This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Agile
 • Scrum
 • Build automation
 • SNOW
 • ITIL
 • Excel

Dodatkowe atuty:

 • Amazon AWS
 • Azure

Dołącz do naszego zespołu jako Service Delivery Manager na rynek niemiecki. Projekt, do którego dołączysz, będzie związany z dostarczaniem usług i innowacyjnych rozwiązań technicznych w obszarze telekomunikacji, a swoimi działaniami będziesz wspierać budowanie strategii obsługi klienta, oraz napędzanie wzrostu ze szczególnym naciskiem na up-sell i odnawianie umów.

Jeśli jesteś zmotywowanym profesjonalistą, gotowym na wyzwania i poszukujesz możliwości rozwoju w branży telekomunikacyjnej, dołącz do nas!

Twoje zadania

 • Opracowanie strategii obsługi klienta
 • Odpowiedzialność za budowanie trwałych relacji i utrzymanie klientów poprzez wysoką jakość usług
 • Tworzenie ofert zgodnych z potrzebami klientów
 • Monitorowanie i negocjowanie warunków umów, zapewnienie ich zgodności
 • Prowadzenie up-sellingu i odnawianie umów, dbając o satysfakcję klienta
 • Zarządzanie przychodami i kosztami (P&L)
 • Określanie konkurencyjnych cen, uwzględniając potrzeby klientów i cele firmy
 • Zapewnienie zgodności z regulacjami poprzez audyty i monitorowanie procesów
 • Nadzór nad terminowym fakturowaniem i realizacją płatności

Twoje umiejętności
 • Umiejętność efektywnego zarządzania relacjami z klientem, w tym budowania trwałych relacji i rozwijania biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy na rynku niemieckim
 • Doświadczenie w zarządzaniu/dostarczaniu projektów obszarze telekomunikacji lub IT
 • Wiedza z zakresu procesów i praktyk związanych z dostarczaniem usług telekomunikacyjnych oraz rozwiązań IT opartych na chmurze (AWS lub Azure)
 • Znajomość metodologii zarządzania ITIL w kontekście świadczenia usług telekomunikacyjnych i IT
 • Doskonałe umiejętności analityczne i raportowania, w tym biegła znajomość programu Excel do analizy danych i przygotowywania raportów
 • Kompetencje we współpracy z różnymi zespołami, w tym zespołami technicznymi, sprzedażowymi i wsparcia klienta
 • Wymagana biegła znajomość języka niemieckiego oraz angielskiego

Nr oferty 240508-AH0PE

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Agile
 • Scrum
 • Build automation
 • SNOW
 • ITIL
 • Excel

Nice to have:

 • Amazon AWS
 • Azure

Join our team as Service Delivery Manager for the German market. The project you will join will be related to the delivery of services and innovative technical solutions in the telecommunications area, and with your actions you will support the building of customer service strategies, and driving growth with a particular focus on up-sell and contract renewals.

If you are a motivated professional, ready for a challenge and looking for growth opportunities in the telecommunications industry, join us!

Your role

 • Develop customer service strategies
 • Responsibility for building lasting relationships and retaining customers through quality service
 • Create offers in accordance with customer needs
 • Monitoring and negotiating contract terms, ensuring compliance
 • Conducting up-selling and contract renewals, ensuring customer satisfaction
 • Managing revenue and expenses (P&L)
 • Determine competitive pricing, taking into account customer needs and company objectives
 • Ensure regulatory compliance through audits and process monitoring
 • Overseeing timely invoicing and payment processing

Your skills

 • Ability to effectively manage client relationships, including building lasting relationships and business development, with particular emphasis on the German market environment
 • Experience in managing/delivering projects in the telecommunications or IT area
 • Knowledge of processes and practices related to the delivery of telecommunications services and cloud-based IT solutions (AWS or Azure)
 • Knowledge of ITIL management methodologies in the context of telecom and IT service delivery
 • Excellent analytical and reporting skills, including proficiency in Excel for data analysis and report preparation
 • Competence in collaborating with various teams, including technical, sales and customer support teams
 • Fluency in German and English required


Job no. 240508-AH0PE

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj Poleć znajomego

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?