This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Lublin

Do Działu Procurement w strukturach Sii poszukujemy dynamicznej, zaangażowanej, zorganizowanej i pracowitej osoby, chcącej rozwijać się w obszarze Zakupów IT.

Oferujemy wdrożenie obejmujące wewnętrzne zasady dotyczące procesu zakupów i opracowywania dokumentacji zakupowej.

Jesteśmy zespołem wspierającym się, podążającym w kierunku spełniania potrzeb naszych klientów wewnętrznych oraz angażującym się w projekty klienckie. Wyróżniają nas różnorodne zainteresowania związane z potrzebą aktywnego wypoczynku i motywują nas one do podejmowania nowych wyzwań, dzięki czemu inspirujemy siebie nawzajem.

Dołącz do nas już dziś!

Twoje zadania

 • Składanie zamówień i zapytań ofertowych
 • Weryfikacja ofert i współpraca z dostawcami
 • Kontrola dokumentacji związanych z realizacją zamówień
 • Efektywna współpraca z działami sprzedaży, wewnętrznym IT, administracją i księgowością
 • Kontrola terminowości dostaw
 • Współpraca z dostawcami krajowymi, a w perspektywie również zagranicznymi
 • Optymalizacja kosztów

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowany kierunek: Logistyka)
 • Mile widziane doświadczenie w zakupach lub w sprzedaży sprzętu IT
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office (Excel)
 • Skrupulatność w prowadzeniu dokumentacji
 • Terminowość oraz dobra organizacja czasu pracy
 • Zaangażowanie w szukaniu najkorzystniejszych ofert i nowych dostawców
 • Chęć rozwoju w obszarze zakupów w branży IT

Nr oferty 231113-18QK2

Possible location
 • Lublin

To the Procurement Department within Sii structures, we are looking for a dynamic, committed, organized and hard-working person, willing to develop in the area of IT Purchasing.

We offer an implementation that includes internal policies regarding the procurement process and the development of procurement documentation.

We are a supportive team, moving towards meeting the needs of our internal customers and engaging in client projects. We are distinguished by our diverse interests related to the need for active leisure and they motivate us to take on new challenges, so we inspire each other.

Join us today!

Your role

 • Placing orders and requests for quotations
 • Verification of offers and cooperation with suppliers
 • Control of documentation related to the execution of orders
 • Effective cooperation with sales, internal IT, administration and accounting departments
 • Controlling the timeliness of deliveries
 • Cooperation with domestic and, in perspective, foreign suppliers
 • Cost optimization

Your skills
 • University degree or in the course of study (preferred direction: Logistics)
 • Experience in purchasing or sales of IT equipment is welcome
 • Ability to work in a team
 • Good knowledge of English language
 • Very good computer skills in Microsoft Office (Excel)
 • Meticulousness in keeping records
 • Punctuality and good organization of working time
 • Commitment to finding the best deals and new suppliers
 • Willingness to develop in the area of purchasing in the IT industry

Job no. 231113-18QK2

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?