This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Warszawa
 • Lublin
 • Łódź

Dział Księgowości Sii to ponad 30 osobowy zespół pełen pasji i zaangażowania.

Odpowiadamy za kompleksowe wsparcie firmy w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego. Wykorzystujemy w naszej pracy nowoczesne narzędzia IT.

Jeśli chcesz pracować w przyjaznej atmosferze, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, wspierać nasz biznes poprzez łączenie kwestii podatkowych z rozwojem firmy – dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Doradztwo w obszarze podatków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z cenami transferowymi
 • Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych
 • Weryfikacja umów, porozumień i innych dokumentów w zakresie podatkowym
 • Przygotowywanie opinii podatkowych, wniosków o interpretacje
 • Wsparcie w kontroli dokumentacji księgowej pod względem ryzyka podatkowego
 • Przygotowywanie raportów i podsumowań dla Głównej Księgowej, Dyrektora Finansowego i Zarządu
 • Pomoc przy redagowaniu pism do organów podatkowych – udzielanie informacji
 • Współpraca z innymi departamentami spółki w obszarze zagadnień podatkowych
 • Monitorowanie zmian w przepisach podatkowych oraz monitorowanie bieżącego orzecznictwa

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe prawo, finanse lub pokrewne
 • Min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze podatków i cen transferowych (doświadczenie zdobyte w firmie doradczej będzie atutem)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Rozwinięte umiejętności analityczne i logicznego myślenia
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność priorytetyzacji zadań
 • Zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy
 • Gotowość do współpracy z menedżerami różnych działów

Nr oferty 240402-ZN8DC

Possible locations
 • Warsaw
 • Lublin
 • Lodz

Sii's Accounting Department is a team of over 30 people full of passion and commitment.

We are responsible for comprehensive support of the company within the scope of accounting and tax advisory. We use modern IT tools in our work.

If you want to work in a friendly atmosphere, share knowledge and experience, support our business by combining tax issues with the development of the company - join us!

Your role

 • Advice in the area of taxes with particular emphasis on transfer pricing issues
 • Preparation of transfer pricing documentation
 • Verification of contracts, agreements and other documents in the tax field
 • Preparation of tax opinions, requests for interpretations
 • Support in the control of accounting documentation in terms of tax risks
 • Preparation of reports and summaries for the Chief Accountant, CFO and the Board of Directors
 • Assistance in drafting letters to tax authorities - providing information
 • Cooperation with other departments of the company in the area of tax issues
 • Monitoring changes in tax laws and monitoring current case law

Your skills

 • University degree in law, finance or related field
 • Min. 3 years of experience in a similar position in the area of taxes and transfer pricing (experience gained in a consulting company will be an advantage)
 • Very good knowledge of tax regulations
 • Knowledge of English at the level of min. B2
 • Developed analytical and logical thinking skills
 • Good organization of work and ability to prioritize tasks
 • Commitment and positive attitude to work
 • Willingness to cooperate with managers of various departments


Job no. 240402-ZN8DC

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?