This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • MS Azure
 • IaC
 • Cloud Adoption Framework

Dodatkowe atuty:

 • Azure DevOps
 • Azure Migrate
 • Azure Automation
 • Landing Zone
 • Azure Monitor
 • Azure Networking
 • Microsoft Intune
 • Azure Virtual Machines
 • App Services
 • Azure SQL Database
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Active Directory
 • Kubernetes
 • Docker
 • Microsoft Defender for Cloud

Centrum Kompetencyjne IT Operations liczy ponad 500 specjalistów. Nasz zespół wspiera klientów w czterech głównych obszarach: Infrastruktura IT, Cyberbezpieczeństwo, Service Desk oraz ServiceNow. Realizowane projekty obejmują ponad 400 000 użytkowników w 3200 różnych lokalizacjach.

Twoje zadania

 • Wdrażanie usług chmurowych, w tym migracji aplikacji i infrastruktury
 • Konfiguracja i automatyzacja usług w Azure
 • Tworzenie fundamentów usługi (Landing Zone) za pomocą kodu
 • Wdrażanie usług bezpieczeństwa (Defender) i monitoringu 
 • Aktualizacje dokumentacji utrzymywanych rozwiązań
 • Wsparcie techniczne dla wdrażanych rozwiązań

Twoje umiejętności
 • 3 lata doświadczenia w roli Administratora Azure
 • Znajomość języka Terraform lub Bicep w zakresie tworzenia kodu infrastruktury
 • Umiejętność korzystania ze rozwiązań CI/CD takich jak Azure DevOps Pipeline lub GitHub Actions
 • Wiedza na temat rozwiązań z zakresu infrastruktury, sieci, disaster recovery oraz backup
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie w zakresie zagadnień technicznych
 • Doświadczenie w zakresie narzędzi monitorowania i analizy (np. Azure Monitor)
 • Posiadanie zdanego egzaminu AZ-104 będzie dodatkowym atutem
 • Wymagana płynna znajomość języka polskiego
 • Wymagane przebywanie na terenie Polski

Nr oferty 231115-GMUWX

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • MS Azure
 • IaC
 • Cloud Adoption Framework

Nice to have:

 • Azure DevOps
 • Azure Migrate
 • Azure Automation
 • Landing Zone
 • Azure Monitor
 • Azure Networking
 • Microsoft Intune
 • Azure Virtual Machines
 • App Services
 • Azure SQL Database
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Active Directory
 • Kubernetes
 • Docker
 • Microsoft Defender for Cloud

The IT Operations Competence Center has more than 500 specialists. Our team supports customers in four main areas: IT Infrastructure, Cyber Security, Service Desk and ServiceNow.The ongoing projects cover more than 400,000 users in 3,200 different locations.

Your role

 • Deploying cloud services, including application and infrastructure migration
 • Configuring and automating services in Azure
 • Creating the foundation of a service (Landing Zone) using code
 • Deploying security (Defender) and monitoring services
 • Updating the documentation of the maintained solutions
 • Technical support for deployed solutions

Your skills
 • 3 years of experience in an Azure Administrator role
 • Knowledge of Terraform or Bicep language for infrastructure code development
 • Ability to use CI/CD solutions such as Azure DevOps Pipeline or GitHub Actions
 • Knowledge of infrastructure, network, disaster recovery and backup solutions
 • English at a communicative level, both oral and written, on technical topics
 • Experience with monitoring and analysis tools (e.g. Azure Monitor)
 • Possession of a passed AZ-104 exam will be an added advantage
 • Fluency in the Polish language required
 • Residency in Poland required

Job no. 231115-GMUWX

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?