This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Wrocław
 • Praca zdalna

Jesteś ekspertem w obszarze technologii IT? Czujesz satysfakcję, kiedy ktoś może się od Ciebie uczyć? Potrzebujesz wyzwań i chcesz rozwijać swoją karierę zawodową jako Trener IT? Właśnie Ciebie szukamy!

Jako Praktyka Szkoleniowa Sii realizujemy kursy IT z wielu obszarów zarówno dla organizacji jak i dla odbiorców indywidualnych. Ze względu na dynamiczny rozwój i zainteresowanie naszych Klientów ofertą szkoleń otwieramy możliwość współpracy dla nowych trenerów.

Oferujemy: szansę na realizację projektów dla największych marek w Polsce i na świecie, atrakcyjne wynagrodzenie, przy systematycznej, długotrwałej współpracy – współfinansowanie akredytacji i certyfikacji, możliwość współpracy B2B.

Twoje zadania

 • Realizacja szkoleń w formie online lub stacjonarnych
 • Tworzenie programów szkoleniowych
 • Realizacja szkoleń na podstawie zakresów merytorycznych dostarczonych przez Sii
 • Dbanie o aktualność i poprawność materiałów szkoleniowych
 • Prowadzenie webinarów promocyjnych
 • Udział w spotkaniach z klientami i wsparcie merytoryczne w przygotowaniu oferty

Twoje umiejętności
 • Umiejętność atrakcyjnego i prowadzenia szkoleń
 • Co najmniej 3-5 lat doświadczenia w branży IT
 • Minimum 2 lata doświadczenie zawodowego w obszarze realizacji szkoleń lub wykładów
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego, francuskiego lub włoskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie szkoleń będzie dodatkowym atutem

Mile widziane:

 • Znajomość co najmniej jednej technologii lub metodologii: Agile/Scrum, AI (m.in. Microsoft Copilot), Apache Kafka,  Blockchain, DevOps, Java, Jira, Microsoft (Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Power Platform), PowerBI, Python, SAFe (Scaled Agile Framework), Salesforce, SAP, ServiceNow
 • Wiedza z obszaru: analizy biznesowej, Business Inteligence, Change Management, Cybersecurity (CISSP, OSCP), Design/UX, Frontend, Lean Management, Testing QA, zarządzania projektami (PRINCE 2, PMBOK)

Nr oferty 240409-9WSWU

Possible locations
 • Warsaw
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Wroclaw
 • Remote work

Are you an expert in the area of IT technology? Do you feel satisfaction when someone can learn from you? Do you need challenges and want to develop your career as an IT Trainer? We are looking for you!

As a Sii Training Practice, we implement IT courses in many areas for both organizations and individual customers. Due to the dynamic development and interest of our clients in our training offer, we are opening the possibility of cooperation for new trainers.

We offer: a chance to implement projects for the largest brands in Poland and abroad, attractive remuneration, with systematic, long-term cooperation - co-financing of accreditation and certification, the possibility of B2B cooperation.

Your role

 • Delivery of online or onsite training
 • Creation of training programs
 • Execution of trainings on the basis of substantive scopes provided by Sii
 • Taking care for up-to-dateness and correctness of training materials
 • Conducting promotional webinars
 • Participation in meetings with clients and substantive support in preparation of an offer

Your skills
 • Ability to attract and deliver training
 • At least 3-5 years of experience in the IT industry
 • Minimum 2 years of professional experience in the area of training delivery or lectures
 • Knowledge of English, German, Ukrainian, French or Italian at a level capable of delivering training will be an advantage

Optional:

 • Knowledge of at least one technology or methodology: Agile/Scrum, AI (including Microsoft Copilot), Apache Kafka, Blockchain, DevOps, Java, Jira, Microsoft (Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Power Platform), PowerBI, Python, SAFe (Scaled Agile Framework), Salesforce, SAP, ServiceNow
 • Knowledge in the areas of: business analysis, Business Intelligence, Change Management, Cybersecurity (CISSP, OSCP), Design/UX, Frontend, Lean Management, Testing QA, project management (PRINCE 2, PMBOK)

Job no. 240409-9WSWU

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?