This offer base language is Polish. Translate into English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia

Wymagane:

 • Salesforce
 • Apex
 • Salesforce Sales Cloud
 • Salesforce Service Cloud
 • LWC
 • SOQL

Dodatkowe atuty:

 • JavaScript
 • Java
 • Aura

Dołącz do Centrum Kompetencyjnego Salesforce w Sii jako Architekt Salesforce! Masz już doświadczenie w podobnej roli? A może jesteś Senior Developerem, ale chcesz iść naprzód, a ścieżka architekta to właśnie Twoja droga? Jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój Sii i lubisz kontakt z biznesem, nie czekaj – wyślij do nas swoje CV!

Mamy wypracowane standardy wytwarzania oprogramowania, które dopasowujemy do projektu w zależności od jego rodzaju i skali. Cenimy inicjatywę ciągłego ulepszania tych procesów – słuchamy Twoich sugestii! Dodatkowo dołączając do nas, będziesz mieć możliwość konfrontowania Twoich pomysłów z innymi architektami, czerpiącymi doświadczenie z różnych projektów.

Twoje zadania

 • Proponowanie i projektowanie najlepszych rozwiązań technicznych w obszarze Salesforce
 • Dobieranie odpowiednich narzędzi w zależności od skali i złożoności projektu
 • Udział w procesie presales jako ekspert techniczny, rozmowy z klientami, proponowanie im optymalnych rozwiązań
 • Wsparcie techniczne zespołu projektowego (programiści, testerzy, analitycy, konsultanci) we współpracy z Project Managerem

Twoje umiejętności
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia we wdrożeniach na platformie Salesforce z wykorzystaniem standardowych i customowych rozwiązań
 • Znajomość technologii Apex, SOQL, LWC, JavaScript, HTML, CSS
 • Bardzo dobra znajomość różnych produktów Salesforce, np. Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud (Community), CPQ, Field Service, B2B Commerce
 • Znajomość dobrych praktyk, takich jak Clean Code, CI/CD, Code Review, Git, Unit Testing
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Certyfikaty: Application Architect, System Architect, Certified Technical Architect

Nr oferty 231107-5GVJJ

Possible locations
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools

Must have:

 • Salesforce
 • Apex
 • Salesforce Sales Cloud
 • Salesforce Service Cloud
 • LWC
 • SOQL

Nice to have:

 • JavaScript
 • Java
 • Aura

Join Sii's Salesforce Competency Center as a Salesforce Architect! Do you already have experience in a similar role? Or maybe you are a Senior Developer, but you want to move forward, and the architect path is just your way? If you want to have a real impact on the development of Sii and you like contact with the business, don't wait - send us your resume!

We have developed standards for software development, which we adapt to the project depending on its type and scale. We value the initiative to continuously improve these processes - we listen to your suggestions! In addition, by joining us, you will have the opportunity to confront your ideas with other architects, drawing experience from different projects.

Your role

 • Proposing and designing the best technical solutions in the Salesforce area
 • Selecting the appropriate tools depending on the scale and complexity of the project
 • Participating in the presales process as a technical expert, talking to customers, proposing optimal solutions to them
 • Technical support of the project team (developers, testers, analysts, consultants) in cooperation with the Project Manager

Your skills
 • At least 4 years of experience in Salesforce platform implementations using standard and custom solutions
 • Knowledge of Apex technology, SOQL, LWC, JavaScript, HTML, CSS
 • Very good knowledge of various Salesforce products, e.g. Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud (Community), CPQ, Field Service, B2B Commerce
 • Knowledge of best practices, such as Clean Code, CI/CD, Code Review, Git, Unit Testing
 • Very good knowledge of English language

Optional:

 • Certyfikaty: Application Architect, System Architect, Certified Technical Architect

Job no. 231107-5GVJJ

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Więcej

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy u wielu klientów

Więcej

Projekty dopasowane do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Więcej

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 23 mln PLN

Więcej

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

Więcej

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Więcej

Stabilność zatrudnienia

2,1 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Więcej

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Więcej

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Więcej

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Więcej

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Więcej

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana.

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

SUBMIT

Ta treść jest dostępna tylko w jednej wersji językowej.
Nastąpi przekierowanie do strony głównej.

Czy chcesz opuścić tę stronę?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?