This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Łódź
 • Opole
 • Wrocław
Technologie i narzędzia
 • Active Directory
 • Microsoft Windows

IT Operations to Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za realizację zadań i projektów w obszarze utrzymania stanowisk roboczych i urządzeń mobilnych: komputerów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, drukarek (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung), serwerów, systemów operacyjnych, sieci (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), baz danych (SQL, Oracle), aplikacji (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

Poszukujemy Specjalistów ds. wsparcia IT otwartych na realizację zadań stacjonarnych z biura klienta, pracę z biura w jednym z oddziałów Sii, a także zadań wyjazdowych w obszarze danego województwa.

W zależności od Twojego doświadczenia, preferencji co do formy zatrudnienia, rodzajów zadań oraz oczekiwań finansowych, gwarantujemy możliwości dalszego rozwoju w wybranym kierunku. Nie czekaj, aplikuj!

Twoje zadania

 • Rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników
 • Przygotowywanie sprzętu komputerowego
 • Inwentaryzacja sprzętu komputerowego
 • Współpraca przy realizowaniu zamówień na sprzęt IT
 • Zarządzanie w Active Directory
 • Podstawowa konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Współpraca z zespołami wyższych linii wsparcia – smart hands
 • Poznanie mechanizmów monitoringu i analizy infrastruktury IT
 • Realizowanie zadań zgodnie z międzynarodowymi standardami świadczenia usług informatycznych ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000

Twoje umiejętności
 • Minimum pół roku doświadczenia – w tym staże, praktyki
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – warunek konieczny
 • Wiedza na temat budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji
 • Dobra znajomość systemu Microsoft Windows
 • Znajomość konfiguracji aplikacji MS Outlook, Teams oraz funkcji programów MS Word, MS Excel
 • Praktyczna znajomość usługi MS Active Directory
 • Wiedza w zakresie zagadnień związanych z konfiguracją i utrzymaniem sieci LAN/WAN i Wi-Fi
 • Znajomość zagadnień związanych z konfiguracją serwerów
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, otwartość
 • Dobra organizacja własnej pracy
 • Prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

 • Wykształcenie techniczne

Nr oferty 240513-SKWCG

Possible locations
 • Lodz
 • Opole
 • Wroclaw
Technologies & tools
 • Active Directory
 • Microsoft Windows

IT Operations is a Competence Center responsible for carrying out tasks and projects in the area of maintenance of workstations and mobile devices: computers, laptops, tablets, cell phones, printers (DELL, HP, Lenovo, Apple, Samsung), servers, operating systems, networks (Windows, Linux, CISCO, Azure, AWS), databases (SQL, Oracle), applications (SCCM, ServiceNow, Zabbix, O365, D365).

We are looking for IT Support Specialists who are open to performing stationary tasks from a client's office, working from an office in one of Sii's branches, as well as traveling tasks in the area of a particular province.

Depending on your experience, preferences as to the form of employment, types of tasks and financial expectations, we guarantee opportunities for further development in the chosen direction. Don't wait, apply!

Your role

 • Resolving technical problems reported by users
 • Preparation of computer equipment
 • Inventory of computer equipment
 • Collaborating in the processing of IT equipment orders
 • Management in Active Directory
 • Basic configuration of network devices
 • Collaborating with higher support line teams - smart hands
 • Familiarity with IT infrastructure monitoring and analysis mechanisms
 • Performing tasks in accordance with international IT service delivery standards ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27000

Your skills

 • Minimum six months of experience - including internships, apprenticeships
 • Good knowledge of spoken and written English - a prerequisite
 • Knowledge of computer hardware design and basic configuration elements
 • Good knowledge of Microsoft Windows
 • Knowledge of MS Outlook, Teams application configuration and MS Word, MS Excel functions
 • Practical knowledge of MS Active Directory service
 • Knowledge of issues related to the configuration and maintenance of LAN/WAN and Wi-Fi networks
 • Knowledge of issues related to server configuration
 • Interpersonal skills: communicativeness, openness
 • Good organization of own work
 • Driving license cat B

Optional:

 • Technical education


Job no. 240513-SKWCG

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?