This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Warszawa
Technologie i narzędzia
 • Python
 • Relational Databases
 • AMQP
 • WebSocket
 • Git
 • Kubernetes

Szukamy Senior Python Developera, który dołączy do zespołu odpowiadającego za utrzymanie systemów zarządzania ruchem lotniczym oraz planowania przepływu ruchu lotniczego nad Polską. Rola daje możliwość pracy hybrydowej z biura zlokalizowanego przy jednym w warszawskich lotnisk.

Dołącz do zespołu mającego realny wpływ na bezpieczeństwo i komfort tysięcy pasażerów!

Twoje zadania

 • Odbycie przeszkolenia z zakresu podstaw A-CDM (Airport Collaborative Decision Making)
 • Zapoznanie się oraz analiza istniejących rozwiązań A-CDM
 • Udział w tworzeniu wspólnego magazynu danych dla szeregu aplikacji
 • Refaktoryzacja i adaptacja kodu oprogramowania serwerowego i klienckiego
 • Utworzenie i operacyjne uruchomienie uniwersalnego interfejsu zewnętrznego REST i AMQP
 • Tworzenie czytelnej dokumentacji kodu
 • Dbanie o przejrzystość i efektywność kodu oprogramowania

Twoje umiejętności
 • Co najmniej 5 lat stażu pracy jako Programista Python
 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne na kierunku informatyka, automatyka, robotyka lub pokrewne
 • Doświadczenie z architekturą relacyjnych baz danych MySQL lub PostgreSQL
 • Znajomość różnych modeli baz danych relacyjnych, takich jak model entity-relationship (ER) i model normalizacji danych, a także AMQP, WebSocket, REST i zagadnień integracji systemów
 • Umiejętność oceny różnych architektur Data Lake pod kątem ich zalet i wad oraz ich doboru dla konkretnych potrzeb biznesowych
 • Projektowanie i wdrażanie skalowalnych i wydajnych baz danych
 • Swobodna komunikacja w języku angielskim

Nr oferty 240527-Z3T0Y

Possible location
 • Warsaw
Technologies & tools
 • Python
 • Relational Databases
 • AMQP
 • WebSocket
 • Git
 • Kubernetes

We are looking for a Senior Python Developer to join a team responsible for maintaining air traffic management systems and air traffic flow planning over Poland. The role offers the opportunity to work hybrid from an office located at one of Warsaw's airports.

Join a team with a real impact on the safety and comfort of thousands of passengers!

Your role

 • Receive training on the basics of A-CDM (Airport Collaborative Decision Making)
 • Becoming familiar with and analyzing existing A-CDM solutions
 • Participation in the development of a common data store for a number of applications
 • Refactoring and adapting server and client software code
 • Creation and operational launch of a universal REST and AMQP external interface
 • Creating clear code documentation
 • Taking care of the transparency and efficiency of the software code

Your skills

 • At least 5 years of work experience as a Python Programmer
 • University or secondary technical education in computer science, automation, robotics or related field
 • Experience with MySQL or PostgreSQL relational database architecture
 • Familiarity with various relational database models, such as entity-relationship (ER) model and data normalization model, as well as AMQP, WebSocket, REST and system integration issues
 • Ability to evaluate various Data Lake architectures for their advantages and disadvantages and select them for specific business needs
 • Design and implementation of scalable and efficient databases
 • Fluent communication skills in English


Job no. 240527-Z3T0Y

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Fascynujące projekty

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?