This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Kraków
Technologie i narzędzia
 • Voice technologies
 • eCommunication technologies
 • Trading technologies
 • Nice
 • ITSM
 • Verba&Veritas

Poszukujemy doświadczonych i zmotywowanych ekspertów ds. rejestracji mobilnej. Jeśli masz pasję do technologii i chcesz być częścią globalnego projektu Voice and eCom Record Keeping dla Klienta z branży bankowej, to ta oferta jest dla Ciebie!

Będziesz częścią zespołu odpowiedzialnego za nowo powstałą platformę w Polsce, która ma za zadanie zapewnić przestrzeganie regulacji dotyczących przechowywania zapisów głosowych i eCom. Twoje zadania będą obejmować nie tylko rozwój aplikacji, ale także definiowanie, implementację i optymalizację narzędzi oraz automatyzację działań w ramach domeny Record Keeping.

Twoje zadania

 • Dostarczanie różnorodnych usług rejestrowania
 • Zarządzanie technologią, zapewniając jej maksymalną dostępność i utrzymanie na odpowiednim poziomie technicznym w celu wsparcia i konserwacji
 • Odpowiedzialność za różne projekty oraz ciągłe procesy zmian wokół działań projektowych i produkcyjnych
 • Dołączanie do zespołów projektowych, pełnienie roli Eksperta ds. rejestracji mobilnej, dostarczając ogólną wiedzę i wskazówki dotyczące aspektów projektowej architektury
 • Nawiązywanie kontaktów z zewnętrznymi partnerami i dostawcami
 • Tworzenie szczegółowej dokumentacji architektonicznej
 • Utrzymywanie aktualnej wiedzy na temat istniejących i nowych trendów w rejestracji mobilnej

Twoje umiejętności
 • Znajomość systemów i technologii rejestrowania mobilnego (NICE, VERBA, rozwiązania do rejestrowania mobilnego: Movius, Truphone)
 • Znajomość serwera Microsoft Windows oraz narzędzi produktywności
 • Wiedza z zakresu standardowych metodologii dostarczania usług (ITIL, COBIT)
 • Umiejętność projektowania rozwiązań opartych na wymaganiach biznesowych
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego

Nr oferty 240215-NH6EH

Possible locations
 • Warsaw
 • Cracow
Technologies & tools
 • Voice technologies
 • eCommunication technologies
 • Trading technologies
 • Nice
 • ITSM
 • Verba&Veritas

We are looking for experienced and motivated mobile record keeping experts. If you have a passion for technology and want to be part of a global Voice and eCom Record Keeping project for a client in the banking industry, then this offer is for you!

You will be part of a team responsible for a newly established platform in Poland to ensure compliance with voice and eCom record keeping regulations. Your tasks will include not only application development, but also definition, implementation and optimization of tools and automation of activities within the Record Keeping domain.

Your role

 • Provide a variety of recording services
 • Manage technology, ensuring maximum availability and maintaining it at the appropriate technical level for support and maintenance
 • Responsibility for various projects and continuous change processes around project and production activities
 • Joining project teams, acting as Mobile Registration Expert, providing general knowledge and guidance on design aspects of the architecture
 • Establish relationships with external partners and suppliers
 • Create detailed architectural documentation
 • Maintaining up-to-date knowledge of existing and new trends in mobile registration

Your skills
 • Knowledge of mobile recording systems and technologies (NICE, VERBA, mobile recording solutions: Movius, Truphone)
 • Knowledge of Microsoft Windows server and productivity tools
 • Knowledge of standard service delivery methodologies (ITIL, COBIT)
 • Ability to design solutions based on business requirements
 • Very good knowledge of Polish and English language

Job no. 240215-NH6EH

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj Poleć znajomego

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?