This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa

Jesteśmy zgranym zespołem specjalistów, posiadających szeroką wiedzę w zakresie sprzedaży i dostarczania usług IT. Nie boimy się wyzwań, poszukujemy nowych rozwiązań oraz wzajemnie się motywujemy. Dołączając do naszego zespołu będziesz mieć możliwość szlifowania warsztatu sprzedażowego, negocjacyjnego i rekrutacyjnego oraz poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii.

Chętnie podzielimy się z Tobą naszym doświadczeniem i wiedzą, dlatego jeśli jesteś otwarty na nowe wyzwania w świecie IT, chciałbyś rozwijać swoje umiejętności w sprzedaży, a w pracy koncentrujesz się osiąganiu celów oraz budowaniu pozytywnych relacji dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Wsparcie w obszarze rekrutacji — prowadzenie rozmów ze specjalistami IT, przeszukiwanie bazy danych kandydatów pod kątem rekrutowanych profili IT, prowadzenie aktywnych działań rekrutacyjnych na LinkedIn
 • Wsparcie w analizie zapytań oraz przy tworzeniu ofert dla klientów działu
 • Pomoc administracyjna w działaniach sprzedażowych
 • Bliska współpraca z zespołem konsultantów IT i programistów, Działem Rekrutacji, HR i Administracji
 • Wsparcie zespołu sprzedażowego w codziennych zadaniach, organizowanie i udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Kontakt e-mailowy i telefoniczny z kandydatami oraz pracownikami, później także z klientami

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe lub status studenta
 • Chęć zdobywania doświadczenia i  dalszego rozwoju w obszarze sprzedaży usług IT
 • Otwartość na nowe wyzwania, proaktywna postawa i chęć uczenia się
 • Odpowiedzialność i dokładność w ramach wykonywanych zadań
 • Team spirit, gotowość do pracy w dynamicznym, zróżnicowanym zespole
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności: Outlook, Word, Excel, PowerPoint
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Nr oferty 231116-C0AKA

Possible location
 • Warsaw

We are a close-knit team of professionals with extensive knowledge in sales and delivery of IT services. We are not afraid of challenges, we look for new solutions and motivate each other. Joining our team, you will have the opportunity to polish your sales, negotiation and recruitment skills and expand your knowledge of modern technologies.

We are happy to share our experience and knowledge with you, so if you are open to new challenges in the world of IT, would like to develop your skills in sales, and at work you focus on achieving goals and building positive relationships, join us!

Your role

 • Support in the area of recruitment - conducting interviews with IT specialists, searching the database of candidates for recruited IT profiles, conducting active recruitment activities on LinkedIn
 • Support in the analysis of inquiries and in the creation of offers for the department's clients
 • Administrative assistance in sales activities
 • Work closely with the team of IT consultants and developers, Recruitment, HR and Administration departments
 • Supporting the sales team in daily tasks, organizing and participating in internal and external meetings
 • Email and telephone contact with candidates and employees, later also with clients

Your skills
 • Higher education or student status
 • Willingness to gain experience and further development in the field of IT services sales
 • Openness to new challenges, proactive attitude and willingness to learn
 • Responsibility and accuracy in the tasks performed
 • Team spirit, willingness to work in a dynamic, diverse team
 • Developed communication skills
 • Knowledge of MS Office package, in particular: Outlook, Word, Excel, PowerPoint
 • Knowledge of English at a communicative level

Job no. 231116-C0AKA

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?