This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Microsoft Dynamics 365 F/SCM
 • Azure
 • Power Platform
 • Azure DevOps
 • Service Bus
 • Event grid
 • Azure Functions
 • Azure Apps
 • SQL
 • Transact-SQL

Dodatkowe atuty:

 • Azure Data Lake
 • Azure Data Factory
 • Azure Storage
 • Dataverse
 • Logic Apps
 • Cloud Events
 • Power Automate
 • .NET

Centrum Kompetencyjne Dynamics 365 w Sii  to ponad 170 doświadczonych specjalistów – Konsultantów, Architektów, Programistów, którzy zdobyli doświadczenie w pracy przy projektach wdrożeniowych, migracjach systemu do najnowszej wersji Dynamics 365 F&SCM, ale także projektach z obszaru rozwoju i utrzymania czy budowy produktów Dynamics 365.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy Architekta Dynamics F/SCM, który będzie tworzył koncepcję/architekturę rozwiązań opartych o Dynamics 365 F/SCM oraz Power Platform.

Twoje zadania

 • Udział w projektach w roli eksperta, odpowiedzialnego za koncepcję i budowę rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem wartości biznesowej, które są oparte o Dynamics 365 F/SCM, Azure i Power Platform
 • Tworzenie architektury dla rozwiązań biznesowych oraz integracji
 • Ocena wymagań i założeń oraz kluczowych komponentów, szacowanie kosztów i nakładu pracy dla każdego komponentu
 • Dostarczanie produktów lub usług na czas, zgodnie z ustalonym budżetem, zakresem, standardami jakościowymi, terminarzem i umową
 • Doradzanie klientom w optymalnym podejściu do transformacji cyfrowej
 • Identyfikacja wymagań, ocena ryzyka w trakcie procesu sprzedaży
 • Wsparcie w opracowywaniu ofert technicznych i kosztorysowaniu projektów
 • Przewidywanie i zgłaszanie zagrożeń w obszarze technicznej realizacji projektu
 • Współpraca z zespołem Konsultantów/Programistów w przygotowywaniu rozwiązań dla klientów

Twoje umiejętności
 • Znajomość funkcjonalnych modułów Microsoft Dynamics 365 (Finanse, Sprzedaż, Zakupy, Projekty, Magazyn, Produkcji), w tym przynajmniej jeden w stopniu eksperckim
 • Wiedza na temat elementów platformy chmurowej Azure oraz wzorców projektowych stosowanych w integracji z wykorzystaniem platform chmurowych i łączenia p2p
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z programowaniem dla Microsoft Dynamics 365 F&SCM/AX
 • Wiedza z zakresu zagadnień związanych z administracją SQL Server oraz podstawowa znajomość Transact-SQL
 • Znajomość Azure DevOps oraz rozwiązań Power Platform
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w projekcie
 • Zdolność do analitycznego myślenia, mapowania „jak jest" a "jak ma być”
 • Umiejętność delegowania zadań, identyfikowania problemów i samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań
 • Kreatywność, ciekawość, nieszablonowe myślenie i pasja, otwarty umysł, umiejętność uczenia się
 • Komunikatywność i umiejętność budowania relacji

Nr oferty 240417-MFZHN

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Microsoft Dynamics 365 F/SCM
 • Azure
 • Power Platform
 • Azure DevOps
 • Service Bus
 • Event grid
 • Azure Functions
 • Azure Apps
 • SQL
 • Transact-SQL

Nice to have:

 • Azure Data Lake
 • Azure Data Factory
 • Azure Storage
 • Dataverse
 • Logic Apps
 • Cloud Events
 • Power Automate
 • .NET

The Dynamics 365 Competence Center at Sii consists of more than 170 experienced professionals - Consultants, Architects, Developers, who have gained experience working on implementation projects, system migrations to the latest version of Dynamics 365 F&SCM, but also projects in the area of development and maintenance or building Dynamics 365 products.

Currently, we are looking for a Dynamics F/SCM Architect to join our team, who will create the concept/architecture of solutions based on Dynamics 365 F/SCM and Power Platform.

Your role

 • Participate in projects as an expert, responsible for conceptualizing and building solutions optimized for business value that are based on Dynamics 365 F/SCM, Azure and Power Platform
 • Creating architecture for business solutions and integrations
 • Evaluating requirements and assumptions and key components, estimating cost and effort for each component
 • Deliver products or services on time, according to agreed budget, scope, quality standards, timeline and contract
 • Advise clients on the optimal approach to digital transformation
 • Identify requirements, assess risks during the sales process
 • Support development of technical proposals and project costing
 • Anticipate and report risks in the area of technical project implementation
 • Collaborate with the Consultant/Programmer team in preparing solutions for clients

Your skills

 • Knowledge of functional Microsoft Dynamics 365 modules (Finance, Sales, Purchasing, Projects, Warehouse, Manufacturing), including at least one at an expert level
 • Knowledge of Azure cloud platform elements and design patterns used in integration using cloud platforms and p2p connectivity
 • Minimum of 5 years of work experience related to programming for Microsoft Dynamics 365 F&SCM/AX
 • Knowledge of SQL Server administration issues and basic knowledge of Transact-SQL
 • Knowledge of Azure DevOps and Power Platform solutions
 • English language at a level to communicate freely in the project
 • Ability to think analytically, mapping "how things are" versus "how they should be"
 • Ability to delegate tasks, identify problems and be independent in finding solutions
 • Creativity, curiosity, out-of-the-box thinking and passion, open mind, ability to learn
 • Communicativeness and ability to build relationships


Job no. 240417-MFZHN

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj Poleć znajomego

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?