This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Łódź
 • Lublin

Jesteśmy najszybciej rozwijającą się firmą IT i inżynierii przemysłowej w kraju. Ciągły rozwój, ambitne plany i nowe wyzwania, jakie stoją przed nami wpłynęły na decyzję o powiększeniu wewnętrznego zespołu Legal, który w chwili obecnej liczy 11 osób.

Dział Prawny zajmuje się bieżącą obsługą prawną oraz wsparciem prawnym spółki, ściśle współpracując z poszczególnymi departamentami biznesowymi i zarządem oraz uczestnicząc w procesach biznesowych spółki.

Twoje zadania

 • Obsługa prawna spraw klientów wewnętrznych wynikających z bieżącej działalności spółki z zakresu IP/IT/danych osobowych/prawa cywilnego i gospodarczego
 • Sporządzanie i weryfikacja umów zawieranych przez spółkę oraz udział w ich negocjowaniu
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz bieżące konsultacje prawne
 • Tworzenie pism procesowych oraz reprezentowanie spółki przed sądami i organami administracji publicznej
 • Przygotowywanie wzorów umów, procedur oraz innych dokumentów prawnych obowiązujących w spółce
 • Wsparcie biznesowo-prawne we wszelkich aspektach działalności spółki
 • Przygotowanie szkoleń z zagadnień prawnych dla określonych departamentów spółki
 • Proporcje wykonywanych zadań: sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie Sii przed sądami:  20%, weryfikowanie i negocjowanie umów z klientami 70%, 10% inne zadania

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe na kierunku prawo
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (liczone od zdobycia uprawnień jako radca prawny lub adwokat) w tworzeniu pism procesowych oraz reprezentowaniu spółki przed sądami
 • Doświadczenie w negocjowaniu umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w języku polskim oraz angielskim
 • Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w spółce o podobnym profilu (IT) oraz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku
 • Pro-biznesowe podejście do powierzonych przez spółkę spraw
 • Sprawne zarządzanie realizacją powierzonych spraw oraz terminów ich realizacji
 • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego (w mowie i piśmie), w tym znajomość terminologii prawniczej

Nr oferty 240523-FS34K

Possible locations
 • Lodz
 • Lublin

We are the fastest growing IT and industrial engineering company in the country. Continuous growth, ambitious plans and new challenges ahead influenced the decision to expand the internal Legal team, which currently numbers 11 people.

The Legal Department handles the company's day-to-day legal services and support, working closely with individual business departments and management and participating in the company's business processes.

Your role

 • Providing legal services for internal client matters arising from the company's day-to-day operations in the field of IP/IT/personal data/civil and business law
 • Drafting and verification of contracts concluded by the company and participation in their negotiation
 • Preparation of legal opinions and ongoing legal consultations
 • Drafting of pleadings and representation of the company before courts and public administration authorities
 • Preparation of model contracts, procedures and other legal documents applicable to the company
 • Business and legal support in all aspects of the company's operations
 • Preparation of training courses on legal issues for specific departments of the company
 • Proportion of tasks performed: drafting pleadings and representing Sii before courts: 20%, verifying and negotiating contracts with clients 70%, 10% other tasks

Your skills

 • Higher education in the field of law
 • A minimum of 3 years of professional experience (counted from qualification as a legal counsel or attorney) in drafting pleadings and representing the company before courts
 • Experience in negotiating business contracts, in Polish and English
 • Experience in a company with a similar profile (IT) and experience in working in an international environment is welcome
 • Pro-business approach to matters entrusted by the company
 • Efficient management of the implementation of entrusted matters and their deadlines
 • Very good knowledge of English (spoken and written), including knowledge of legal terminology


Job no. 240523-FS34K

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj Poleć znajomego

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?