This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
Technologie i narzędzia
 • CATIA V5
 • TeamCenter

Dołącz do naszego zespołu, w którym zyskasz możliwość współtworzenia przyszłości motoryzacji w Polsce! Zespół będzie pracować nad pionierskim projektem samochodu elektrycznego. 

W zależności od posiadanego doświadczenia dołączysz do teamu jednego z czterech Product Ownerów, z których każdy obejmie odpowiedzialność za projekt w wyznaczonych obszarach samochodu:

Wnętrze Samochodu: Tworzenie ergonomicznego i funkcjonalnego wnętrza, które łączy komfort z nowoczesnym designem części takich jak fotele, dywaniki, deska rozdzielcza.

Elementy Składowe Nadwozia: Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych oraz montowanych do karoserii, zapewniając nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także trwałość.

Struktura Nadwozia: Odpowiedzialność za stalową konstrukcję nośną samochodu oraz techniki produkcji, które zapewnią bezpieczeństwo i wytrzymałość.

Ruchome Części Nadwozia: Projektowanie drzwi, maski silnika czy klapy bagażnika, zapewniając płynne działanie i estetyczny wygląd. 

Twoje zadania

 • Gromadzenie wymagań dotyczących projektu w jednym z czterech wyznaczonych obszarów
 • Utrzymywanie aktywnego kontaktu z dostawcami i nadzór nad dostarczanymi projektami
 • Przeprowadzanie analizy problemów i symulacji oraz kierowanie globalną analizą projektu w swojej dziedzinie
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie planu projektu oraz zapewnienie jakości do etapu prototypowania
 • Zapewnienie zgodności wymagań dotyczących materiałów, procesów, wymagań branżowych w danych dostarczanych przez dostawców

Twoje umiejętności
 • Doświadczenie w firmach OEM/Tier1 na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość produktu automotive w jednym z 4 wspomnianych obszarów
 • Znajomość narzędzi takich jak CATIA V5 oraz TeamCenter do czytania i analizy rysunków i modeli 3D
 • Umiejętność skutecznego zarządzania projektami
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Nr oferty 240419-Q2MMO

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
Technologies & tools
 • CATIA V5
 • TeamCenter

Join our team, where you will gain the opportunity to co-create the future of motoring in Poland! The team will work on a pioneering electric car project.

Depending on your experience, you will join a team of one of four Product Owners, each of whom will take responsibility for the project in designated areas of the car:

Car Interior: Creating an ergonomic and functional interior that combines comfort with modern design of parts such as seats, floor mats, dashboard.

Body Components: Designing plastic and body-mounted components, ensuring not only an attractive appearance but also durability.

Body Structure: Responsibility for the car's steel superstructure and manufacturing techniques to ensure safety and durability.

Moving Body Parts: Designing the doors, hood or trunk lid, ensuring smooth operation and aesthetic appearance.

Your role

 • Gather project requirements in one of four designated areas
 • Maintain active contact with suppliers and oversee delivered projects
 • Conducting problem analysis and simulations and leading the global project analysis in your area
 • Responsibility for adherence to the project plan and quality assurance up to the prototyping stage
 • Ensure compliance of material, process, industry requirements in data provided by suppliers

Your skills
 • Experience in OEM/Tier1 companies in a similar position
 • Practical knowledge of automotive product in one of the 4 mentioned areas
 • Knowledge of tools such as CATIA V5 and TeamCenter to read and analyze drawings and 3D models
 • Ability to manage projects effectively
 • Excellent communication skills
 • Very good knowledge of English language

Job no. 240419-Q2MMO

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?