This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Wrocław
Technologie i narzędzia
 • Active Directory
 • MS Windows

IT Operations to Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania: stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), baz danych (SQL, Oracle) oraz aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

Poszukujemy Specjalistów do spraw wsparcia IT otwartych na realizację zadań stacjonarnie w siedzibach klienta (10-20 km od Wrocławia) w trybie zmianowym (24/7). W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, gwarantujemy możliwości dalszego rozwoju w wybranym kierunku.

Twoje zadania

 • Wsparcie IT użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych – związanych z aplikacjami, systemami oraz sprzętem komputerowym
 • Przygotowanie komputerów użytkowników do pracy
 • Bieżąca obsługa i naprawa problemów, pojawiających się w siedzibie klienta
 • Podstawowa konfiguracja serwerów, sieci LAN/WAN Wi-Fi
 • Poznanie mechanizmów monitoringu i analizy infrastruktury IT
 • Realizowanie zadań zgodnie z międzynarodowymi standardami świadczenia usług informatycznych ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000  

Twoje umiejętności
 • Minimum pół roku doświadczenia – w tym staże, praktyki
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Znajomość budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym 24/7
 • Biegłość w konfiguracji aplikacji MS Outlook, Teams oraz funkcji programów MS Word, MS Excel
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi
 • Umiejętności interpersonalne, komunikatywność i otwartość
 • Dobra organizacja własnej pracy

Mile widziane:

 • Wykształcenie techniczne
 • Prawo jazdy kat. B

Nr oferty 231116-RVMCZ

Possible location
 • Wroclaw
Technologies & tools
 • Active Directory
 • MS Windows

IT Operations is a Competence Center responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of: workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung); servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), databases (SQL, Oracle) and applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are looking for IT Support Specialists who are open to performing tasks stationary at client sites (10-20 km from Wroclaw) in shift mode (24/7). Depending on your experience, preferences as to the form of employment, types of tasks and financial expectations, we guarantee opportunities for further development in the chosen direction.

Your role

 • IT support of users in solving technical problems - related to applications, systems and computer hardware
 • Preparation of users' computers for operation
 • Ongoing maintenance and repair of problems, arising at the customer's premises
 • Basic configuration of servers, LAN/WAN Wi-Fi networks
 • Familiarity with the mechanisms of monitoring and analysis of IT infrastructure
 • Performing tasks in accordance with international standards of IT service delivery ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000

Your skills
 • Minimum six months of experience - including internships, apprenticeships
 • Good knowledge of English both spoken and written - a prerequisite
 • Knowledge of computer hardware design and basic configuration elements
 • Willingness to work in shifts 24/7
 • Proficiency in configuration of MS Outlook, Teams applications and MS Word, MS Excel functions
 • Knowledge of issues related to the configuration and maintenance of LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Interpersonal skills, communication skills and openness
 • Good organization of own work

Optional:

 • Technical education
 • Category B driver's license

Job no. 231116-RVMCZ

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?