This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

Dołącz do naszego zespołu w roli Testera, który wzmocni zespoły odpowiedzialne za rozwój procesów kredytowych wpierających sprzedaż oraz obsługę posprzedażową w bankowości internetowej. Procesy te mają umożliwić klientom wnioskowanie o różnego rodzaju formy finansowania, co będzie odbywać się w sposób automatyczny. Rozwiązanie będzie modularne co pozwoli na implementacje przez niezależne zespoły. Część modułów to moduły zewnętrzne z integracją wykorzystującą REST API.

W związku ze specyfiką projektu, realizowane będą zarówno testy manualne jak i automatyczne w zmiennych proporcjach.

Jeśli spełniasz poniższe wymagania, dołącz do nas już dziś!

Twoje zadania

 • Testy funkcjonalne mikroserwisów
 • Współpraca i konsultacja rozwiązań technicznych z projektantami i programistami, testerami
 • Prowadzenie testów manualnych: integracyjnych, funkcjonalnych (w oparciu o wymagania i procesy biznesowe) oraz akceptacyjnych
 • Projektowanie nowych i utrzymanie testów automatycznych oraz rozwijanie systemu zautomatyzowanych testów
 • Tworzenie i dokumentowanie przypadków testowych oraz scenariuszy testów
 • Analiza błędów aplikacji

Twoje umiejętności
 • 3 lata doświadczenia w manualnym testowaniu aplikacji webowych
 • Doświadczenie w testowaniu API z wykorzystaniem Postman lub Swagger
 • Praktyczna umiejętność implementowania testów automatycznych w Java
 • Znajomość narzędzi do automatyzacji testów (np. Selenium/Selenide, REST Assured, środowisk CI/CD, frameworka BDD JBehave)
 • Znajomość języka zapytań SQL
 • Wymagana płynna znajomość języka polskiego
 • Wymagane przebywanie na terenie Polski

Nr oferty 231114-T2D5H

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work

Join our team in the role of Tester to strengthen the teams responsible for the development of credit processes that support sales and after-sales service in online banking. These processes are to enable customers to apply for various forms of financing, which will be done automatically. The solution will be modular which will allow implementation by independent teams. Some of the modules are external modules with integration using REST API.

Due to the nature of the project, both manual and automatic tests will be implemented in variable proportions.

If you meet the following requirements, join us today!

Your role

 • Functional testing of microservices
 • Cooperation and consultation of technical solutions with designers and developers, testers
 • Conducting manual tests: integration, functional (based on requirements and business processes) and acceptance tests
 • Designing new and maintaining automated tests and developing automated test system
 • Creating and documenting test cases and test scenarios
 • Analysis of application errors

Your skills
 • 3 years of experience in manual testing of web applications
 • Experience in API testing using Postman or Swagger
 • Practical ability to implement automated tests in Java
 • Knowledge of test automation tools (e.g. Selenium/Selenide, REST Assured, CI/CD environments, BDD framework JBehave)
 • Knowledge of SQL query language
 • Fluency in Polish language required
 • Residency in Poland required

Job no. 231114-T2D5H

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?