Linux systems
 • Knowledge of virtual machine and environment configuration
 • Experience with CompTIA A+/ CompTIA Server+/ CCENT
 • Preferred university degree in computer engineering, information technology or similar field
 • Proficiency in English language

Optional:

 • Experience writing scripts in PowerShell, Python, Bash
 • Previous work with Linux PXE services

Job no. 231031-FQW9P

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?