This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

Dołącz do naszego zespołu w roli Analityka Systemowego, którego celem będzie wzmocnienie zespołów odpowiedzialnych za rozwój procesów kredytowych wpierających sprzedaż oraz obsługę posprzedażową w bankowości internetowej. Procesy te mają umożliwić klientom wnioskowanie o różnego rodzaju formy finansowania, co będzie odbywać się w sposób automatyczny. Rozwiązanie będzie modularne, co pozwoli na implementacje przez niezależne zespoły. Część modułów to moduły zewnętrzne z integracją wykorzystującą REST API.

Twoje zadania

 • Współpraca z jednostkami biznesowymi przy określaniu wymagań
 • Modelowanie procesów biznesowych / systemowych oraz opisywanie funkcjonalnych procesów biznesowych w UML lub BPMN
 • Tworzenie dokumentacji dla realizowanych zmian w aplikacjach
 • Współpraca i konsultacja rozwiązań technicznych z projektantami, programistami i testerami
 • Dostarczanie zmian odpowiedniej jakości zgodnie z procedurami

Twoje umiejętności
 • Umiejętność tworzenia i czytania modeli UML, BPM, Enterprise Architekt
 • Wiedza na temat komunikacji miedzy systemami (REST, KAFKA, WSO2)
 • Doświadczenie w projektach związanych z rozwojem systemów IT
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Doświadczenie w obszarze analizy biznesowej i systemowej oraz we współpracy z programistami i testerami
 • Wykształcenie techniczne – informatyka lub pokrewne
 • Płynna znajomość języka polskiego
 • Wymagane przebywanie na terenie Polski

Nr oferty 231113-094P9

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work

Join our team in the role of System Analyst to strengthen the teams responsible for the development of credit processes supporting sales and after-sales service in online banking. These processes are to enable customers to apply for various forms of financing, which will be done automatically. The solution will be modular, allowing implementation by independent teams. Some of the modules will be external modules with integration using REST APIs.

Your role

 • Collaborate with business units in defining requirements
 • Modeling business / system processes and describing functional business processes in UML or BPMN
 • Creating documentation for ongoing application changes
 • Collaborate and consult on technical solutions with designers, developers and testers
 • Delivering changes of appropriate quality according to procedures

Your skills
 • Ability to create and read UML, BPM, Enterprise Architect models
 • Knowledge of communication between systems (REST, KAFKA, WSO2)
 • Experience in projects related to the development of IT systems
 • Knowledge of relational databases
 • Experience in the area of business and system analysis and in cooperation with developers and testers
 • Technical education - computer science or related field
 • Fluent knowledge of Polish language
 • Residency in Poland required

Job no. 231113-094P9

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?